, ngày 27 tháng 05 năm 2018 | 09:45 AM - Giới thiệu | Ý nghĩa logo

ĐÂY THÁNG HOA 

Người giáo dân

 

MÔ HÌNH ĐÀO LUYỆN

 

"LINH ĐẠO - MỤC VỤ - TRUYỀN GIÁO"

 

LINH ĐẠO

 

LINH ĐẠO KITÔ GIÁO LÀ GÌ

 

 

       Linh đạo Kitô giáo phải như thế nào để thăng tiến đời sống thiêng liêng

 

 

1. Nhận thức

 

1.1. Linh Đạo là gì?

 

Theo nguyên ngữ

 

-  Linh: Thần Khí, Thần Linh

 

-  Đạo: Con đường. 

 

+ Linh đạo là con đường “tinh thần của con người chú tâm lắng nghe Thần Linh của Thượng Đế, từ bỏ con người cũ, và tham dự vào đời sống của Người, trở nên con người mới.[1]

 

1.2. Linh đạo Kitô Giáo là gì? 

 

1.2.1. Là con đường xây dựng và phát triển đời sống tâm linh. Thực thi giới răn: “Mến Chúa.” Hầu đạt tới Đức Kitô, theo lý tưởng của thánh Phaolô:

 

        “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi…”[1]

 

1.2.2. Là đời sống nội tâm. Người tín hữu tham dự vào mầu nhiệm Đức Kitô.  Nhờ ân sủng và được linh hoạt bởi đức tin, đức ái và các nhân đức Kitô giáo khác. 

 

2. Đặc điểm

 

2.1. Kết hợp với Chúa Kitô - Ngôi Lời nhập thể

 

Đời sống mà cá nhân mỗi người, thông phần với Đức Kitô là chính đời sống đã có nơi Thiên-Chúa-làm-người. Ngôi Lời Nhập Thể đã chia sẻ với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. 

 

2.2. Sống trong tinh yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi

 

Đời sống tâm linh của người Kitô hữu liên hệ đặc biệt với Thiên Chúa Ba Ngôi: “Con Thiên Chúa đã đến trong thế gian để chúng ta có sự sống và có một cách dồi dào.”[2]  Quả thật, “Cùng đích tối hậu của mọi sự là, trong Đức Kitô tất cả mọi người được dựng nên nhờ tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa đều có thể tự do đến với Người và chia sẻ đời sống phong phú của Ba Ngôi cực thánh.”[3]

 

3. Kết luận

 

Linh đạo và Linh  đạo Kitô giáo: “Con đường nội tâm mà Người Kiô hữu sống kết hợp với, trong, nhờ Đức Kitô, và được chia sẻ đời sống phong phú của Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh.”

 

4. Ứng dụng

 

Công Đồng Vat.II sẽ làm rõ linh đạo này. 

 

Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)[1]
Paul Evdokinov, The Struggle with God (Glen Rock, New York, Paulis Press, 1966), p. 41.

[2]Jn 10:10.

[3]Ronald Lawler, The Teaching of Christ, p. 256.

[4]Gordon Mursell, The Story of Christian Spirituality, two thousand years, from East to West (Fortress Press, 2001), p. 10.

[5]Gordon Mursell, The Story of Christian Spirituality, two thousand years, from East to West, (Fortress Press, 2000), p. 30.

[6]Ibid., p. 377.

[7][7]Gordon Mursell, The Story of Christian Spirituality, two thousand years, from East to West (Fortress Press, 2000).

[8]1Jn 4:8.

[9]Geordon Mursell,  The Story of Christian Spirituality Two Thounsand Years, From East To West  (Oxford, England, 2001), p. 36.

[10]Ibid., p. 367.

[11]Ibid., p. 337.

[12]Ibid., p. 337.

[13]Ibid., p. 337.

[14]Ibid., p. 366-367.

[15]Jordan AUMANN, O.P.,Spirituality Theology, 1980, 1993, p. 48-51.

 [1]
Gl 2:20

Các tin khác

    (Trang 1/3)    1 2 3

VIDEO

  Nhintuvatican

  Nhintuvatican

  Daiveritas

  Emlalinhhoncuaanh

  Nhintuvatican

  Giaodanloanbaotinmung

  Nhintuvatican

  Nhintuvatican

  Nhintuvatican

  Thongdiepphucsinh2018

  Nhintuvatican

  DaiVatican

  Tổng thống Donald Trump nói về ân sủng Chúa

  Nhintuvatcan

  Daivatican

  Daichanlyachau

  Nhintuvatican

  NhintuvaticanDientu

  Nhintuvatican

  Nhintuvatican

  Daivatican

  ChanLyAChau

  ́́́́Tam muoi nam thanh lap giao phan Vinh Long

  Chanlyachau 8:30

  Chanlyachau

  Daicatican

  Nhintuvatcan

  Thoisu

  Thoisu

  Daiveritas

  Daiveritas

  LeGiangSinh

  Nhac Giang Sinh 2018

  Suyniemvoiducthanhcha

  Vatican

  tintucvatican

  LeAnTangDucCha Dom.

  Daivatican

  Veritas

  nhintuvatican

  Daivatican

  nhintuvatican

  Hangdakienlao

  Hangda

  Hangda2017

  Chanlyachau

  Nhintuvatican

  daivatican

  Chanlyachau

  Tintucvatican

  Bai Giang be mac

  Dien nguyen

  Be mac

  Khai mac dai hoi gioi tre 15 Thanh Hoa

  Van nghe giopi tre lan xv Thanh Hoa

  Dai phat thanh vatican

  nhintuvatican

  ky niem 40 nam linh muc

  Thánh Lễ Tuyên Thánh Jacinta và Francisco Marto

  Muối và ánh sáng

  Thế Giới Nhìn Từ Vatican

  Nghi thức đóng Cửa Thánh

  Xin Mẹ Thương

  Thế Giới Nhìn Từ Vatican

  Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô

  Thường huấn HĐMVGX Giáo hạt Rach Giá 2014__3

  Thường huấn HĐMVGX Giáo hạt Rach Giá 2014__1

  Thường huấn HĐMVGX Giáo hạt Rach Giá 2014__2

  Thường huấn HĐMVGX Ban Mê Thuật

  Quốc tế thiếu nhi 01-6-2014

  Thể dục Dưỡng Sinh

  Mục vụ Thể chất

  Mục vụ Thể chất

  Mục vụ Thể chất

  Mục vụ Thể chất

  CƠM TRƯA TRUNG THU 2013

  Thi đấu thăng cấp sơ đẳng Vovinam

  Khai mạc kỳ thi thăng cấp Vovinam

  Vovinam

  Đào luyện tâm linh

  Nghệ thuật cân bằng

  Đào Luyện Tinh Thần

  Đào Luyện Thể Chất

Bài viết mới
XÂY DỰNG HIỆP NHẤT YÊU THƯƠNG + GB. BÙI TUẦN
XÂY DỰNG HIỆP NHẤT YÊU THƯƠNG + GB. BÙI TUẦN
Cha Francesco Spinelli: đấng lập dòng chầu Thánh Thể và giúp người bệnh tật
Cha Francesco Spinelli: đấng lập dòng chầu Thánh Thể và giúp người ...
Sự dữ đi ngang qua những túi tiền
Sự dữ đi ngang qua những túi tiền