Cố Vấn chỉ đạo Trang Web mucvugiaodan.org

 

Đức Giám Mục Giuse Trần Xuân Tiếu

 

Chủ Tịch Ủy Ban Giám Mục về Giáo Dân

 

Linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng 

 

Tổng Thư Ký Ủy Ban Giáo Dân

      

  Trực Thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 

 

NGƯỜI GIÁO DÂN LÀ AI

 

NHẬN THỨC VÀ ĐÀO LUYỆN

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

MUCVUGIAODAN.ORG

 

"THỜI GIÁO DÂN ĐÃ ĐIỂM" (Gioan Phaolo II)   

 

"GIÁO DÂN ĐỒNG TRÁCH NHIỆM" (Benedicto XVI)

 

1. NHẬN THỨC

 

“GIÁO HỘI chưa được thiết lập thực sự, chưa sống đầy đủ, cũng chưa là dấu chỉ tuyệt hảo của Chúa Kitô giữa loài người, nếu chưa có hàng giáo dân đích thực và nếu hàng giáo dân này chưa cùng làm việc với Hàng Giáo Phẩm.

 

Thật vậy, Phúc Âm không thể đi sâu vào tinh thần, đời sống và sinh hoạt của một dân tộc nếu không có sự hiện diện linh hoạt của giáo dân. Do đó, ngay khi thiết lập Giáo Hội phải hết sức chú tâm đến việc đào tạo một hàng giáo dân Kitô giáo trưởng thành.”1

 

Căn cứ vào lời dậy trên đây của Công Đồng Vatican II, việc đào luyện hàng giáo dân là vấn đề hết sức cấp bách. Cần quan tâm cách đặc biệt giúp người giáo dân ý thức học hỏi, để nhờ ơn Chúa Thánh Thần, họ không chỉ được đào tạo mà còn tự đào luyện chính mình. 

 

Đào tạo hàng giáo dân là lãnh vực rất rộng, nên trước hết cần ưu tiên cho cấp lãnh đạo, cụ thể là cấp lãnh đạo cơ sở, như Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ, Ban Trị Sự các giới, các nhóm, các phong trào đạo đức… 

 

Với Mô Hình Đào Luyện Cần và Đủ: "LINH ĐẠO - MỤC VỤ - TRUYỀN GIÁO." 

 

Nhờ đó, trên nền tảng Phúc Âm, dưới sự hướng dẫn khôn ngoan của Giáo Hội, Hàng Giáo Dân sẽ TỰ TIN góp phần dựng lại “mùa xuân của Hội Thánh và thế giới” một cách hữu hiệu ngay trong chính nền văn hóa của mình.

 

2. TỔ CHỨC

 

Trang "Mục Vụ Giáo Dân" ra đời với ba mục đích:

 

1/ Phổ biến "Nhận Thức Đào Luyện"  Người Giáo Dân Thiên Niên Kỷ Mới.

 

1.1. Nhận thức

1.1.1. Thời Giáo Dân Đã Điểm." (Gioan-Phaolo II)

1.1.2. Người Giáo Dân Đồng Trách Nhiệm." (Benedicto XVI)

1.1.3. Về ơn gọi, sứ vụ của Người Giáo Dân trong Giáo Hội và giữa trần thế.

 

 

1.2. Đào luyện

1.2.1. Làm Người: "Thể Chất, Tinh Thần, Tâm Linh." (Mùa Vọng - Giáng Sinh)

1.2.2. Sống Đạo và Truyền Đạo:  "Linh Đạo, Mục Vụ, Truyền Giáo." (Mùa Quanh Năm)

1.2.3. Đi Vào Vinh Quang Thiên Chúa: "Mến Chúa - Yêu Người"; Sống "Chân, Thiện, Mỹ."

                                                              (Mùa Chay - Phục Sinh)

2/ Truyền thông các tài liệu cần thiết có liên quan đến việc Thăng Tiến hàng giáo dân.

