Cố Vấn chỉ đạo Trang Web mucvugiaodan.org

 

 

Đức Giám Mục Giuse Trần Xuân Tiếu

 

 

Chủ Tịch Ủy Ban Giám Mục về Giáo Dân

 

 

Linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng 

 

 

Tổng Thư Ký Ủy Ban Giáo Dân

 

 

        Trực Thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam    

                     

 

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

 

"THỜI GIÁO DÂN ĐÃ ĐIỂM" (Gioan Phaolo II)   

    

                                                     

"GIÁO DÂN ĐỒNG TRÁCH NHIỆM" (Benedicto XVI)

 

 

 

1. NHẬN THỨC

 

“Giáo Hội chưa được thiết lập thực sự, chưa sống đầy đủ, cũng chưa là dấu chỉ tuyệt hảo

 

của Chúa Kitô giữa loài người, nếu chưa có hàng giáo dân đích thực và nếu hàng giáo

 

dân này chưa cùng làm việc với Hàng Giáo Phẩm.

 

 

Thật vậy, Phúc Âm không thể đi sâu vào tinh thần, đời sống và sinh hoạt của một dân tộc

 

nếu không có sự hiện diện linh hoạt của giáo dân.

 

 

Do đó, ngay khi thiết lập Giáo Hội phải hết sức chú tâm đến việc đào tạo một hàng giáo

 

dân Kitô giáo trưởng thành.”1

 

 

Căn cứ vào lời dậy trên đây của Công Đồng Vatican II, việc đào luyện hàng giáo dân là

 

vấn đề hết sức cấp bách.

 

 

Cần quan tâm cách đặc biệt giúp người giáo dân ý thức học hỏi, để nhờ ơn Chúa Thánh

 

Thần, họ không chỉ được đào tạo mà còn tự đào luyện chính mình.

 

 

Đào tạo hàng giáo dân là lãnh vực rất rộng, nên trước hết cần ưu tiên cho cấp lãnh đạo,

 

cụ thể là cấp lãnh đạo cơ sở, như Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ, Ban Trị Sự các giới, các

 

nhóm, các phong trào đạo đức…

 

 

Với Mô Hình Đào Luyện Cần và Đủ: "LINH ĐẠO - MỤC VỤ - TRUYỀN GIÁO."

 

Nhờ đó, trên nền tảng Phúc Âm, dưới sự hướng dẫn khôn ngoan của Giáo Hội, Hàng Giáo

 

Dân sẽ TỰ TIN góp phần dựng lại “mùa xuân của Hội Thánh và thế giới” một cách hữu

 

hiệu ngay trong chính nền văn hóa của mình.

 

 

2. TỔ CHỨC

 

Trang "Mục Vụ Giáo Dân" ra đời với ba mục đích:

 

1/ Phổ biến "Nhận Thức Đào Luyện"  Người Giáo Dân Thiên Niên Kỷ Mới.

 

1.1. Nhận thức

1.1.1. Thời Giáo Dân Đã Điểm." (Gioan-Phaolo II)

1.1.2. Người Giáo Dân Đồng Trách Nhiệm." (Benedicto XVI)

 

1.2. Đào luyện

1.2.1. Làm Người: "Thể Chất, Tinh Thần, Tâm Linh." (Mùa Vọng - Giáng Sinh)

1.2.2. Sống Đạo và Truyền Đạo:  "Linh Đạo, Mục Vụ, Truyền Giáo." (Mùa Quanh Năm)

1.2.3. Đi Vào Vinh Quang Thiên Chúa: "Mến Chúa - Yêu Người" ; Sống "Chân, Thiện, Mỹ."

                                                               (Mùa Chay - Phục Sinh)

 

2/ Truyền thông các tài liệu cần thiết có liên quan đến việc Thăng Tiến hàng giáo dân.

 

3/ Thông tin về các sinh hoạt đặc biệt và độc đáo của hàng giáo dân.

 

 

3. ƯỚC MƠ

 

3.1. Nhận thức và Đào Luyện

 

Chúng tôi mong rằng các nội dung được chuyển tải, dù còn rất khiêm tốn, sẽ góp phần

 

giúp cho Người Giáo Dân hiểu rõ hơn về ơn gọi, sứ vụ, bổn phận và quyền lợi của mình

 

trong lòng Giáo Hội và giữa các thực tại trần thế.

 

 

Từ đó, họ nhận ra chính mình:

 

Là Giáo Hội,

 

Làm nên Giáo Hội,

 

Và là linh hồn của Thế Giới.

 

Họ phải được đào luyện.

 

Phải tự đào luyện chính mình.

 

 

Và tất cả:

 

Thực sự khát khao đón nhận Chúa Thánh Thần.

 

Đấng chủ động đào luyện và đổi mới mọi sự trong ngoài chúng ta.

 

 

3.2. Chung tay góp sức

 

Đây là chương trình khởi đầu.

 

"Vạn sự khởi đầu nan" nên sẽ có rất nhiều khó khăn và còn nhiều khiếm khuyết.

 

Kính mong Ban Biên Tập, quý Độc Giả cùng chung tay góp sức.

 

Hầu Trang Truyền Thông:

 

                                  mucvugiaodan.org

 

mỗi ngày được phong phú hơn từ nội dung cho đến cách trình bày./.

 

 

31-07-2013

 

TM. Ban Điều Hành  

                                                                                                                    

Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D. Min.)

____________________________________

1. Công Đồng Vat.II,  Sắc lệnh truyền giáo, 21.


Bài viết khác