TỦ SÁCH THĂNG TIẾN GIÁO DÂN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁO DÂN HỢP TUYỂN

 

SỐ 6 THÁNG 3/2013 VỚI CHỦ ĐỀ

 

GIÁO DÂN CẦU NGUYỆN

 


LỜI NGỎ

 

NỘI DUNG

 

 

 

 

GIÊRÔNIMÔ NGUYỄN VĂN NỘI

 

VÀ NHÓM BẠN THỰC HIỆN

 

 

 

 

Địa chỉ liên lạc

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Email: hnoivnguyen@yahoo.ca

Điện thoại: 098 648 0337

download: /files/GIAO DAN HOP TUYEN SO 6 _03_2013_(1).pdf

Chủ đề GDHT số 7 (tháng 6.2013)

GIÁO DÂN VỚI THÁNH KINH LÀ LỜI MẠC KHẢI

 

Bài viết khác