SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

----oooOooo----

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM A (13/11/2017)

 

ĐÈN VÀ DẦU

 ”Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra dón chú rể

Các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo

 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang dầu theo

 

I. LẮNG NGHE LỜI CHỨA TRONG  TIN MỪNG MÁT-THÊU (Mt 25,1-13)

1"Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. 2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. 3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo 4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. 5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. 6 Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi!" 7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. 8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!" 9 Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn."10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. 11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!" 12 Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!" 13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA

2.1 Muốn hiểu bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta phải biết đôi chút về phong tục tập quán liên quan tới lễ cưới hỏi, đón rễ, đưa dâu của người Do-thái. Tiệc cưới thường được tổ chức mấy ngày liền và lễ đón rễ xẩy ra vào ban tối/đêm. Đức Giê-su đã mượn câu chuyện lễ đón chú rễ đế nói về Nước Trời.

 

2.2 Nước Trời giống như câu chuyện mười cô trinh nữ cầm đèn ra đón chàng rể thuộc văn chương khôn ngoan. Có năm cô dại và năm cô khôn. Năm cô dại là năm cô mang đèn mà không mang dầu. Năm cô khôn là năm cô vừa mang đèn vừa mang dầu theo, phòng hờ trường hợp chú rễ đến trễ hoặc lễ cưới kéo dài hơn dự tính. Năm cô dại vì bận đi mua dầu nên không vào được tiệc cưới với chú rể, trong khi năm cô khôn, vì mang sắn dầu dự trữ, nên chú rể đến lúc nào là các cô vào tiệc cưới với chủ rể lúc đó.

 

2.3 Bài học rất rõ ràng: người tín hữu khôn là người luôn sẵn sàng với cả đèn cả dầu để vào tiệc cưới với chú rể. Chú rể đây là Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa nhập thể làm người và nhận mình làm phu quân của nhân loại.

 

III. THỰC THI LỜI CHÚA

3.1 Ngày nay giờ chúng ta có điện, có đèn xạc nên nếu cần ánh sáng chúng ta chỉ cần bật công tắc là cả nhà được thắp sáng. Thời Đức Giê-su người Do-thái còn dùng đèn và dầu. Đèn là một dụng cụ thắp sáng. Dầu là chất liệu để đốt sáng. Đèn và dầu phải cùng đi với nhau mới đem lại hiệu quả.

 

3.2 Trong lãnh vực tôn giáo và tâm linh, thì mang theo đèn và dầu có nghĩa là gì?

- Nều trong đời thường, đèn là dụng cụ thắp sáng, dầu là nhiên liệu làm cho đèn sáng thì trong đời sống đức tin đèn là đức tin, là Lời Chúa [vì đức tin và Lời Chúa là đèn soi bước cho chúng ta đi như lời Thánh Vịnh] và dầu là những thứ nuôi dưỡng đức tin, những thứ làm cho Lời Chúa sống động trong ta. Chúng tôi muốn nói tới những việc lành phúc đức, những tử bỏ, hy sinh, hãm mình, những hành động bác ái, yêu thương, cống hiến và phục vụ mà chúng ta thực hiện trong ngày, trong đời.

 

IV CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA

Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha mở tiệc cưới cho hoàng tử và mời chúng con đến dự.

Chúa Giê-su Ki-tô, con Cha, đã dậy chúng con sống khôn ngoan và sẵn sàng như năm cô trinh nữ biết mang theo đèn và dầu để chờ đón chú rể.

Xin Cha ban đức tin và Lời Chúa cho chúng con. Chúng con sẽ nuôi dưỡng Đức Tin và phát triển Lời Chúa trong đời sống chúng con.

Chúng con cầu xin vì công nghiệp Chúa Ki-tô Chúa chúng con. Amen.

 

Sài-gòn ngày 07 tháng 11 năm 2017

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

 

Bài viết khác