Đức Phanxicô nói mình ở “trên danh sách chờ” để được phong thánh

Trong một buổi gặp các giáo sĩ Rôma sáng thứ bảy 17-2, Đức Phanxicô nói đùa mình ở trên “danh sách chờ” để được Giáo hội công giáo phong thánh sau khi ngài cho các lời khuyên nghiêm túc để đối diện với “cơn khủng hoảng tuổi trung niên”.

Hai giáo hoàng Gioan XXIII và Gioan-Phaolô II “đã là thánh”, Giáo hoàng Phaolô sẽ được phong thánh năm nay, Giáo hoàng Gioan-Phaolô I đang trên tiến trình phong thánh, còn Đức Bênêđictô XVI và tôi thì ở trên “danh sách chờ”, vào cuối buổi gặp các giáo sĩ ở Rôma, Đức Phanxicô đã nói như trên.

Các linh mục đặt cho ngài nhiều câu hỏi, trong đó có một linh mục xin ngài ý kiến về cơn khủng hoảng tuổi trung niên, con khủng hoảng này đã làm xáo trộn cuộc sống các linh mục trong độ tuổi 40 đến 50.

Mới đầu Đức Phanxicô trả lời bằng tiếng Pháp “Ồ, cơn khủng hoảng tuổi trung niên” (Eh, le démon de midi!) sau đó ngài nói thành ngữ “el cuarentazo” được dịch ra tiếng Argentina. “Đến độ tuổi 40, khoảng từ 40 đến 50, cơn khủng hoảng này bỗng rơi xuống trên đầu, đó là một thực tế. Tôi nghe một vài người nói cơn khủng hoảng này là “bây giờ hay không bao giờ”. Ngài nói thêm: “Mình đặt lại vấn đề tất cả và tự nhủ ‘bây giờ hoặc không bao giờ’”.

Vậy mình phải làm gì? Mình phải đi tìm sự giúp đỡ, ngay lập tức. Ngài khuyên: “Nếu mình không có một người cẩn trọng, một người phân định, một người khôn ngoan tháp tùng mình thì mình phải đi tìm một người, bởi vì rất nguy hiểm nếu ở một mình ở độ tuổi này”. Ngài nhấn mạnh: “Đã có nhiều người kết thúc không tốt. Phải đi tìm giúp đỡ ngay lập tức”.

Ngài nói thẳng, như thói quen ngài vẫn hay nói: “Mình có những cám dỗ xấu  lúc đó, những cám dỗ mà trước đây mình không bao giờ nghĩ mình sẽ có. Đừng xấu hổ, phải loại bỏ nó ngay tận gốc và ngay lập tức bởi vì đó là lúc mình làm những chuyện trẻ con. Chúng là mầm của đời sống hai mặt”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài viết khác