GIEO KHẮP BỐN PHƯƠNG TRỜI

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM A (13/07/2014)

[Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23]

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trên bìa cuốn Tự điển Bách khoa Larousse nổi tiếng, chúng ta đọc thấy phương châm này: “On sème à tout vent.” Có thể tạm dịch là: “Gieo khắp bốn phương trời.” Phương châm này giúp chúng ta liên tưởng đến dụ ngôn người gieo giống trong Tin Mừng Mát-thêu: “Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục."Các nhà chú giải Thánh Kinh cho rằng một nông dân “thực thụ” không gieo giống kiểu ấy vì thật lãng phí. Nhưng chính cách gieo hạt ấy lại làm nổi bật chủ ý của Chúa Giê-su: Lời Chúa (là hạt giống) được gieo vãi một cách hết sức hào phóng vào trong thế giới và cõi lòng con người, vì Lời Chúa có sứ mạng đặc biệt làm trổ sinh hoa trái ở nơi mà Lời Chúa được gieo vào. Và một khi xuất phát từ miệng Thiên Chúa, Lời sẽ không trở về với Thiên Chúa nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Thiên Chúa, chưa chu toàn sứ mạng được giao phó.

Cử hành Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A hôm nay, chúng ta được gợi ý là hãy xem lại cách chúng ta đón nhận Lời Chúa như thế nào để Lời ấy sinh hoa kết trái trong tâm hồn và cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cũng nhìn lại cách chúng ta gieo vãi Lời Chúa xưa nay như thế nào? Nói cách khác chúng ta tự hỏi: chúng ta có là mảnh đất tốt để Lời Chúa đâm bông kết trái xum xuê không? Chúng ta có gieo vãi Lời Chúa một cách không tính toán và không biết mệt mỏi không? 

  

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

2.1 Trong bài đọc 1 (Is 55,10-11): Mưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc.

10Đây là lời Đức Chúa phán: “Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, 11 thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.”

 

2.2 Trong bài đọc 2 (Rm 8,18-23): Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mạc khải vinh quang của con cái Người.

18Thưa anh em, tôi nghĩ rằng: những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. 19 Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. 20 Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy 21 là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. 22 Thật vậy, chúng ta biết rằng: cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở. 23 Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng: chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa.

2.3 Trong bài Tin Mừng (Mt 13,1-23): Người gieo giống đi ra gieo giống.

 1 Khi ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. 2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

Người nói: Người gieo giống đi ra gieo giống.  4 Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. 8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. 9 Ai có tai thì nghe."10 Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?" 11 Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. 12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. 13 Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. 14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; 15 vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.

 16"Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. 17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.

 18"Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. 19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. 20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. 21 Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. 22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. 23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục."

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?):Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa:

-  Là Thiên Chúa, Đấng đã gửi (sai) Lời của Người đến với trần gian, đến với con người để Lời ấy thực thi ý Chúa, thi hành sứ mạng là làm sinh hoa kết quả nơi tâm hồn những ai đón nhận Lời.

- Là Chúa Giê-su Ki-tô vừa là Lời của Thiên Chúa vừa là Đấng đã dùng dụ ngôn mà giảng dậy những người bình dân ít học về những điều cao siêu về Lời Chúa. Nhờ tài sư phạm tuyệt vời ấy mà ai cũng hiểu trách nhiệm của mình là phải trở thành mảnh đất tốt để đón nhận Lời Chúa và đồng thời phải gieo vãi Lời Chúa cho hết mọi người, trong mọi hoàn cảnh thuận lợi cũng như không thuận lợi.

- Là Chúa Thánh Thần, Đấng luôn hiện diện và tác động trong tâm hồn người Ki-tô hữu để làm cho người ấy mở lòng mở trí đón nhận Lời của Thiên Chúa và để cho Lời ấy sinh hoa kết trái gấp 30,60 hay 100. Chúa Thánh Thần cũng là động lực thần linh thúc đẩy các Ki-tô hữu mạnh dạn reo vãi Lời Chúa trong mọi môi trường sống từ gia đình cho đến ngoài xã hội.

 

3.2 Sứ Điệp Lời Chúa (Thiên Chúa dậy gì hay muốn chúng ta làm gì?): Qua ba  bài Sách Thánh, chúng ta khám phá ra giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa hôm nay gồm hai điều:

- Một là tâm hồn và cuộc sống của mỗi Ki-tô hữu phải là mảnh đất tốt để Lời Chúa sinh hoa trái thành 30,60 hoặc 100.

- Hai là cách sống của mỗi người Ki-tô hữu phải là lời/việc rao giảng Lời Chúa cho những người xung quanh.

 

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa như con cái sống với cha mẹ, như kẻ thụ ơn đối với Đấng ban ơn, như môn đệ sống với Thầy. Sống bằng cả một tấm lòng yêu thương, tôn kính và tuân phục! Đặc biệt là sống với Chúa Giê-su là Lời Thiên Chúa nhập thể làm người để làm cho loài người sinh hoa kết trái thánh thiện đẹp lòng Thiên Chúa và tạo hạnh phúc cho chính loài người.

 

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa hay giáo huấn của Lời Chúa hôm nay,chúng taphải thực hiện hai việc sau đây:

- Một là chúng ta phải quan tâm và dành thời gian cho việc đọc/nghe, suy niệm, tìm hiểu Lời Chúa và trau dồi đời sống tâm linh.  

àTôi hãy tự hỏi: Đối với hạt giống Lời Chúa thì tâm hồn tôi là mảnh đất tốt? hay là vệ đường? hay là sỏi đá? hay là bụi gai?

- Hai là chúng ta phải quan tâm và dành tài năng, tiền của và thời gian cho việc làm chứng và loan báo Tin Mừng Cứu Độ cho những người xung quanh. 

àTôi hãy tự hỏi: Tôi có gieo vãi Lời Chúa ra bốn phương tám hướng tức cho hết mọi người, để Lời Chúa được đón nhận và sinh nhiều hoa trái không?

 

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

5.1 “Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.” Chúng ta hãy cầu nguyện cho các dân các nước, nhất là cho các dân tộc chưa đón nhận Phúc Âm là Lời Thiên Chúa gieo vào trần gian để làm cho trần gian được biến đổi theo thánh ý Thiên Chúa.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.2 “Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, …có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, …có những hạt rơi vào bụi gai….”Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh Chúa Ki-tô - nhất là cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ  và các giáo lý viên-, để mọi Ki-tô hữu hăng say nhiệt thành trong việc đón nhận và công bố Lời Chúa cho các Ki-tô hữu và cho những người chưa đón nhận Lời Chúa.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

5.3 “Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục."Chúng ta hãy cầu nguyện cho giáo dân của giáo xứ/cộng đoàn/cộng đồng chúng ta, để mọi người biết cách làm cho mình trở thành mảnh đất tốt sinh nhiều hoa trái đẹp lòng Thiên Chúa.

 

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.4 “Ai có tai thì nghe."Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người thờ ơ với đời sống tôn giáo và những giá trị nhân bản, để họ biết mở lòng đón nhận những chỉ dẫn khôn ngoan và ánh sáng từ Trời Cao mà sống cách tương xứng với phẩm giá làm người và làm con Thiên Chúa.   

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội. 

Bài viết khác