GIÁO DÂN TRƯỞNG THÀNH

PHẦN THỨ NHẤT

 

ĐỀ TÀI  V

KITÔ HỮU LÀ CON THIÊN CHÚA,

LÀ MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊSU KITÔ &

LÀ CỘNG TÁC VIÊN CỦA CHÚA THÁNH THẦN

 

 

 

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Giúp học viên hiểu biết ơn gọi nền tảng và chung nhất của mọi Kitô hữu (giáo phẩm, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân), để sống ơn gọi ấy một cách tự do, trưởng thành và trách nhiệm.

 

B. TIẾP CẬN VẤN ĐỀ

            1. Trong 4 lãnh vực (thiêng liêng, ý thức và thái độ, kỹ năng và kiến thức) anh chị cảm thấy mình cần được đào tạo trau dồi thêm về lãnh vực nào nhất?

            2. Anh chị hãy chia sẻ với nhau về các nỗ lực mình đã thực hiện để có một hiểu biết và kinh nghiệm phong phú, sâu sắc hơn về đời sống đức Tin không?

           3. Anh chị có đồng ý là muốn làm gì thì cũng nên bắt đầu từ gốc, từ cái căn bản nhất không? Cái gốc của đời sống Kitô hữu là gì? Ơn gọi nền tảng nhất của chúng ta là ơn gọi nào?

 

C. HỌC HỎI THÁNH KINH & CÔNG ĐỒNG

I.ƠN GỌI LÀM CON THIÊN CHÚA

1.1 Nền tảng Thánh Kinh:

          * “Ngươi sẽ gọi Ta là “Cha của con!” Ngươi sẽ không bỏ Ta nữa (Gr 3, 19)”.

* “Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa… Hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa; Nhưng chúng ta sẽ như thế nào điều ấy chưa được bày tỏ (1 Ga 3, 1-2)”.

*  “Nhờ Đức Tin, anh em đều là con cái Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô. (Gl3, 26)”.

*  “Có một lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dậy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dậy môn đệ của ông.” Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:

 “Lạy Cha,

 xin làm cho danh Cha vinh hiển,

Triều đại Cha mau đến,

xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy;

xin tha tội cho chúng con,

 vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con,

 và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ. (Lc 11,1-13)”.

1.2  Giải thích:

(a)  Ơn gọi nền tảng nhất mà Thiên Chúa dành cho chúng ta là ơn gọi làm con. Chúng ta được làm con Thiên Chúa, nhờ và trong Đức Giêsu Kitô, Con Một yêu dấu của Cha.

(b)Được làm con Thiên Chúa thì bổn phận và vinh dự lớn lao của chúng ta là “sống như con” tức sống bổn phận làm con, sống hiếu thảo với Cha.

(c)  Sống hiếu thảo với Cha là quan tâm, lo lắng, hoạt động cho những công việc thuộc về Cha như Chúa Giêsu đã dạy trong Kinh Lạy Cha: Danh Cha được cả sáng! Nước Cha hay Triều Đại Cha trị đến! Ý Cha được thực hiện!

 

II. ƠN GỌI LÀM MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊSU

2.1  Nền tảng Lời Chúa:

* “Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ” (Mc 3,13-15)

* “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dậy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 18-20).

2.2 Giải thích:

(a)  Khi bắt đầu đời sống công khai thì việc làm đầu tiên của Đức Giêsu là mời gọi, tuyển chọn và huấn luyện các môn đệ.

(b)Các môn đệ được gọi và được tuyển chọn “để các ông ở với Người” và “để Người sai các ông đi rao giảng”: “ở với Người” là “chiều dọc” của Ơn gọi môn đệ và “để Người sai đi” là “chiều ngang” của Ơn gọi môn đệ.

(c)  Muốn sống hết “chiều dọc” và “chiều ngang” của ơn gọi môn đệ thì người môn đệ phải hiểu biết sâu sắc về Thầy Giêsu; có mối tương quan mật thiết, gắn bó; có chia sẻ tâm tình, thao thức với Thầy. Muốn thế, thì người môn đệ phải biết tìm hiểu, lắng nghe, đón nhận Lời Chúa (đọc, suy niệm và cầu nguyện với Lời Chúa), phải có nhiều thời gian sống riêng tư thân mật với Chúa (cầu nguyện, bí tích), phải thực hành các mệnh lệnh của Chúa (sống Phúc Âm).

(d)Lệnh truyền của Đức Giêsu cho các tông đồ trước khi về Trời là họ phải đi rao giảng và làm cho người ta trở thành môn đệ của Người. Chúng ta, những người giáo dân Việt Nam sống ở thế kỷ 21 này đã tin theo Chúa thì chính chúng ta cũng là môn đệ của Đức Giêsu vậy!

