CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO DÂN

KHÓA IIB: TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN THỰC HÀNH

ĐỀ  TÀI  V

TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN SỐNG MẬT THIẾT

& HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ VỚI CHÚA THÁNH THẦN

I. XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI

Đề tài V đã chỉ cho các học viên biết nhân tố quan trọng nhất trong Công Cuộc Truyền giáo của Giáo hội ngày nay là chính Chúa Thánh Thần. Mục đích của đề tài V này là giúp các học viên biết cách sống mật thiết và hoạt động Tông đồ với Chúa Thánh Thần. Đề tài này rất quan trọng và chỉ thực sự có ích lợi khi các tông đồ giáo dân am hiểu tường tận và thực hành nhuần nhuyễn các phương pháp được trình bày ở đây.

II. PHẦN TRAO ĐỔI NHÓM NHỎ CỦA HỌC VIÊN (30 phút).

2.1 Qua đề tài trước - đề tài IV - các anh chị đã biết được rằng: trong công cuộc Truyền Giáo hay Loan Báo Tin Mừng thì Chúa Thánh Thần là tác nhân quan trọng nhất và có tính quyết đinh cho sự thành công. Vậy theo anh chị thì các tông đồ giáo dân là chúng ta phải làm gì, để Chúa Thánh Thần hành động nơi chúng ta và qua chúng ta?

2.2 Anh chị hãy chia sẻ một kinh nghiệm riêng của mình về hoạt động của Chúa Thánh Thần trong đời sống đức tin nói chung và đời sống truyền giáo nói riêng của anh chị.

III. PHẦN HỌC HỎI QUA SỰ TRÌNH BÀY CỦA HƯỚNG DẪN VIÊN (60 phút).

Từ sự chia sẻ và đóng góp của các học viên qua hai câu hỏi trên, chúng ta có thể xác định những việc phải làm để Chúa Thánh Thần hành động nơi chúng ta và qua chúng ta: (1o)  Tìm hiểu về Chúa Thánh Thần (2o) Sống mật thiết với Chúa Thánh Thần và để cho Người làm chủ cuộc sống của mình và thể hiện quyền năng của Người trong đời sống chúng ta (3o) Cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần và (4o) Cùng với Chúa Thánh Thần chúng ta hoạt động tông đồ hay ra khơi thả lưới bắt cá.

3.1 Tìm hiểu về Chúa Thánh Thần:

(1). Chúng ta dựa vào Thánh Kinh Tân Ước để tìm hiểu về Chúa Thánh Thần:  Vào cuối công cuộc rao giảng Tin mừng của Chúa Giê-su trên trần gian, Người đã chuẩn bị cho các tông đồ về cuộc ra đi của Người và đã hứa sẽ gởi đến cho các tông đồ một Đấng để giúp đỡ họ: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em” (Ga 14:16-17).

(2) Chúng ta biết Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa. Ngài giữ vai trò quan trọng trong đời sống người Ki-tô hữu của chúng ta. Qua Chúa Thánh Thần, chúng ta cảm nghiệm được những đức tính làm chúng ta nên giống Chúa Ki-tô:  “Còn hoa quả của Thần Khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế” (Gl 5:22-23)

(3) Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta những ân huệ thiêng liêng còn gọi là đặc sủng, giúp chúng ta trưởng thành trong Chúa Ki-tô để chúng ta phục vụ tha nhân. Một số các ơn này được ghi trong sách ngôn sứ I-sai-a: ”Ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn sức mạnh, ơn thông hiểu, ơn kính sợ Thiên Chúa” (Is 11,2) và trong thư  thứ nhất của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rin-tô: ” Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tuỳ theo ý của Người” (1 Cr 12:4-11).

(4) Chúa Thánh Thần còn giúp chúng ta cầu nguyện: “Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả. Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa” (Rm 8:26-27).

Tóm lại, Chúa Thánh Thần giúp chúng ta bằng nhiều phương cách để chúng ta lớn lên trong đời sống tâm linh; để phục vụ tha nhân trong tình yêu của Chúa Giê-su, và trong lời cảm tạ, ngợi khen Thiên Chúa. 

3.2 Đón nhận và sống mật thiết với Chúa Thánh Thần:

Chúng ta đã nhận lấy Chúa Thánh Thần khi chịu phép Rửa tội thành người Ki-tô hữu. Thế nhưng, mỗi người hãy tự hỏi: “Tôi đã có Chúa Thánh Thần, nhưng Chúa Thánh Thần đã có tôi chưa?” nghĩa là chúng ta đã để cho Chúa Thánh Thần toàn quyền làm chủ tâm hồn và cuộc sống của chúng ta chưa?  Nói cách khác toàn con người chúng ta phải đầu phục Chúa Thánh Thần nếu chúng ta muốn sự trợ lực của Người trong đời sống là người Ki-tô hữu.

Sau khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giê-su đã hiện ra với các môn đệ, và dọn lòng họ để đón nhận Chúa Thánh Thần hầu làm chứng nhân của Ngài khắp cùng bờ cõi trái đất:  “Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình: trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa. Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, "điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là: ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất." (Cv 1:3-5).

