ĐẶC ĐIỂM LINH ĐẠO THỜI NAY

 

Linh Đạo thời nay “Tập trung vào Chúa Kitô và Phúc Âm của Người.”

 

Linh đạo này sử dụng tất cả những phương thế truyền thống trong Giáo Hội.  Nó bao gồm cả thể chất, cả con tim, cả tâm linh, cả thực tại.  Linh đạo Kitô Giáo là cùng với Chúa Kitô, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, sám hối, khiêm nhường.  Sống Hiệp Thông trong Hội Thánh, phấn đấu loại trừ tội lỗi,  tích cực dấn thân, hy sinh, yêu thương, phục vụ Con Người và cùng với Nhân Loại đi vào Vinh Quang Thiên Chúa.[1]

 

Đến đây, chúng ta có thể nhận biết mục đích tối hậu của đời sống Linh Đạo Kitô Giáo là gì?  Đó là “Con Thiên Chúa đã đến trong thế gian để chúng ta có sự sống và có một cách dồi dào.”[2] Quả thật, “Cùng đích tối hậu của mọi sự là, trong Đức Kitô tất cả mọi người được dựng nên nhờ tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa đều có thể tự do đến với Người và chia sẻ đời sống phong phú của Ba Ngôi cực thánh”.[3]  Chính Đức Kitô được hình thành trong chúng ta là mục đích chính yếu mạc khải của Thiên Chúa và là căn bản cho tất cả mọi tăng trưởng và phát triển.  Vì thế, hiển nhiên là đời sống siêu nhiên được lãnh nhận nhờ Đức Kitô, nhưng cũng như mọi cuộc sống, đời sống ấy cần lớn lên và phát triển nhờ nỗ lực và hợp tác của con người. 

 

Nhìn tổng thể về linh đạo Kitô Giáo, trong năm thời đại, do tác giả John R. Tyson biên soạn và giới thiệu, chúng ta thấy điểm nổi bật nhất trong linh đạo vẫn là tập trung vào Chúa Kitô và Phúc Âm của Người.[4] Tuỳ theo mỗi thời đại, linh đạo có thể nhấn mạnh tới những phương thế linh đạo khác nhau. Tựu trung vẫn là con đường của con tim, của lý trí,  bằng những phương tiện thực hành như cầu nguyện, chiêm niệm, chiêm niệm cảm nghiệm, thần bí siêu biến, Thần Nghiệm. 

 

Nhưng đừng quên con người là hình ảnh của Thiên Chúa, đã được cứu chuộc bằng chính Con Thiên Chúa.  Nên Ân Sủng là điều rất quan trọng trong việc hợp tác của con người.  Công Đồng Vat.II, lưu ý chúng ta phải chú ý Lời Chúa là dụng cụ tuyệt hảo trong bàn tay toàn năng của Thiên Chúa để đạt tới  hiệp nhất, tiếp đến là việc cử hành các Bí Tích, nhất là Bí Tích Thánh Thể.[5]  Nói như  thế không để chúng ta ỷ lại, nhưng để chúng ta tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Thiên Chúa là Tình Yêu, mà vượt qua những yếu đuối và thử thách trên đường vào Vinh Quang thiên Chúa. 

 

Vinh Quang Thiên Chúa, không phải chờ đợi ở đời sau, nhưng ngay bây giờ, trong cuộc sống hiện tại của chúng ta, thông qua Chân, Thiện, Mỹ.  Theo qui luật chung, “Chân Lý”ù bao giờ cũng qui về hiệp nhất; “Thiện Hảo” bao giờ cũng có khuynh hướng chia sẻ; “Mỹ: Cái Đẹp” mời gọi hạnh phúc.  Nỗ lực phấn đấu đạt tới “Hiệp Nhất, Chia Sẻ và Hạnh Phúc;” và loại trừ sự dữ, đó là chúng ta đang đi vào Vinh Quang Thiên Chúa. 

 

Vì thế, linh đạo không thể tách rời cuộc sống.  Linh đạo phải giúp chúng ta phục vụ hữu hiệu cuộc sống và những nhu cầu của anh chị em chúng ta, vì mọi người là hình ảnh của Thiên Chúa, cũng được mời gọi vào Vinh Quang Thiên Chúa như chúng ta. 

 

Hy vọng linh đạo tập trung vào Chúa Kitô.  Sống tinh thần Phúc Âm.  Theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.  Hiệp nhất với Giáo Hội Chúa Kitô. Dấn thân, hy sinh phục vụ con người.

 

Đó là đặc điểm linh đạo thời nay và là linh đạo Hiệp Nhất toàn thể Kitô hữu.[6]

 

Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D. Min.)[1] Ibid., 48.

[2]Jn. 10:10

[3] Bonald Lawler, The teaching of Christ, 256.

[4]John R. Tyson.  Invitation To Christian Spirituality An Ecumenical Anthology.  Oxford University Press, N.Y., 1999.

[5] Công Đồng Vat.II, HN, 4,21.

[6]John R. Tyson.  Invitation To Christian Spirituality An Ecumenical Anthology.  Oxford University Press, N.Y., 1999.

Bài viết khác