CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO DÂN

KHÓA III: GIÁO DÂN NÒNG CỐT

 

ĐỀ  TÀI  II

ĐẾN CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ CỦA CHÚNG TA NGÀY NAY

 

I. MỤC ĐÍCH

1.1 Giúp các học viên hiểu rõ chức năng nhiệm vụ của Giáo xứ và tích cực đóng góp vào việc chu toàn chức năng nhiệm vụ ấy.

 

1.2 Giúp các học viên biết quan tâm đến các công việc mục vụ của Giáo xứ và hăng hái đảm nhận  một công việc nào đó.

 

II. TIẾP CẬN VẤN ĐỀ

      Công đồng Vatican II dạy: Giáo hội là Mầu nhiệm hiệp thông, là Cộng đoàn Dân Chúa, là Thân Mình Mầu nhiệm của Chúa Kitô, là Giáo hội trong đó mọi Kitô hữu  có phần và phải góp phần. Vậy:

2.1 Trong cụ thể, Giáo xứ có cần sự tham gia đóng góp của tất cả giáo dân trong giáo xứ không? Vì sao? Mỗi giáo dân tham gia đóng góp vào việc xây dựng Giáo xứ bằng cách nào?

 

2.2 Muốn cho tất cả giáo dân trong Giáo xứ ý thức họ có trách nhiệm xây dựng Giáo xứ, Giáo xứ phải làm gì?

 

2.3 Theo ông bà anh chị thì giáo dân trong Giáo xứ Hòa Thuận cần được huấn luyện, bồi dưỡng thêm về những lãnh vực nào (hiểu biết, thái độ, hành động) của đời sống đức tin?

 

III. HỌC HỎI

3.1Tìm cho giáo xứ một định nghĩa:

a) của Công đồng Vatican II

       “Giáo xứ là một hình thức tông đồ cộng đồng kiểu mẫu, vì đó là nơi qui tụ đủ mọi hạng người thành một cộng đoàn và đem họ vào tinh thần đại đồng của Giáo hội. Giáo dân nên tập thói quen cộng tác chặt chẽ với các linh mục của mình để hoạt động trong giáo xứ. Họ cũng cần có thói quen trình bày với các vị hữu trách trong Giáo hội những vấn đề riêng của cộng đoàn mình hay của cả thế giới, hoặc những vấn đề liên quan tới phần rỗi mọi người để cùng nhau góp ý kiến, nghiên cứu và giải quyết. Họ cũng phải tùy sức mà cố gắng đóng góp vào mọi công cuộc tông đồ và truyền giáo của gia đình Giáo hội địa phương” (Sắc lệnh Tông đồ giáo dân, số 10).

   

 b) của Tông huấn Kitô hữu Giáo dân của Đức Gioan Phaolô II:

     “Giáo xứ là gia đình của Thiên Chúa, là cộng đồng huynh đệ chỉ có một tâm hồn. Giáo xứ là mái ấm gia đình, huynh đệ và cởi mở, là cộng đoàn các tín hữu” (số 26).

    c) của Giáo luật mới:

      “Giáo xứ là cộng đoàn tín hữu được thành lập trong giáo phận, được trao phó cho một linh mục chánh xứ chăm sóc về mục vụ, dưới quyền của giám mục giáo phận” (điều 515).

 

3.2 Chức năng và nhiệm vụ của Giáo xứ:

Nhờ Phép Thánh Tẩy, mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đoàn giáo xứ  được tham gia vào chức vụ ngôn sứ, tư  tế và vương giả của Đức Kitô.

     * Chức vụ ngôn sứđược thực hiện khi người giáo dân cộng tác vào việc rao truyền Lời Chúa. Cách rao truyền tốt nhất là dạy Giáo lý cho dự tòng, tân tòng và cho cả cựu tòng nữa và giới thiệu Đức Giêsu và Tin Mừng của Người cho những người chưa biết chưa tin Người. Rao truyền bằng lời nói và nhất là bằng việc làm và bằng cách sống yêu thương phục vụ tha nhân.

      * Chức vụ tư tếđược thực hiện khi người giáo dân biết sống đời cầu nguyện mật thiết với Thiên Chúa, biến cả cuộc sống của mình thành một lễ dâng, kết hiệp với lễ dâng toàn thiêu của Đức Giêsu trên thập giá. Trong các nghi lễ phụng vụ, người giáo dân được quyền tham dự vào một số công việc có liên hệ trực tiếp tới đền thờ như giữ nhà thờ, giúp lễ, đọc sách thánh, ca hát…

      * Chức vụ vương giả(còn được gọi là vương đế hay phục vụ) được thực hiện khi người giáo dân tham gia vào việc chăm sóc anh em trong và ngoài cộng đoàn, đặc biệt những người sống trong các hoàn cảnh đặc biệt như sống xa Chúa, hấp hối, sống trong tình trạng rối về hôn nhân, nghèo túng, bị áp bức hay bị lãng quên. Khi người giáo dân lo việc quản trị tài sản của giáo xứ hay giáo phận, góp công sức vào việc truyền giáo, tham gia ý kiến xây dựng cộng đoàn và tham gia Hội đồng Mục vụ Giáo xứ… cũng là lúc họ thực thi chức năng vương giả vậy.

 

3.3 Đời sống của giáo xứ:

Vì là một Giáo hội thu nhỏ, nên bất kỳ một Giáo xứ nào cũng có đời sống  (1) Tin, Cậy, Mến, (2) Phụng vụ, Bí tích Cầu nguyện (3) Bác ái, từ  thiện và Truyền giáo và (4) Việc quản trị tài sản.         

 

3.4 Các công việc mục vụ của giáo xứ:

Vì thế có thể liệt kê 6 Công tác Mục vụ chính của Giáo xứ như sau:

1- Huấn luyện đời sống Giáo hội: tinh thần cộng đoàn, hiệp thông, đại kết và truyền giáo (Tiểu ban Đời sống Giáo hội).

2- Tổ chức và huấn luyện về bí tích, cầu nguyện, tĩnh tâm (Tiểu ban Lễ tự và Tâm linh).

3- Công tác Giáo dục: giáo dục đức tin, giảng dạy Thánh Kinh, chuẩn bị các Bí tích, trường công giáo (Tiểu ban Giáo dục).

4- Triển khai Giáo huấn của Giáo hội về các vấn đề xã hội, đặc biệt quan tâm đến người nghèo, bệnh, bị áp bức, tù tội (Tiểu ban Công lý và Hòa bình).

5- Huấn luyện Đời sống Gia đình: chuẩn bị hôn nhân, bồi dưỡng gia đình, phụ trách giới trẻ  (Tiểu ban Đời sống Gia đình).

6- Việc quản trị Tài chánh và Tài sản Giáo xứ (Tiểu ban Tài chánh và Quản trị).

IV. ÁP DỤNG

4.1 Ap dụng nhận thức ‘mới’ về chức năng & nhiệm vụ của Giáo xứ trong đó mọi giáo dân có trách nhiệm đóng góp phần mình để Giáo xứ chu toàn.

 

4.2 Hun đúc một tinh thần ham học hỏi, rèn luyện đời sống tâm linh và trau dồi kỹ năng phục vụ để giúp Giáo xứ thực hiện chức năng nhiệm vụ.

 

V. CHIA SẺ

Đề tài 02 này đã đem đến cho quí ông bà anh chị những điều gì mới? Quí ông bà anh chị sẽ áp dụng những điều mới ấy vào trường hợp riêng của mình như thế nào? Xin hãy chia sẻ với các học viên khác.

 

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

 

 

 

 


 

Bài viết khác