CHA GIẢI TỘI MẪU MỰC LÀ QUẢNG ĐẠI

VÀ CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT

“Việc giải tội không phải là một tòa án kết án nhưng là một kinh nghiệm tha thứ và thương xót”. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở như thế hôm thứ Sáu 28/3/2014 khi tiếp kiến các tham dự viên khóa học hằng năm về “tòa trong”, tức là bí mật lương tâm và trách nhiệm của mỗi người, được tổ chức bởi Tòa Xá Giải. Trong một diễn văn dài, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến vai rò của các cha giải tội và về thái độ mà các ngài cần phải có.

 

Lòng quảng đại, lòng thương xót, lòng phó thác cho Chúa Thánh Thần, đó là ba trục nền tảng phải dẫn dắt các cha giải tội. Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục phải luôn là “những con người của Thánh Thần”, biết đón tiếp hối nhân, chứ không phải với thái độ của một thẩm phán hay thậm chí chỉ là một người bạn mà thôi nhưng là “với đức ái của Thiên Chúa, với tình yêu của một mục tử đã tìm được con chiên lạc”. Nếu quả thực theo truyền thống cha giải tội có một vai trò kép: vai trò y sĩ và thẩm phán, thì không bao giờ được quên rằng y sĩ được mời gọi chữa lành và thẩm phán để xá giải.

 

“Con tim của linh mục là một con tim biết xúc động, không phải bằng thói đa cảm nhưng xuyên qua lòng thương xót của Chúa”. Đức Phanxicô khuyên các linh mục dành cho bí tích Hòa Giải một chỗ quan trọng xét về thời gian, sự đón tiếp và phẩm chất thiêng liêng. “Một linh mục không chăm lo cho phần tác vụ này của mình là như một người cha quên đi đứa con lầm lạc của mình”. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các linh mục “đừng bao giờ là một trở ngại nhưng luôn tạo điều kiện cho việc đến gần lòng thương xót và ơn tha thứ”.

Tý Linh

Bài viết khác