TƯƠNG QUAN LINH ĐẠO VÀ MỤC VỤ

 

 

KHÔNG THỂ TÁCH RỜI

 

 

NHƯ HỒN - XÁC

 

1. Nhận thức

 

1.1. Trở về với Chúa Kitô

 

Kể từ công đồng Vat.II cho đến nay, đã có một cách nhìn mới về vai trò của Đức Kitô trong sự nên thánh của chúng ta. Đời sống thiêng liêng của Dân Chúa luôn phải lấy Chúa Kitô làm trung tâm. Ngài là mẫu mực và căn nguyên tác thành cho sự thánh thiện của người Kitô hữu.

 

Cần phát triển Linh đạo và mục vụ tập trung vào Chúa Kitô:   

 

“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”[1].

 

“Và trở nên đồng hình đồng dạng với Con Của Người”[2].

 

1.2. Theo Chân Đức Mẹ

 

Thứ đến là linh đạo và mục vụ Đức Mẹ trong đời sống của chúng ta. Công Đồng coi Đức Mẹ: Là hình ảnh và khởi điểm của Giáo Hội phải hoàn thành đời sau[3]; là mẫu mực và gương sáng của Giáo Hội trên phương diện đức tin, đức ái và hợp nhất với Đức Kitô; là mẫu gương của đời sống thiêng liêng và đời sống tông đồ giáo dân[4].

 

Đối với Giáo Hội Việt Nam, Đức Mẹ rất được đề cao và yêu mến.

 

Do cái nhìn ấy, tôi thấy linh đạo và mục vụ của Đức Mẹ từ lúc truyền tin, thăm viếng, dưới chân thánh giá, chiêm niệm trong cộng đồng tông đồ, trên con đường vào vinh quang Thiên Chúa, cũng rất “Chân Nguyên.”

 

2.  Ứng dụng

 

2.1. Tổng quát

 

Đời sống linh đạo và mục vụ của Giáo Hội phải đi sâu vào Mầu Nhiệm Chúa Kitô và Đức Mẹ, với sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, bằng những phương thế siêu nhiên và tự nhiên, do sự nỗ lực tương tác của cá nhân và cộng đồng[5].“Ân Sủng và Thực Tại”

 

Vì đó là cấu trúc làm nên Hội Thánh trần gian, bao gồm: “Ân Sủng và Thực Tại”; "Tông Đồ và Dân Chúa".

 

Cần trang bị linh đạo cho nhà mục vụ lẫn cộng đồng Dân Chúa, mới hy vọng đạt tới mục vụ hiệu quả.

 

2.2. Cụ thể

 

2.2.1. Qui luật tự nhiên

 

Mặc dầu nhà mục vụ ví như bà mụ, như người mẹ thiêng liêng, như tư vấn, cố vấn tài ba kinh nghiệm, nhưng vẫn cần sự tương tác, giúp mình và giúp nhau được tự do làm con cái Chúa.

 

Chúng ta có thể so sánh đời sống linh đạo và mục vụ như sự sống của “Một thân Cây.” Cây phải có gốc. Gốc của “Cây Mục Vụ,” chính là Linh Đạo. Linh đạo ví như nhựa sống.

 

2.2.2. Qui luật siêu nhiên

 

Nhựa sống thiêng liêng cần được đúc luyện trong ân thánh, các phương thế hữu hiệu và sự nỗ lực cộng tác của bản thân con người.

 

2.2.3. Mô hình đào luyện

 

Lý tưởng của nền linh đạo sau Công Đồng là tiến đến một sự hoà điệu tuyệt diệu như hai tấm gương linh đạo Maria và mục vụ Matta, mà Thánh Têrêsa Avila đã đề cập tới[6].

 

Linh Đạo là sức sống Thần Linh, chảy vào các nhà mục vụ qua hoạt động của Chúa Thánh Thần. Điều này, đòi hỏi các nhà mục vụ, phải tái khám phá ra sự hiện của Chúa trong giây phút hiện tại, để luôn có tư thế quân bình giữa Thần Học Mục Vụ, và tâm lý hiện đại[7].

 

3. Minh họa

 

Giờ đây, chúng ta có thể nhìn về phía trước một cách sáng suốt và tự tin hơn, trong vai trò mục tử phục vụ Dân Chúa. Cụ thể, mới đây khi đọc bức thông điệp của Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI, chúng ta đã sớm phát hiện ra ngay “Linh Đạo và Mục Vụ” của bức thông điệp[8].

