1. Dẫn nhập

Chúng ta nghe nhiều về niềm tin: “Chúa đã sống lại, nhưng ít nhấn mạnh đến việc tin: “Chúa Kitô đang sống.”

Tông huấn: “Chúa Kitô đang sống.” Đức Giáo Hoàng Phanxicô Assisi công bố ngày 25/03/2019, nhắc chúng ta về niềm tin này.

Ngày nay, nếu không có niềm tin này, chúng ta khó có thể đương đầu với sự dữ và Satan.

Chúng ta cần đào luyện niềm tin này trong các suy niệm và giảng dậy.

2. Nội dung

2.1. Phúc Âm CN III Phục sinh (Ga 21, 1-14 ;hoặc 1-19)

Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: "Simon-Phêrô, Tôma (cũng gọi là Ðiđymô), Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây". Các ông kia nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông". Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không". Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được". Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó". Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay.

Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây". Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn". Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi "Ông là ai?", vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế. Ðây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại.

Vậy khi các Ngài đã điểm tâm xong, Chúa Giêsu hỏi Simon Phêrô rằng: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy". Người lại hỏi: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy". Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba: "Con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến". Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Th

Chúa Kitô đang sống trên bờ biển Tiberia. Ngài chỉ dẫn cho các tông đồ đánh cá thành công. Ngài cùng chia sẻ bứa ăn sáng với họ. Ai cũng tin Người đang sống.

2.2. Đặc điểm

2.2.1. Chúa Kitô đang làm gì?

Ngài đang đào luyện các tông đồ, qua Simon Phêrô, chim đầu đàn. Ngài đang đào luyện Giáo Hội hôm nay. Chúng ta nên trở về với việc đào luyện này.

- Tập trung vào 2 giới răn: Mến Chúa; Yêu người.

+ Mến Chúa: “Con có yêu mến Thầy không?

+ Yêu người: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.”

- Tập trung vào ba cơ năng căn bản của con người:

“Tâm, Trí, Ý chí.” (Tâm là Yêu; Trí là Biết; Ý chí là Theo.)

- Áp dụng sư phạm: “Quá tam ba bận.” Chúa Giêsu là một nhà sư phạm đại tài. Ngài áp dụng phương pháp sư phạm “Lặp đi lặp lại 3 lần.” “Con có yêu mến Thầy không?” Khi trả lời lần thứ ba. Phêrô rất bức xúc, buồn phiền: “Thầy biết hết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy.”

- Áp dụng phương pháp tâm lý: “Khi Tâm và Trí quyện lại sẽ trở thành Ý chí – Đi theo. Chúa Thấy tâm trí Phêrô đã trở thành Một. Ngài mời gọi Ông: “Hãy theo Thầy.”

 “Hãy theo Thầy.” Đó là mục tiêu.

3. KẾT LUẬN

3.1. Chúa Kitô đang sống và đang đào luyện chúng ta.

Ngài là một nhà Sư Phạm đại tài. Tập trung vào hai giới răn Cốt Lõi. Mến Chúa thì được biến đổi nên giống Chúa: Hiền lành và khiêm nhường; Yêu người thì phải chăm sóc con người, nghĩa là hãy liên đới trách nhiệm và yêu thương phục vụ. Chúa biết khi Mến Chúa, Yêu người gặp nhau sẽ biến thành nhà Truyền giáo, theo con đường đối thoại và hòa giải của Công Đồng Vat. II. Đức Mẹ là mẫu truyền giáo đầu tiên. Bao giờ Mẹ cũng có Chúa Giêsu cùng truyền giáo với Mẹ. Mục đích truyền giáo là đem Chúa đến cho người khác. Chúa sẽ biến đởi họ. Dấu chỉ truyền giáo đúng nghĩa là đem lại: “HẠNH PHÚC VÀ BÌNH AN.”

3.2. Chúa đào luyện rất khoa học: Có sư phạm, tâm lý và mục tiêu.

3.3. Mục tiêu đào luyện: Theo Chúa, trở nên giống Chúa, đồng hình đồng dạng với Ngài, đi vào Vinh Quang Thiên Chúa ngay ở đời này.

3.4.  Kinh “Cầu nguyện - Cảm nghiệm”: “Con nhìn Chúa, Chúa nhìn con…”được nghiên cứu và biên soạn theo hướng đào luyện này. Có thể đọc trong bài “Để giáo dân trở thành mùa xuân Hội Thánh.”

CN III PS, 5/5/2019

Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)

Bài viết khác