Hình ảnh Thường huấn HĐMV Giáo xứ GP Long Xuyên

 

Từ ngày 15/07 đến 25/07/2014, Ủy ban Mục vụ Giáo dân đã tổ chức thường huấn tại 9 Giáo Hạt. Hướng dẫn tổng quát mô hình đào luyện hàng giáo dân: “Linh Đạo, Mục Vụ, Truyền Giáo” với hiện diện: 1.460/1.500 người trong Hội đồng mục vụ Giáo xứ tham dự.

 

Hạt Châu Đốc

 

Xem Video cha J. Nguyễn Văn Hinh Giảng Huấnhttps://www.youtube.com/watch?v=K-zzCon17uU

 

Xem Video cha Matt. Ninh Giảng Huấn: https://www.youtube.com/watch?v=p5kNIJEWr60

 

Xem Video cha Giuse. Thụy Giảng huấn https://www.youtube.com/watch?v=JqwOQ-S6kOI

 

 

Hạt Hà Tiên

 

 

Tại Nhà thờ Năng Gù

 

Hạt Tân Hiệp

 

 

Hạt Thạnh An

 

 

Khóa học đã đạt được những kết quả tích cực. Học viên tham dự phấn khởi, có kỷ luật và trách nhiệm.

 

Điểm nhấn là cuối khóa học, các học viên “Xác tín đón nhận Thánh Thần và ơn sai đi làm vườn nho Chúa.”    

 

Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu - Giám mục Giáo phận, Chủ tịch Ủy Ban Giáo Dân Hội đồng Giám mục Việt Nam nhấn mạnh: “Chú tâm đến việc đào tạo một hàng giáo dân Kitô giáo trưởng thành, đặc biệt là Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ, theo tinh thần Công Đồng Vat. II, là một trong những mục vụ  ưu tiên của giáo phận và của Ủy Ban Giáo Dân Hội Đồng Giám Mục Việt Nam."

                                   

                   

                                                                                         Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh

 

Bài viết khác