 

Tựa đề “Thiên Chúa là tình yêu,” được trích từ thư thứ nhất của Thánh Gioan, đoạn 4, câu 8.

 

Linh đạo được tóm tắt trong câu:

 

“Tình Yêu Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ thế này. Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này là không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai con của Ngài đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.”

 

Và mục vụ được tóm tắt trong câu:

 

“Anh em rất thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau như vậy.”

 

Tiêu chuẩn linh đạo là Tình Yêu Thiên Chúa. Có nghĩa là “Được Yêu.”

 

Tiêu chuẩn mục vụ là: “Yêu Thương.” Có nghĩa là “Yêu Thương Nhau” như Chúa Giêsu yêu chúng ta. Đó là tình yêu phục vụ, dấn thân, hy sinh, quên mình.

 

4. Kết luận

 

4.1. Định hướng đào luyện

 

Linh đạo mục vụ trong sách, cùng với linh đạo mục vụ trong thực tế hôm nay của Đức Thánh Cha, đã tạo niềm tin và thúc đẩy chúng ta trong việc đào luyện Linh Đạo mà theo kiểu nói của văn hoá Á Châu, cần chú tâm đào luyện cái “Tâm Thương Cảm - Dấn Thân,”cho Giáo Hội và Nhân Loại giữa thực tại hôm nay.

 

Đồng thời chúng ta cũng hiểu được ý nghĩa của nghệ thuật “Lãnh Đạo Tinh Thần”[9] rất thâm sâu nằm trong bức thông điệp, sẽ chi phối toàn thể Giáo Hội và những người thiện chí đi về phía trước.

 

4.2. Không tách rời

 

Con người là “cả xác cả hồn,” vì thế “Linh Đạo và Mục Vụ” không thể tách rời nhau. Như trong câu chuyện: “Cầu nguyện và mục vụ,” của Đức Giám Mục Fulton J. Sheen.

 

Đại ý “Có một vị lão thành đạo đức mời một người bạn cùng ra khơi với ông. Chiếc thuyền nhỏ được trang bị bằng hai mái chèo. Trên một mái chèo người ta được thấy hàng chữ “Cầu Nguyện” và trên mái chèo kia viết “Làm Việc.”

 

Thấy thế, người bạn thắc mắc:

 

“Tại sao lại phải vừa làm việc vừa cầu nguyện?”

 

Ông lão không trực tiếp trả lời, nhưng gác mái chèo cầu nguyện lên và dùng mái chèo còn lại để chèo. Mặc dù ông cố gắng xoay sở, thuyền tròng trành chao đảo mà không thể tiến lên được. Chờ cho người bạn chóng mặt say sóng và la ó, ông lão mới đưa mái chèo cầu nguyện xuống nước.

 

Hai mái chèo nhịp nhàng rẽ sóng, chiếc thuyền quân bình lướt tới.

 

Linh đạo và Mục Vụ được ví như hai mái chèo.

 

“Ân Sủng và Thực Tại.” Ân sủng là Linh Đạo.  Thực tại là Mục Vụ.

 

Con thuyền là mỗi người, mỗi gia đình, Hội Thánh và Dân Tộc Việt Nam.

 

Hai Mái Chèo, “Cầu Nguyện và Lao Động;”

 

“Tâm Linh và Kinh Tế,”

 

Phải được chèo đồng bộ, mới có thể tiến thẳng ra khơi vào Thiên Niên Kỷ mới:

 

Thiên Niên Kỷ của nền văn minh Châu Á Thái Bình Dương, nền văn minh Biển, tràn đầy sóng gió nhưng cũng chứa chan hy vọng.

 

Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)[1]
Ga 14:6.

[2]Jordan AUMANN, OP. Spirituality Theology, 1980,

[3]Công Đồng Vat.II, GH, 68.

[4]Công Đồng Vat.II, TĐ, 4.

[5]Jordan AUMANN, OP. Spirituality Theology, 1980, 1993. p.65.

[6]Têrêsa Avila, Con đường hoàn thiện, 31, 5; Jordan AUMANN, OP. Thần học về đời sống tâm linh, 12, 493.

[7]Jordan AUMANN, OP. Spirituality Theology, 1980, 1993, 41.

[8]Benedictô. Thông Điệp: Thiên Chúa là Tình Yêu. 2006.

[9]George Barna. Leader on Leadership. CA,: 1997.

Bài viết khác