Đức Giáo hoàng mở hội nghị liên tôn giáo về hôn nhân truyền thống

Thứ sáu - 07/11/2014 19:59

  •  
  •  
  •  
Đức Giáo hoàng mở hội nghị liên tôn giáo về hôn nhân truyền thống

Đức Giáo hoàng mở hội nghị liên tôn giáo về hôn nhân truyền thống

Hội nghị được tổ chức bởi Vatican, về “sự bổ trợ giữa người nam và nữ,” sẽ diễn ra vào ngày 17-19 tháng 11, tiêu điểm sẽ có hơn 30 diễn giả phát biểu đại diện cho 23 quốc gia và các giáo phái Kitô khác nhau, cũng như Do Thái giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo, Jaina giáo, Đạo giáo và Đạo Sikhi.


Một tháng sau khi kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình khuấy động tranh cãi về ly dị, hôn nhân đồng tính và sống chung không kết hôn, Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ mở hội nghị liên tôn giáo bàn về hôn nhân truyền thống.

 

Hội nghị được tổ chức bởi Vatican, về “sự bổ trợ giữa người nam và nữ,” sẽ diễn ra vào ngày 17-19 tháng 11, tiêu điểm sẽ có hơn 30 diễn giả phát biểu đại diện cho 23 quốc gia và các giáo phái Kitô khác nhau, cũng như Do Thái giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo, Jaina giáo, Đạo giáo và Đạo Sikhi.
 

Hội nghị này nhằm mục đích “khảo sát và hướng tới vẻ đẹp trong mối quan hệ nam nữ để hỗ trợ và phục hồi chức năng hôn nhân và đời sống gia đình nhằm phát triển xã hội con người,” theo các nhà tổ chức.
 

Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ khai mạc hội nghị và chủ tọa trong buổi sáng đầu tiên ngày 17 tháng 11, sau đó là Đức Hồng y Gerhard Muller, Bộ trưởng bộ Giáo lý Đức Tin.
 

Hội nghị này là sáng kiến của Hồng y Muller, ngài đề xuất điều đó cho Đức Giáo hoàng Phanxicô vào tháng 11 năm 2013, theo giáo sư Helen Alvare, trường Luật George Mason ở Virginia, người chịu trách nhiệm xuất bản cho sự kiện.
 

Nguồn: Catholic News Service

Bài viết khác