Đào Luyện Kỹ Năng Đối Thoại

 

Kỹ Năng Căn Bản

 

Mỗi người cần biết lắng nghe. Biết giãi bày tâm tư và biết diễn đạt chân thành.

 

1. Trước hết, về kỹ năng nghe  

 

Có hai loại nghe

 

Nghe thật và nghe giả. Nghe giả là nghe có ý thủ lợi. Nghe thật là muốn hiểu, vui, học hỏi và chia sẻ.

 

Bốn bước nghe hữu hiệu: tích cực, thiện cảm, cởi mở, toàn diện.

 

Mắt chăm chú về phía người nói, thỉnh thoảng củng cố, tán thành người nói bằng tỏ thái độ gật đầu hay xin giải thích, chú tâm tránh xao nhãng và tỏ ra tín nhiệm, ngay cả khi khó chịu bực tức, để hiểu đúng ý người nói.

 

Khi phải nói, nên nói vắn tắt, cô đọng, không nên tập trung vào điểm yếu của đối phương, nhưng nên tập trung vào cái mà bạn muốn và nghĩ. Hơn nữa, khi nghe cần chú ý để hiểu cảm nghĩ, ý kiến và nhu cầu; tránh làm phật ý; không nên tranh biện và đối lập hay sửa lời nói mà nên hỏi để làm rõ hơn.

 

2. Thứ đến là kỹ năng bộc bạch, giãi bày tâm tư

 

Chúng ta xin hệ thống hóa thành bốn bước: nhận thức, nghĩ, cảm tưởng và nhu cầu

 

Mở đầu, Chúng ta cho biết nhận thức về nội dung vấn đề. Ví dụ, đọc gì, của ai, ở đâu, lúc nào…? Nghĩa là chúng ta thấy gì?  

 

Sau đó là nghĩ. Nghĩ là nhìn vấn đề trong mọi mối tương quan, đối chiếu thực tế với nguyên tắc, rồi đánh gía.

 

Tiếp theo là cảm tưởng, gợi nhớ, thích, cảm kích

 

Sau cùng là nhu cầu: tôi cần, anh có thể?

 

3. Về kỹ năng diễn đạt thì sao?

 

Cấu trúc diễn đạt cũng giống như kỹ năng bộc bạch, gồm bốn chữ: “Thấy, Nghĩ, Cảm, Cần.” Tựu trung, có mục đích rõ ràng, thẳng thắn, tránh mỉa mai, lôi kéo về quá khứ, so sánh tiêu cực, có vẻ đe dọa, tấn công.[1]

 

Kỹ năng cao cấp thì sao?

 

Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)

 


[1] Mt.McKay, Martha Davis, Patrick Fanning.  How To Communication.  NY 1995, 5-52.

Bài viết khác