 

3/ Thông tin về các sinh hoạt đặc biệt và độc đáo của hàng giáo dân.

 

3. ƯỚC MƠ

 

3.1. Nhận thức và Đào Luyện

 

Chúng tôi mong rằng các nội dung được chuyển tải, dù còn rất

khiêm tốn, sẽ góp phần giúp cho Người Giáo Dân hiểu rõ hơn về ơn gọi, sứ vụ, bổn

phận và quyền lợi của mình trong lòng Giáo Hội và giữa các thực tại trần thế.

Từ đó, họ nhận ra chính mình là Giáo Hội, làm nên Giáo Hội và là

linh hồn của Thế Giới. Họ phải được đào luyện. Phải tự đào luyện chính mình. 

Và tất cả: Thực sự khát khao đón nhận Chúa Thánh ThầnĐấng chủ động đào

luyện và đổi mới mọi sự trong ngoài chúng ta.

 

3.2. Chung tay góp sức

 

Đây là chương trình khởi đầu. 

 

"Vạn sự khởi đầu nan" nên sẽ có rất nhiều khó khăn và còn nhiều

khiếm khuyết. Kính mong Ban Biên Tập, quý Độc Giả cùng chung tay góp sức. 

Hầu Trang Truyền Thông:

 

                                            mucvugiaodan.org

 

mỗi ngày được phong phú hơn từ nội dung cho đến cách trình bày./.

 

31-07-2013

 

TM. Ban Điều Hành  

                                                                                                                    

Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D. Min.)

____________________________________

1. Công Đồng Vat.II,  Sắc lệnh truyền giáo, 21.

 

 

 

 

 

NGƯỜI GIÁO DÂN LÀ AI

 

 

- LÀ GIÁO HỘI

 

- LÀM NÊN GIÁO HỘI

 

- VÀ LÀ LINH HỒN CỦA THẾ GIỚI

 

 

1.  Là Giáo Hội

 

1.1. Nhận thức

 

Mượn lại lời của Đức Piô XII trong diễn văn đọc trước các Hồng Y mới nhậm chức ngày 20-02-1946, Đức Gioan Phaolô II xác định: “Các tín hữu, nói một cách rộng hơn, các giáo dân, là những người đứng ở mặt trận tiền phong trong đời sống của Giáo Hội. Nhờ họ, Giáo Hội trở nên nguyên lý sự sống cho xã hội loài người. Vì thế, chính họ phải ý thức ngày càng rõ rệt là họ không những thuộc về Giáo Hội mà là Giáo Hội, nghĩa là cộng đồng các tín hữu trên mặt đất, dưới sự hướng dẫn của vị thủ lãnh chung là Đức Giáo Hoàng và các Giám Mục hiệp thông với Ngài. 

 

Họ là “Giáo Hội[1].

 

1.2. Luận cứ

 

1.2.1. Lời Chúa:

 

- “Ta là cây nho…”

 

 + Chúa là Cây Nho Duy Nhất. Mọi thành phần Dân Chúa là Cành.

 

-  “ Ta là Mục Tử…”

 

 + Chúa Kitô là Mục Tử Duy Nhất. Toàn Dân Chúa là Chiên.

 

1.2.2. Công Đồng Vat. II định nghĩa:

 

-   Giáo Hội là Dân Thiên Chúa. 

 

  + Chúa là Đấng Lãnh Đạo. Mọi người là Dân của Ngài.

 

-  Giáo Hội là Gia Đình của Chúa.

 

   + Chúa là Cha.  Mọi người là Con của Ngài và là Anh Em với nhau.

 

1.2.3.  Giáo lý:

 

- Bí tích Rửa tội

 

- Bí tích Thêm Sức:

 

+ Làm cho chúng ta trở nên con Thiên Chúa.