 

III. ƠN GỌI LÀM CỘNG TÁC VIÊN CỦA THÁNH THẦN

3.1  Giáo lý Công Đồng:

“Chúa Thánh Thần thúc đẩy Giáo hội cộng tác với Ngài để hoàn tất trọn vẹn kế hoạch của Thiên Chúa là Đấng đã đặt Chúa Kitô làm nguyên lý cứu độ cho cả thế giới. Bằng việc rao giảng Phúc Âm, Giáo hội sửa soạn cho người nghe đón nhận và tuyên xưng đức Tin, và chuẩn bị cho lãnh nhận phép Thánh Tẩy, đưa họ ra khỏi cảnh nô lệ của lầm lạc, tháp nhập họ vào thân thể Chúa Kitô, hầu nhờ Đức Ái, họ tăng triển mãi trong Người cho đến khi đạt tới viên mãn”

(Công đồng Vatican II, Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội, số 17).

3.2  Giải thích :

(a)  Những gì Công đồng nói về Giáo hội thì cũng là nói về từng chi thể của Giáo hội là mỗi người giáo dân chúng ta. Do đó, mỗi người chúng ta là cộng tác viên của Chúa Thánh Thần khi chúng ta cùng với Ngài hoàn tất trọn vẹn chương trình cứu độ của Thiên Chúa nơi chính bản thân mình và nơi tha nhân.

(b) Mỗi khi chúng ta chuẩn bị người khác đón nhận Tin Mừng và tuyên xưng niềm Tin vào Chúa Giêsu Kitô, cũng như đón nhận Bí tích Thánh Tẩy, gia nhập Giáo hội …. là chúng ta cộng tác với Chúa Thánh Thần…

 

D. THẢO LUẬN & ỨNG DỤNG

           Anh chị có thể chọn một trong ba cụm câu hỏi sau đây để thảo luận và ứng dụng:

A. Liên quan tới Ơn gọi làm con:

1.  Bạn có yêu thích cách cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha không?

2. Ngày nay các Kitô hữu thường có một số cử chỉ đi kèm với lời cầu nguyện. Cách cầu nguyện như thế có giúp bạn không?

3. “Chúng con dám nguyện rằng”: Cầu nguyện với Kinh Lạy Cha có gì táo bạo không?

4. Kinh Lạy Cha hàm chứa những lời cầu xin. Bạn có thấy cầu xin là một hình thức thấp kém của cầu nguyện không?

5. Cầu nguyện diễn tả Lòng Tin. Nhưng cầu nguyện cũng diễn tả Lòng Mến: đối với Kinh Lạy Cha có như vậy không?

B. Liên quan tới Ơn gọi làm môn đệ:

1.     Người ta thường nói: “Thầy nào trò nấy” (Tel maitre tel disciple)”: Anh chị hãy nói về mối quan hệ hiện nay của anh chị với Đức Giêsu.

2.     Đức Giêsu đã hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” Nếu phải trả lời Chúa Giêsu câu hỏi ấy, anh chị sẽ nói gì với Ngài?

 

C. Liên quan tới Ơn gọi làm cộng tác viên:

            Trong Tông huấn “Giáo hội tại châu Á”, số 9, Đức Gioan Phaolo II nói đến hoạt động của Chúa Thánh Thần trong lịch sử Giáo hội châu Á xưa và nay:

“Thánh Thần Thiên Chúa đã luôn hoạt động trong lịch sử Giáo Hội Châu Á, hẳn   cũng sẽ tiếp tục hướng dẫn Giáo Hội ấy. Người ta tìm thấy nhiều yếu tố tích cực nơi các Giáo Hội địa phương, mà các Nghị Phụ thường lưu ý trong Hội Nghị, điều này càng làm chúng ta thêm hy vọng vào «một mùa xuân mới trong đời sống đức tin của Kitô hữu». Một lý do vững chắc cho phép ta hy vọng như thế là càng ngày càng có nhiều giáo dân được huấn luyện tốt hơn, nhiệt tình và đầy ơn Thánh Thần, nhận thức sâu sắc hơn ơn gọi riêng của mình trong cộng đoàn Giáo Hội. Trong số đó, các giáo dân giảng viên giáo lý là những người rất đáng cho chúng ta chân nhận và ca ngợi một cách đặc biệt. Các phong trào tông đồ và đặc sủng cũng là một ơn huệ do Chúa Thánh Thần ban cho, đem lại sức sống mới và nghị lực cho công việc đào tạo các giáo dân nam nữ, các gia đình và giới trẻ. Các hiệp hội và các phong trào của Giáo Hội nhằm thăng tiến nhân phẩm và công lý đã giúp làm cho mọi người cảm nhận được tính phổ quát của sứ điệp Tin Mừng: mọi người đều được nhận làm con cái Thiên Chúa (x. Rm 8, 15-6).

 

   1. Anh chị có thấy phấn khởi khi đọc những dòng trên không? Anh chị có nhận ra hoạt động của Chúa Thánh Thần trong đời sống của anh chị và chung quanh anh chị không? Hãy chia sẻ tâm tình và khám phá của anh chị.

   2. Anh chị có sẵn sàng cộng tác với Thánh Thần đang hoạt động không? Anh chị cộng tác với Ngài bằng cách nào?


 

Bài viết khác