Thứ sáu, ngày 09 tháng 10 năm 2015 | 08:29 AM - Giới thiệu | Ý nghĩa logo

MÂN CÔI DÂNG MẸ  

Các tin khác

  VIDEO

    Thánh lễ bế mạc

    Thế Giới Nhìn Từ Vatican 17/9 – 23/09/2015

    Bài giảng của Đức Thánh Cha

    LỄ THÁNH NỮ MONICA - GIÁO XỨ MONG THỌ

    LỄ THÁNH MONICA - GIÁO HỌ BÌNH AN

    Thế Giới Nhìn Từ Vatican 20/8 – 26/08/2015

    Thế Giới Nhìn Từ Vatican 06 – 12/08/2015

    Lễ Bổ Nhiệm & Nhận Chức HĐMVGXGP Long Xuyên (2015-2019)

    Thế Giới Nhìn Từ Vatican 30/7 – 5/08/2015

    Thế Giới Nhìn Từ Vatican 23 – 29/07/2015

    TẬP HUẤN HĐMVGX KHÓA II (2015-2019)

    THÁNH CA DÂNG MẸ

    Thánh Ca Thánh Tâm Chúa

    DÂNG HOA GIÁO XỨ MONG THỌ 2015

    Linh Dược Chúa Ban

    ĐỨC TIN - bài giảng của Cha Matthew Nguyễn Khắc Hy

    Bài Giảng Thánh Lễ Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót, 21-06-14. Cha Trường Luân

    Phóng sự cuộc rước kiệu kính Đức Mẹ tại Fatima, Bồ Đào Nha

    Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần

    Thường huấn HĐMVGX Giáo hạt Rach Giá 2014__3

    Thường huấn HĐMVGX Giáo hạt Rach Giá 2014__1

    Thường huấn HĐMVGX Giáo hạt Rach Giá 2014__2

    Thường huấn HĐMVGX Ban Mê Thuật

    Quốc tế thiếu nhi 01-6-2014

    Thể dục Dưỡng Sinh

    Mục vụ Thể chất

    Mục vụ Thể chất

    Mục vụ Thể chất

    Mục vụ Thể chất

    CƠM TRƯA TRUNG THU 2013

    Thi đấu thăng cấp sơ đẳng Vovinam

    Khai mạc kỳ thi thăng cấp Vovinam

    Vovinam

    Đào luyện tâm linh

    Nghệ thuật cân bằng

    Đào Luyện Tinh Thần

    Đào Luyện Thể Chất

  Bài viết mới
  Thượng Hội đồng Giám Mục đi được 1 phần 3 chương trình
  Thượng Hội đồng Giám Mục đi được 1 phần 3 chương trình
  Thiên Chúa muốn các vị sứ giả của Ngài phải có lòng thương xót
  Thiên Chúa muốn các vị sứ giả của Ngài phải có lòng thương xót
  Họp báo đầu tiên của Thượng Hội Đồng Giám Mục
  Họp báo đầu tiên của Thượng Hội Đồng Giám Mục
  Toàn Thể Giáo Hữu Việt Nam Hết Lòng Tin Cậy Chạy Đến Cùng Mẹ
  Toàn Thể Giáo Hữu Việt Nam Hết Lòng Tin Cậy Chạy Đến Cùng Mẹ