Các Ki-tô hữu đầu tiên đã kinh nghiệm được quyền năng của Thánh Thần một cách sống thực, và kết quả là đã có nhiều người trở lại đạo. Người Ki-tô hữu chúng ta hôm nay hãy ý thức về việc chúng ta rất cần đến quyền năng của Chúa Thánh Thần: “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho... Không, những người này không say rượu như anh em nghĩ, vì bây giờ mới là giờ thứ ba. Nhưng đó là điều đã được ngôn sứ Giô-en nói đến: Thiên Chúa phán: Trong những ngày cuối cùng, Ta sẽ đổ Thần Khí Ta trên hết thảy người phàm, con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, thanh niên sẽ thấy thị kiến, bô lão sẽ được báo mộng. Trong những ngày đó, Ta cũng sẽ đổ Thần Khí Ta cả trên tôi nam tớ nữ của Ta, và chúng sẽ trở thành ngôn sứ” (Cv 2:1-21).

3.3 Cầu nguyện với Chúa Thánh Thần:

Trước hết chúng ta sẽ cầu xin Chúa Giê-su rửa chúng ta trong Thánh Thần. Kế đến chúng ta hãy đơn sơ khiêm nhường đầu phục Chúa Thánh Thần (bằng trái tim và tâm trí) và hãy cầu nguyện với lòng khao khát, bởi vì Chúa Giê-su đã hứa ban thưởng cho lòng khao khát của chúng ta. Đối với một số người, lời cầu nguyện này có thể là khởi đầu cho một cuộc sống hoàn toàn mới trong Chúa Thánh Thần. Với một số người khác, đây sẽ là một phần trong tiến trình tiếp tục tăng trưởng đời sống trong Thánh Thần.

Mỗi người sẽ gặp gỡ Chúa Thánh Thần một cách khác nhau. Có người có thể cảm nghiệm rất lạ lùng sâu sắc, người khác thì không như vậy. Những cảm giác bên ngoài không quan trọng bằng việc để cho Chúa Thánh Thần hoạt động trong tâm hồn chúng ta.

Cầu nguyện để nhận được quyền năng của Chúa Thánh Thần – có nhiều cách cầu nguyện để “mở lòng ra cho Chúa Thánh Thần”. Nhưng trên hết cả, Chúa Thánh Thần sẽ đụng chạm đến mỗi người cách tốt nhất và thích hợp mà Chúa thấy tốt cho người đó. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện và đặt người ấy trong bàn tay của Thiên Chúa, cầu mong Chúa Thánh Thần thực hiện ý định của Thiên Chúa.

3.4. Cùng với Chúa Thánh Thần chúng ta hoạt động tông đồ hay ra khơi thả lưới bắt cá:

Chúa Giê-su là Đấng luôn được Chúa Thánh Thần đồng hành, tác động, thúc đẩy hướng dẫn trong cuộc hành trình loan báo Nước Trời và hy sinh mạng sống cứu chuộc nhân loại. Chúng ta không thể hoạt động tông đồ một cách có kết quả mà không có Chúa Thánh Thần ở nơi mình và bên mình.  Người vừa là bạn đường, vừa là người dẫn lộ của chúng ta. Người vừa là ánh sáng, vừa là sức mạnh của chúng ta. Người vừa là Đấng nói bằng môi miệng của chúng ta vừa là Đấng nghe bằng đôi tai và tâm hồn của người đối thoại với chúng ta. Người còn là Đấng bào chữa bênh vực chúng ta nữa. Nói tóm lại, càng gắn bó mật thiết với Chúa Thánh Thần trong khi hoạt động tông đồ chúng ta càng gait hái thành công.

IV. PHẦN KẾT LUẬN 

Phong trào Thánh Linh Đặc Sủng hay Canh Tân Thánh Linh (đang phát triển mạnh trong nhiều Giáo hội, kể cả trong Giáo hội Việt Nam) giúp cho người công giáo cảm nghiệm “lại” sự hiện diện thực sự và hoạt động kỳ diệu của Chúa Thánh Thần, như trong những thế kỷ đầu của Hội Thánh. Với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, công nghệ ngày càng cao, nhiều người Ki-tô hữu, thậm chí cả hàng giáo sĩ , lầm tưởng rằng thì là chỉ cần có nhiều tiền, có trình độ khoa học xã hội và tâm lý…. là bảo đảm việc truyền giáo thành công. Nhưng sự thực không phải như vậy: các yếu tố nhân sự và phương tiện là hữu dụng và cần thiết, nhưng không phải là yếu tố quyết định  sự thành công của việc truyền giáo. Chính Thánh Thần Thiên Chúa mới là Đấng khiến cho bao mồ hôi, công sức và tài năng của chúng ta không trở thành “vô ích”.  Đừng quên điều tối quan trọng ấy.

Ghi chú:Trong đề tài này tôi đã mượn một số ý tưởng của Tài liệu Khóa Thánh Linh Đặc Sủng  đăng tải trên Website thanhlinh.net.  Xin chân thành cám ơn  Mạng Lưới Cầu Nguyện.

Sài-gòn ngày 25 tháng 01 năm 2005

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Bài viết khác