 

+ Cùng được mời gọi nên thánh

 

+ Được trực tiếp, Chúa Giêsu trao sứ vụ: “Tư Tế, Tiên Tri, Vương Đế.”

 

2. Làm Nên Giáo Hội

 

2.1. Nhận thức chung

 

Trong Giáo Hội, mọi người được Giáo Luật quy định rõ ràng những quyền được hưởng và những nghĩa vụ phải chu toàn. Đặc biệt và cụ thể trong Giáo Hội là các quyền và bổn phận xây dựng Hiệp Thông. Tăng Trưởng Hội Thánh bằng các phương thế thánh thiện như chức thánh, chức tư tế cộng đồng, ơn đoàn sủng; bằng các việc tham gia xây dựng Giáo Hội và hoạt động tông đồ giáo dân, loan báo Tin mừng. 

 

2.2. Hành động cụ thể

 

   - Là thợ vườn nho.

 

   - Xây dựng Giáo Hội tại gia và Giáo Hội tham gia.

 

   - Nên thánh và Phúc âm hóa.

 

3.  Là Linh Hồn Của Thế Giới

 

3.1. Nhận thức chung

 

Thế mạnh của người tín hữu giáo dân là giữa trần thế. Họ có mặt trong mọi lãnh vực. Họ là chứng nhân giữa đời. Họ là ánh sáng, là muối, là men trong đời. Họ buộc phải tham gia vào các việc trần thế, cùng với toàn thể Dân Chúa góp phần biến đổi thế giới theo ý định của Thiên Chúa. Trong lãnh vực trần thế, giáo dân phải là linh hồn của thế giới[2]Đặc biệt là trong lãnh vực chính trị và văn hóa. Trước mặt nhân loại, mỗi giáo dân phải là chứng nhân của sự phục sinh và sự sống của Chúa Giêsu, đồng thời là dấu hiệu của Thiên Chúa hằng sống. Tất cả và mỗi người góp phần nuôi dưỡng thế giới bằng những hoa trái thiêng liêng[3]và truyền bá cho thế gian tinh thần của những người nghèo khó, hiền lành và hiếu hòa, những người mà Phúc Âm Chúa đã tuyên bố là có phúc[4]“Người Giáo Dân, hãy làm cho Thế Giới sống, như Linh Hồn làm cho Thân Xác sống”[5]

 

3.2. Hành động cụ thể

 

  - Thợ Vườn Nho: Không chỉ trong Giáo Hội mà còn cả Thế Giới.

 

  - Chăm sóc con người và môi trường.

 

  - Phục vụ sự sống.

 

  - Xây dựng trật tự thế giới trên nền tảng: “Công bình, Bác ái, Chân lý, Tự do.”

 

  - Truyền thông văn hóa: “Chân, Thiện, Mỹ.”

 

  - Xây dựng hiệp thông: “Khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc.”

 

4. Kết luận

 

4.1. Nhận thức:

 

- Giáo Hội là Dân Thiên Chúa, là Thân Thể Chúa Kitô và là Gia Đình của Thiên Chúa.

 

- Mọi thành phần Dân Chúa là Giáo Hội, làm nên Giáo Hội và Linh Hồn của thế giới.

 

- Qua bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, tất cả đều bình đẳng và đồng trách nhiệm:

 

+ "Mọi người đều là Con Thiên Chúa cùng được kêu mời nên Thánh và Tân Phúc Âm Hoá."

 

4.2. Công Đồng Vat.II định hướng:

 

                               "Thời đại của Chúa Thánh Thần và Giáo Dân."

 

4.3. Xác quyết:

 

      Hai vị lãnh đạo cao cấp nhất của Giáo Hội hiện đại, đã long trọng công bố khẳng định:

 

                                     Thời Giáo Dân Đã Điểm  ( Gioan-Phaolô II).

 

                              Giáo Dân Đồng Trách Nhiệm  (Benedicto XVI).

 

 

Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)

Bài viết khác