GIẢI THÍCH BỘ GIÁO LUẬT
CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

 


Tác giả: Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP.


Lời giới thiệu:

Bộ Giáo luật 1983 đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ký ban hành ngày 25/1/1983 qua Tông Hiến "Sacrae disciplinae leges", hai mươi bốn năm sau khi vị Tiền nhiệm, Ðức Gioan XXIII tuyên bố quyết định tu chính Bộ Giáo luật 1917. Để mọi Kitô hữu hiểu rõ hơn cũng như nhắm đến thiện ích chung của toàn thể Giáo hội, đặc biệt Giáo hội Việt Nam, Học viện Đaminh xin gửi đến quý vị bản "Giải thích BỘ GIÁO LUẬT 1983" do linh mục Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP. biên soạn.
 
 

PHẦN DẪN NHẬP
  I. Giáo luật
  II. Lịch sử lập pháp của Giáo hội
  III. Bộ Giáo luật 1983
  IV. Những chiều kích mới của bộ Giáo luật
  V. Bố cục của bộ Giáo luật
 
QUYỂN I   :   NHỮNG QUI TẮC TỔNG QUÁT
  I. Dẫn nhập
  II. Những điều mở đầu
  III. Luật Giáo hội
  IV. Tục lệ
  V. Luật hành chánh của Giáo hội
  VI. Thể nhân và pháp nhân
  VII. Hành vi pháp lý
  VIII. Quyền lãnh đạo
  IX. Giáo vụ
  X. Thời hiệu và cách tính thời gian
     
QUYỂN II   :   DÂN THIÊN CHÚA
  Phần I  :    Các tín hữu Kitô
  I. Các tín hữu Kitô nói chung
  II. Nghĩa vụ và quyền lợi của những tín hữu Kitô giáo dân
  III. Các thừa tác viên thánh hay giáo sĩ
  IV. Giáo sĩ nhập tích giáo phận
  V. Nghĩa vụ và quyền lợi của các giáo sĩ
  VI. Giám vụ đối địa
  VII. Những hiệp hội các tín hữu Kitô
  Phần II :    Cơ cấu phẩm trật của Giáo hội
  I. Quyền tối thượng của Giáo hội
  II. Các giáo hội địa phương
  III. Những tổ chức kết hợp các giáo hội địa phương
  IV. Tổ chức nội bộ của các giáo hội địa phương
  V. Hội đồng giáo phận
  VI. Tòa giám mục giáo phận
  VII. Các hội đồng trong giáo phận
  VIII. Các giáo xứ, các linh mục chính xứ và phó xứ
  IX. Các chức vụ khác trong giáo hội địa phương
  Phần III:    Các tu hội đời sống thánh hiến
                  và các hội đời sống tông đồ
  I. Dẫn nhập
  II. Những qui tắc chung
  III. Các tu hội dòng
  IV. Lãnh đạo các tu hội
  V. Thâu nhận ứng sinh và huấn luyện thành viên
  VI. Nghĩa vụ và quyền lợi của các tu hội
  VII. Việc tông đồ của các tu hội
  VIII. Các thành viên rời tu hội
  IX. Các tu hội đời
  X. Các hội đời sống tông đồ
     
QUYỂN III  :  NHIỆM VỤ GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI
  I. Những điều dẫn nhập
  II. Thừa tác vụ Lời Chúa
  III. Hoạt động truyền giáo của Giáo hội
  IV. Giáo dục Công giáo
  V. Các phương tiện truyền thông xã hội và sách báo
     
QUYỂN IV  :  NHIỆM VỤ THÁNH HÓA CỦA GIÁO HỘI
  Phần I  :    Các bí tích
  I. Một vài khái niệm
  II. Bí tích Rửa tội
  III. Bí tích Thêm sức
  IV. Bí tích Thánh Thể
  V. Bí tích Sám hối
  VI. Bí tích Xức dầu bệnh nhân
  VII. Bí tích Truyền chức thánh
  VIII. Bí tích Hôn nhân
  Phần II   :    Các việc phụng tự khác
  Phần III  :    Nơi thánh và thời gian thánh
     
QUYỂN V  :   TÀI SẢN TRẦN THẾ CỦA GIÁO HỘI
     
QUYỂN VI  :  CHẾ TÀI TRONG GIÁO HỘI
  I. Tội phạm và hình phạt
  II. Hình phạt cho từng tội phạm
     
QUYỂN VII  :  TỐ TỤNG
  I. Xử án nói chung
  II. Tố tụng hộ sự
  III. Một số vụ tố tụng đặc biệt
  IV. Tố tụng hình sự
  V. Thượng cầu hành chánh

Tác giả bài viết: Lm. Giacobe Phạm Văn Phượng, OP.

Nguồn tin: Học Viện Đaminh

Bài viết khác