ĐỔI MỚI CƠ CHẾ LÃNH ĐẠO

 

ĐÀO LUYỆN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CHUYÊN BIỆT

 

ĐỔI MỚI CƠ CHẾ LÃNH ĐẠO

 

Dẫn nhập

 

Mọi người mong ước canh tân toàn thể Giáo Hội. Thánh Công Ðồng ý thức rõ ràng như thế. Và công cuộc canh tân này phần lớn tùy thuộc việc thi hành chức vụ Linh Mục đã được Thần Linh Chúa Kitô thúc đẩy.[1]

 

Chúa Thánh Thần ngự trị trong Giáo Hội và trong tâm hồn các tín hữu như ngự giữa đền thờ.[2] Trong họ, Ngài cầu nguyện và chứng nhận họ là dưỡng tử.[3] Ngài dẫn đưa Giáo Hội trong hiệp thông và phục vụ.  

 

Ngài huấn luyện và dẫn dắt Giáo Hội bằng muôn ơn theo phẩm chức và đoàn sủng, trang điểm Giáo Hội bằng hoa quả của Ngài.[4] Nhờ sức mạnh Phúc Âm, Ngài làm tươi trẻ, không ngừng canh tân và dẫn đưa Giáo Hội đến kết hợp hoàn toàn với Phu Quân mình. Thực vậy, Chúa Thánh Thần và Hiền Thê nói cùng Chúa Giêsu rằng: “Xin Ngài ngự đến”.[5]

 

Người đã cho thông dự vào Thánh Thần Người, cũng một Ðấng duy nhất hiện hữu trên Ðầu cũng như trong các chi thể, làm sống động, liên kết và thúc giục toàn thân, đến nỗi các thánh Giáo Phụ đã ví nhiệm vụ của Chúa Thánh Thần với công việc mà nguyên lý sự sống, tức là linh hồn, hoàn thành trong thân xác.[6] Ðể chúng ta không ngừng canh tân trong Người[7],

 

         Canh tân bằng nhiều hình thức khác nhau trong đời sống Giáo Hội, như phong trào Kinh Thánh, Phụng vụ, việc rao giảng Lời Chúa và giáo lý, hoạt động tông đồ giáo dân, đời sống tu trì, đạo đức hôn nhân, học thuyết và hoạt động xã hội của Giáo Hội.[8]  Phải canh tân mọi phương diện của đời sống Kitô giáo theo tiêu chuẩn của Công Đồng.[9]

 

Bây giờ, xin đề cập tới việc canh tân cơ chế lãnh đạo cơ sở.  Và đào luyện kỹ năng lãnh đạo chuyên biệt trong môi trường xứ đạo.

 

Nhận thức

 

Ý nghĩa và mục đích

 

Theo Thánh Kinh, mọi sự được đổi mới, “Này đây Ta đổi mới mọi sự,” cho tới khi Thánh Thần tái tạo một “Trời mới Đất mới”.[10]  Như thế, Giáo Hội luôn mang khuôn mặt chóng qua đời này.[11]

 

Và Thiên Chúa dọn sẵn cho chúng ta một chỗ ở mới, nhưng lòng trông đợi đất mới không được làm suy giảm, trái lại phải kích thích nỗ lực phát triển trái đất này.[12]  Cho tới khi đạt lợi ích chủ yếu và chung nhất là quy về ơn cứu độ đã được Đức Kitô Phục Sinh thực hiện theo ý định của thiên Chúa cho toàn thể nhân loại trong Thánh Thần.[13]   

 

Thiên Chúa đã đặt Đức Kitô là nguyên lý cứu độ cho thế giới và sai Người vào trần gian.[14]  Đức Kitô là trung tâm và mục đích của lịch sử nhân loại mà Người muốn qui tụ.[15]  Công trình cứu chuộc của Đức Kitô cốt yếu nhằm cứu độ nhân loại, nhưng cũng bao hàm việc canh tân trật tự trần thế.[16]

 

Hơn nữa, cũng chính Thánh Thần ấy, không chỉ thánh hóa và hướng dẫn Dân Thiên Chúa bằng các bí tích, các chức vụ, và trang điểm họ bằng các nhân đức, nhưng Ngài còn ban phát các ân sủng đặc biệt cho mọi cấp bậc các tín hữu "phân chia ân huệ cho mỗi người theo ý Ngài",[17] khiến người lãnh nhận các ân sủng ấy có đủ khả năng và sẵn lòng đảm nhận các công việc và nhiệm vụ khác nhau mưu ích cho việc canh tân, xây dựng và phát triển Giáo Hội như lời chép rằng: "Thánh Thần hiển hiện trong mỗi người hầu mang lại lợi ích".[18]

 

Ngoài  ra, việc canh tân cần thiết cho phong trào đại kết.[19]  Sự canh tân có giá trị rất lớn đối với công cuộc hiệp nhất.[20]  Nhiệm vụ của Giáo Hội là làm sao cho Thiên Chúa Cha và Đức Kitô trở nên như đang hiện diện và như thể thấy được, bằng cách Giáo Hội tự đổi mới và không ngừng tinh luyện chính mình dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh.[21]  Giáo Hội khuyên giục con cái thanh tẩy và đổi mới, để ấn dấu Đức Kitô được rạng ngời hơn trên khuôn mặt giáo Hội.[22]

 

Đó là ý nghĩa và mục đích của đổi mới. 

 

Nhưng cần tìm hiểu về đặc điểm tinh thần đổi mới của Công đồng Vatican II.

 

Lm.Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)



[1]
Công  Đồng Vat.II, Sắc Lệnh Đào Tạo Linh Mục, 0.

[2] 1Cor 3, 16; 6,19.

[3] Gal 4, 6; Rm 8, 15-16 và 26.

[4] Eph 4, 11-12; 1Cor 12,4; Gal 5,22.

[5] Kh 22, 17.

[6] Công Đồng Vat.II, Giáo Hội,7.

[7] Eph 4,23.

[8] Ibid., 6.

[9] Công Đồng Vat.II, Truyền giáo, 19.

[10] Kh 21: 5; 21: 1; Is 65: 17.

[11]Công Đồng Vat. II, Ánh sáng Muôn Dân, 48.

[12] Ibid., MV, 39.

[13] Ibid., Truyền Giáo, 3.

[14]Ibid., Ánh sáng Muôn Dân, 17; MK, 4; TG,7.

[15] Ibid.,GH, 13; TG, 7; MV, 10; 22, 32, 43.

[16] Ibid.,TĐ, 5.

[17] 1Cor 12, 11.

[18] Công Đồng Vat.II, Giáo Hội,12.

[19] Công Đồng Vat.II, GH, 4; HN, 4.

[20] Công Đồng Vat.II, Giới thiệu tổng quát, 4.

[21] Công Đồng Vat.II, MV, 21.

[22] Công Đồng Vat.II, GH, 15; MV, 43.

Bài viết khác