Chú đại bi là gì – Tầm quan trọng của Chú Đại Bi

Bạn có biết Chú Đại Bi là gì và các biến của nó như thế nào không? Chú Đại Bi là một thần chú quan trọng trong đạo Phật, giúp con người vượt qua phiền não và khuyết điểm. Có 4 biến của Chú Đại Bi mà chúng ta có thể thực hành, bao gồm Chú Đại Bi Hạnh Nguyện, Chú Đại Bi Lục Độ, Chú Đại Bi Cúng Dường, và Chú Đại Bi Đầu Mỗi Cái Tên. Thực hiện những biến này giúp chúng ta rèn luyện tình yêu thương, tăng cường thông tuệ và giác ngộ trong cuộc sống. Hãy cùng mucvugiaodan khám phá thêm về Chú Đại Bi và các biến của nó qua bài viết này nhé!

chu-dai-bi-la-gi
Chú Đại Bi là gì? 

Chú Đại Bi là gì?

Chú Đại Bi, còn gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni, là bài chú cơ bản thể hiện công đức và sự thâm sâu của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát. Bài chú này còn được gọi với các tên khác như Thiên Thủ Thiên Nhãn, Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thanh Cảnh Đà La Ni,…

Chú Đại Bi thường được xem như một bài chú linh thiêng, linh chú đại bi. Bởi vì khi ai đó tin tưởng và thiền định bài chú này một cách thành tâm, tức là đã có lòng đại bi. Bài chú này được lấy từ khẩu hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm và được chư Phật chứng nhận.

Chú Đại Bi là một trong những câu ngôn phổ biến cùng với phật Quán Thế Âm ở Đông Á. Bài chú này thường được sử dụng để bảo vệ hoặc làm sạch tâm hồn.

Bài Chú Đại Bi bao gồm 84 câu. Mỗi lần đọc toàn bộ bài chú được gọi là một biến.

Nguồn gốc Chú Đại Bi

Theo triết lý Phật giáo -Bài chú Chú Đại Bi là những lời đọc của Bồ Tát Quán Thế Âm trong một buổi đại lễ với sự góp mặt đầy đủ của tất cả các vị Phật, Bồ Tát, Thành và Vương.

Mục đích của Chú Đại Bi Tâm Đà Ta Ni là để cầu nguyện cho sự an lạc, tẩy uế khỏi căn bệnh, giải quyết tất cả các nghiệp ác, tránh khỏi nguy hiểm, đạt được tất cả những việc lành, giải phóng khỏi sự sợ hãi, giàu có và có một cuộc sống kéo dài hơn.

Đồng thời, Chú Đại Bi cũng giúp con người đạt đến sự thỏa mãn những ước nguyện của mình.

Theo tư tưởng Phật giáo Bồ Tát Quán Thế Âm là một trong những hình tượng then chốt nhất của Đạo Phật.

Ngài đại diện cho tình thương bao la của tất cả các vị Phật.

Vì vậy, tất cả Phật tử tin rằng Ngài là hiện thân của sự cứu rỗi cho tất cả chúng sanh, kể cả những người đã phạm lỗi không thể tha thứ.

Chú Đại Bi tiếng Việt

  • Được tạo ra từ việc dịch chuyển Kinh Chú Đại Bi từ ngôn ngữ Phạn sang ngôn ngữ Hán rồi tiếp theo là ngôn ngữ Việt. Bản dịch tiếng Việt này được sử dụng chính thức trong các bản kinh và các nghi thức tụng kinh thông dụng tại Việt Nam và các vùng sống gần biên giới.
  • Được nhiều Phật tử tụng hàng ngày nhằm cầu nguyện thoát khỏi khốn khó, loại bỏ tai ương và hướng tới một cuộc sống an lạc, tự do. Đây chính là bản dịch Chú Đại Bi tiếng Việt được sử dụng trong các nghi thức tụng kinh phổ biến tại Việt Nam.

Lời chú Đại Bi tiếng Việt

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại bi tâm đà la ni

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết

chu-dai-bi-la-gi
Chú Đại Bi tiếng việt

FAQ: Giải đáp thắc mắc về Chú Đại Bi

  • Chú Đại Bi là gì?

Chú Đại Bi, còn được gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni, là một bài chú cơ bản trong Phật giáo thể hiện công đức và sự thâm sâu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bài chú này được sử dụng để bảo vệ và làm sạch tâm hồn.

    2. Bạn có thể cho tôi biết thêm về mục đích của Chú Đại Bi không?

Mục đích của Chú Đại Bi Tâm Đà La Ni là để cầu nguyện cho sự an lạc, làm sạch tâm hồn, giải quyết các nghiệp ác, tránh khỏi nguy hiểm, đạt được những việc lành, giải phóng sự sợ hãi, giàu có và có một cuộc sống hạnh phúc.

   3. Chú Đại Bi từ đâu?

Chú Đại Bi là lời đọc được dùng bởi Bồ Tát Quán Thế Âm trong một buổi đại lễ với sự hiện diện của tất cả các vị Phật, Bồ Tát, Thành và Vương. Có nhiều tên gọi khác nhau cho bài chú này như Thiên Thủ Thiên Nhãn, Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thanh Cảnh Đà La Ni,…

chu-dai-bi-la-gi
Qua bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về Chú Đại Bi là gì và các biến của nó. Có thể nói rằng đây là một đề tài quan trọng trong đạo Phật, giúp chúng ta làm sạch tâm tư và giải thoát khỏi những ám ảnh và phiền não trong cuộc sống hàng ngày.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *