Hội thảo của Những người làm mục vụ giới trẻ tại châu Á (AYMM)
 
Tiếp theo Đại hội giới trẻ châu Á lần thứ sáu (từ ngày 10 đến 17-08-2014) mời gọi người trẻ Á châu thức tỉnh, những người làm mục vụ giới trẻ cũng được mời gọi tỉnh thức qua bốn ngày hội thảo tại Chong Hasang Retreat Center, Daejeon. Nói theo Đức Tổng giám mục Patrick D’Rozario, Chủ tịch Văn phòng Giáo dân và Gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á châu thì các giám mục Á châu cũng cần tỉnh thức trước những vấn đề của người trẻ Á châu.
 
Hội thảo của những người làm mục vụ giới trẻ tại châu Á (AYMM - Asian Youth Minister’s Meeting) quy tụ 1 hồng y, 9 giám mục, 36 linh mục, 5 nữ tu và 88 người trẻ, với mục đích thúc đẩy công cuộc Tân-Phúc-Âm hóa giữa những người làm mục vụ giới trẻ tại châu Á qua việc:
 
– Tái khám phá niềm tin và ơn gọi cá nhân;
 
– Làm mới động lực cho sứ vụ;
 
– Tăng cường việc nối kết giữa các vị đồng hành;
 
– Chuẩn bị cho hội thảo về mục vụ giới trẻ (BILA - Bishops institute of Laity Apostolate) vào năm 2015.
 
 
 
Các tham dự viên lần lượt lắng nghe những chia sẻ của các vị đại diện các Hội đồng Giám mục Á châu cũng như chia thành nhóm nhỏ để cùng thảo luận và đóng góp ý kiến.
 
Đức hồng y Tagle thuyết trình về đề tài “Đối thoại với người trẻ” qua việc phân tích đoạn Tin mừng thánh Gioan 4,1-42. Với tài hùng biện, ngài đã thu hút tham dự viên về phong cách diễn tả niềm vui tin mừng của Chúa Giêsu cho người phụ nữ Samari. Qua hình ảnh một người Do Thái là Chúa Giêsu mà lại đi xin nước uống của một người phụ nữ Samari, Đức hồng y muốn nhấn mạnh đến sự khiêm hạ và liên đới đối với người trẻ. Muốn đồng hành với người trẻ, trước tiên cần phải đến với người trẻ và sống với người trẻ.
 
Đức Tổng giám mục Patrick thuyết trình về tông huấn Niềm Vui Tin Mừng cho người trẻ, cách thức Giáo hội đáp ứng nhu cầu của người trẻ.
 
Đức Giám mục Joel Z. Baylon, trong Ban Điều hành của Văn phòng Giáo dân và Gia đình của FABC, phân tích sâu về sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho người trẻ châu Á.
 
Các tham dự viên được chia nhỏ về các phòng để phân tích, lượng giá lại từng phần của tổ chức Đại hội giới trẻ vừa qua, chia sẻ về kinh nghiệm mục vụ giới trẻ của địa phương mình và cùng nhau hoạch định kế hoạch mục vụ giới trẻ trong những ngày tới.
 
Ngoài ra, trong buổi chiều ngày cuối của cuộc họp, các tham dự viên còn được chia nhau đến với các workshop:
 
– Bảo vệ công trình sáng tạo;
 
– Chuẩn bị đời sống hôn nhân gia đình cho người trẻ;
 
– Truyền thông xã hội về mạng lưới Internet;
 
– Mục vụ chăm sóc của lãnh đạo trẻ.
 
Kinh nghiệm và kiến thức trong những ngày hội thảo, qua cách thức tổ chức công phu và nội dung phong phú, đã nối kết các giám mục, linh mục và các nhà lãnh đạo trẻ Á châu với nhau, giúp họ mở rộng tầm nhìn và tỉnh thức trước những nhu cầu của người trẻ qua những chứng từ sống động từ khắp nơi của châu lục này.

 

Bài viết khác