, ngày 19 tháng 04 năm 2015 | 03:43 AM - Giới thiệu | Ý nghĩa logo

 

VUI SỐNG MỖI NGÀY

 

Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, 

nhưng là để thế gian, nhờ Người, mà được cứu độ.

 

Ga 3 : 17

Các tin khác

  Bài viết mới
  Người Công Giáo Việt Nam Và Vấn Đề Tôn Kính Tổ Tiên
  Người Công Giáo Việt Nam Và Vấn Đề Tôn Kính Tổ Tiên
  Kitô Giáo Với Các Tôn Giáo
  Kitô Giáo Với Các Tôn Giáo
  CHÚA NHẬT III PHỤC SINH B
  CHÚA NHẬT III PHỤC SINH B
  CHÚA NHẬT III PHỤC SINH B
  CHÚA NHẬT III PHỤC SINH B