“KHÔNG AI CHO CÁI MÌNH KHÔNG CÓ”

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM A (19/01/2014)

[Is 49, 3.5-6;1 Cr 1,1-3;  Ga 1,29-34]

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Không bao giờ tôi quên được câu châm ngôn la-tinh mà tôi đã nghe được từ những năm 1956-1957, khi tôi mới vào Tiểu Chủng Viện Bắc Ninh ở Thủ Đức. Mỗi đầu tháng Chủng Viện có một ngày tĩnh tâm và trong ngày tĩnh tâm ấy các chủng sinh được nghe lại Bản Nội Quy của Tiểu Chủng Viện. Trong Bản Nội Quy ấy tôi chỉ còn nhớ có mỗi một câu duy nhất này: “NEMO DAT QUOD NON HABET” nghĩa là “KHÔNG AI CHO CÁI MÌNH KHÔNG CÓ.”  Câu châm ngôn trên có thể đem áp dụng vào tất cả mọi lãnh vực cuộc sống: kiến thức hiểu biết, nhân cách đạo đức, đời sống nội tâm, và cho hết mọi người, tín hữu cũng như không tín hữu.

Một minh chứng cụ thể: các đoạn Thánh Kinh hôm nay cho chúng ta thấy sở dĩ ngôn sứ I-sai-a, Thánh Gio-an Tẩy Giả và Thánh Phao-lô Tông Đồ Dân Ngoại hết sức sốt sáng giới thiệu Thiên Chúa và Chúa Giê-su Ki-tô cho mọi người nhờ cả ba vị  ấy đều có Chúa trong cuộc đời mình. Nếu chúng ta muốn học bài học của ba vị Thánh ấy thì chúng ta phải có Thiên Chúa và Chúa Giê-su Ki-tô nơi mình, nghĩa là chúng ta phải có kinh nghiệm khám phá, gặp gỡ và sống với Thiên Chúa và Chúa Giê-su Ki-tô là Chiên Thiên Chúa, là Đấng gánh tội trần gian và tràn đầy Thần Khí của Thiên Chúa, thì chúng ta mới có thể đem Chúa đến cho mọi người. Đó là thông điệp của Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật II Thường Niên Năm A hôm nay.

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Is 49, 3.5-6): Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đền tận cùng trái đất

3Người đã phán cùng tôi: "Hỡi Ít-ra-en, ngươi là tôi trung của Ta. Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang."

5Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng. Người là Đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ để tôi trở thành người tôi trung, đem nhà Gia-cóp về cho Người và quy tụ dân Ít-ra-en chung quanh Người. Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng, và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. 6Người phán: "Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta để tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất."

 

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (1 Cr 1, 1-3) : Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta  và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.

1Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được gọi làm Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, và ông Xốt-thê-nê là người anh em của chúng tôi, 2kính gửi Hội Thánh của Thiên Chúa ở Cô-rin-tô, những người đã được hiến thánh trong Đức Ki-tô Giê-su, được kêu gọi làm dân thánh, cùng với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa của chúng ta, Đức Giê-su Ki-tô, là Chúa của họ và của chúng ta. 3Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.

 

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Ga 1, 29-34): Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.

29Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. 30Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. 31Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước." 32Ông Gio-an còn làm chứng: "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: "Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần." 34Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn."

 

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Chúa là ai?)

Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa:

- Là Đấng đã chọn dân Ít-ra-en là tôi trung của Người, đã dùng dân ấy làm công cụ biểu lộ vinh quang của Chúa.

- Là Đấng đã nhào nặn (tạo dựng và chuẩn bị) ngôn sứ I-sai-a nên người tôi trung, để ông tái lập Ít-ra-en và trở thành ánh sáng cho muôn dân.

Cả Ít-ra-en cả I-sai-a đều là hình bóng của Chúa Giê-su, Con Một và Tôi Trung Hoàn Hảo của Thiên Chúa.  

- Là Đấng đã giao sứ mạng làm Tông Đồ Dân Ngoai cho Phao-lô, để ngài giới thiệu Chúa và đem Tin Mừng cho muôn dân.

- Là Đấng đã giao cho Gio-an Tẩy Giả việc giới thiệu Chúa Giê-su cho các môn đệ và dân chúng đang khát khao mong chờ và tìm kiếm Chúa Cứu Thế.

- Là chính Chúa Giê-su mà Gio-an Tẩy Giả long trọng làm chứng và loan báo "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn."

 

3.2 Sứ điệp hay Giáo Huấn của Lời Chúa (Chúa dậy gì hay Chúa muốn chúng ta làm gì?)

Qua ba bài Sách Thánh hôm nay, giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa là:

"Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, Đấng mà Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người, Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần."

 

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với ThiênChúa là Chúa Cha quyền năng và yêu thương trong kế hoạch quan phòng khôn ngoan và kỳ diệu là tỏ lộ căn tính và chân dung đích thực của Chúa Giê-su trong biến cố phép rửa và trong việc tuyển chọn I-sai-a, Gio-an và Phao-lô làm ngôn sứ và tông đồ.

Sống với ThiênChúa là Chúa Giê-su Ki-tô là Người Tôi Trung, là Con Yêu Dấu của Thiên Chúa, Đấng đã chịu Phép Rửa trong dòng sông Gióc-đan.   

Sống với ThiênChúa là Chúa Thánh Thần, Đấng Ngự trên Chúa Giê-su để thánh hiến và đẩy Người đi vào thế giới cứu chuộc nhân loại.  

 

4.2 Thực thi Ý Chúa hay Giáo Huấn của Chúa cụ thể là:

- Nhìn nhận căn tính và chân dung củaChúa Giê-su là Con Yêu Dấu, là Người Tôi Trung và là Sứ Giả của Thiên Chúa.   

- Cảm tạ Thiên Chúa đã mời gọi và tuyển chọn chúng ta và giao cho chúng ta sứ mạng giới thiệu Chúa Giê-su Ki-tô cho đồng loại.

- Hăng say nhiệt thành với sứ mạng làm chứng và giới thiệu Con Thiên Chúa là Chúa Giê-su Ki-tô cho những người chung quanh, bằng lời nói, việc làm, sách báo và nhất là cách sống Phúc Âm.

 

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

 

5.1 «Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất.»Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho hết mọi người đang sống trong thế giới hôm nay sớm nhận ra Chúa Giê-su Ki-tô và các ngôn sứ là ánh sáng muôn dân, dẫn con người đến nguồn ơn cứu độ là Tình Yêu của Thiên Chúa.

Xướng:Chúng con cầu xin Chúa!

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.2 «Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được gọi làm Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su.»Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và Giáo Dân để mọi thành phần Dân Chúa cảm nghiệm được ơn gọi làm tông đồ của mình một cách sâu sắc mà nhiệt thành trưyền giáo theo gương Thánh Phao-lô.

Xướng:Chúng con cầu xin Chúa!

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.3 «Anh em là những người đã được hiến thánh trong Đức Ki-tô Giê-su, được kêu gọi làm dân thánh.»Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho giáo dân của giáo xứ chúng ta, để mọi người ý thức căn tính và địa vị cao trọng của mình mà sống cho tương xứng.

Xướng:Chúng con cầu xin Chúa!

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.4 «Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.»Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những ai đã nghiệm được Thiên Chúa luôn hiện diện và hành động trong đời mình, để họ tích cực làm chứng rằng Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng Thiên Chúa Cha sai đến với loài người.

Xướng:Chúng con cầu xin Chúa!

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.                             

 

Bài viết khác