Kỹ Năng Tham Luận

 

Ý nghĩa mục đích

 

Kỹ năng tham luận là năng lực khéo léo vận dụng tri thức vào thực tế.  Nó bao gồm các kỹ năng phân tích, suy luận, đánh giá, dự báo. 

 

Mục đích để góp phần đề ra các quyết định đúng đắn và đem lại hiệu quả có chất lượng cao.

 

Thực hành

 

1. Kỹ năng phân tích và suy luận. 

 

Người lãnh đạo nắm bắt sự kiện.  Chia tách vấn đề để dễ dàng xem xét, nghiên cứu.  Tạo điều kiện cho kỹ năng đánh giá. 

 

Sơ đồ phân tích gồm có: mặt mạnh là thời, thế, cơ; mặt yếu là nguy cơ. 

 

Tất cả đều có mối quan hệ với nhau. 

 

Sau khi suy luận nhận ra các mặt, người lãnh đạo bắt đầu đánh giá. 

 

2.  Kỹ năng đánh giá

 

Kỹ năng đánh giágiữ một vị trí đặc biệt quan trọng.  Muốn có quyết định đúng, cần đánh giá đúng. 

 

Đánh giá về giá trị khả thi, phải dựa trên tính “Toàn diện Lịch sử  cụ thể.” 

 

Tính “Thông tin Khoa học Kỹ thuật và Kinh nghiệm của nhân sự đáng tin.” 

 

Sau đó là dự kiến phương án khả thi, có dự trù phương án phụ. 

 

3.  Kỹ năng tham luận. 

 

Có bốn lược đồ tham luận. 

 

3.1.  Lược đồ một

 

Trước hết cần nắm bắt thông tin.  Tiếp theo là xử lý thông tin: phân tích, đánh giá, dự báo.  Sau cùng là định hướng thông tin:  Đề ra giải pháp. 

 

3.2.  Lược đồ hai

 

Trước hết là nhận thức: phát hiện ra điều gì mới mẻ, gây cảm xúc, ngạc nhiên.  Sau đó đánh giá: đúng, tốt, đẹp; hay lợi, hại; thích hợp, tiện lợi.  Sau cùng nêu lên cách ứng xử, bao gồm lưu ý tiếp thu cái tích cực và đồng thời cảnh giác đề phòng, loại trừ cái tiêu cực. 

 

3.3.  Lược đồ ba

 

Trước hết nêu vấn đề. 

 

Sau đó lý giải: lý do tại sao nêu vấn đề và nội dung bao gồm những gì? 

 

Tiếp theo trình bày từng nội dung, kèm theo chứng cứ minh họa để có sức thuyết phục. 

 

Sau cùng đề ra giải pháp tối ưu. 

 

3.4.  Lược đồ bốn, có tính cao cấp

 

Trước hết, nêu luận đề: căn cứ vào thực trạng, nêu luận đề. 

 

Rồi xác định những luận điểm tham luận. 

 

Tiếp theo khi trình bày các luận điểm, cần đưa ra hai luận cứ để chứng minh, sau đó là tiểu kết.  Cứ thế tiếp tục trình bày hết các luận điểm. 

 

Sau cùng là đại kết: tóm tắt ý chính.  Định hướng mở rộng.  Đề ra giải pháp.

 

Kết luận

 

Người lãnh đạo cân nhắc các tham luận. 

 

Ra quyết định và phân công khép kín thực thi dự án. 

 

Có Uỷ Ban tổng kết, rút bài học kinh nghiệm, để đổi mới, sâu sắc hơn.

 

Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)

Bài viết khác