14 cặp vợ chồng tham dự Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình

11

 

Romereports.com, 9-9-2014 – Sẽ có 14 cặp vợ chồng tham dự Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình tổ chức vào tháng 10 này ở Rôma (5 đến 19). Chủ đề nhấn mạnh trên cách sống Phúc Âm trong gia đình, với tất cả thử thách của thời hiện đại mà gia đình phải đương đầu. Một trong các cặp là người Irak. Họ sẽ chia sẻ cuộc sống của tín hữu Kitô trong một nước Hồi giáo.

 

Ông bà Luis Jensen, Pilar Acuđa người Chi Lê cũng tham dự. Năm 2007, họ đã cùng làm việc với Đức Hồng y Bergoglio khi có Thượng Hội đồng Giám mục Aparecida của Châu Mỹ La Tinh bàn về các vấn đề xã hội và gia đình.

 

Từ Mỹ có ông bà Jeffrey, Alice Heinzen sẽ nói về kế hoạch gia đình theo cách tự nhiên và về sinh sản.

 

Các cặp khác đến từ Liban, Congo, Rwanda, Phi, Pháp, Đức và Ba Tây. Các cặp sẽ chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của họ về đời sống vợ chồng với khoảng 200 người tham dự gồm các chủ tịch các Hội đồng Giám mục, các ban ngành và các người đứng đầu tôn giáo.

 

Trong số 14 cặp thì 13 cặp là dự thính. Cặp kia trong thành phần các chuyên gia.

 

Ngoài ra Đức Phanxicô có mời 12 phụ nữ đến diễn thuyết, trong số này có bà María Lacalle Noriega từ Tây Ban Nha, bà là Giám đốc Trung tâm Ngiên cứu Gia đình ở đại học Francisco de Vitoria.

 

Chuyển ngữ: Nguyễn Tùng Lâm CTV Truyền thông Dòng Tên Việt Nam

 

Bài viết khác