Thứ ba, ngày 26 tháng 05 năm 2015 | 02:18 AM - Giới thiệu | Ý nghĩa logo

Các tin khác

  Bài viết mới
  Thường Huấn Linh mục
  Thường Huấn Linh mục
  Linh mục Michael Anthony Perry: Tân Tổng Phục vụ Dòng Phanxicô
  Linh mục Michael Anthony Perry: Tân Tổng Phục vụ Dòng Phanxicô
  Đức Thánh Cha kêu gọi từ bỏ lòng quyến luyến của cải
  Đức Thánh Cha kêu gọi từ bỏ lòng quyến luyến của cải
  Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
  Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống