Ơn Gọi và Sứ Vụ Người Giáo Dân

 

Mọi tín hữu đều thuộc về Dân Chúa và Dân Chúa là những thợ làm vườn nho được đề cập đến trong Phúc âm thánh Mathêu: "Nước Trời giống như chủ nhân vườn nho lúc tảng sáng ra đi tìm thợ làm vườn nho. Ông đồng ý trả cho họ một đồng mỗi ngày và đưa họ vào làm vườn nho mình."[1]

 

Dụ ngôn Phúc âm mô tả trước mắt chúng ta vườn nho mênh mông của Chúa và đoàn lũ người gồm đàn ông đàn bà mà Ngài gọi và sai vào làm việc.  Vườn nho đó là toàn thể thế giới.[2] 

Cả các ngươi nữa.

 

Lời mời gọi không chỉ nói với các Chủ chăn, linh mục, các tu sĩ nam nữ, nhưng nói với hết mọi người: người tín hữu giáo dân, cũng được Chúa mời gọi đích danh. Họ cũng nhận một sứ mệnh đối với Giáo Hội và đối với thế giới. Thánh Grêgôriô Cả cũng đã nhắc lại điều đó khi chú giải dụ ngôn này trong bài giảng. "Anh em thân mến, anh em hãy kiểm điểm lại cách sống của mình, và xét lại xem anh em có phải là nhữg người thợ của Chúa. Mỗi người hãy phán đoán việc mình làm và kiểm điểm xem có phải là mình đang làm việc trong vườn nho của Chúa."[3]

 

Công Đồng đã thừa hưởng một gia sản tín lý, linh đạo và mục vụ vô giá, vì thế Công Đồng đã viết ra những trang tuyệt diệu về bản tính, về phẩm giá, về linh đạo, về sứ mệnh và trách nhiệm của ngườí tín hữu giáo dân. Và các Nghị Phụ Công Đồng, đáp lại lời mời gọi của Chúa Kitô, đã lên tiếng kêu cầu mọi người giáo dân, nam cũng như nữ vào làm việc trong vườn nho của Ngài: "Thánh Công Đồng, lấy danh nghĩa Chúa, hết lòng kêu cầu mọi giáo dân hãy tình nguyện và hăng hái đại độ đáp lại lời mời của Chúa Kitô là Đấng chính trong lúc này đang mời gọi họ một cách khẩn khoản, cũng như đáp lại sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh.

 

Riêng với giới trẻ, họ phải cảm nghiệm rõ ràng là tiếng mời gọi ấy đặc biệt dùng cho họ, và tiếp nhận nó với niềm hân hoan vàlòng quảng đại. Chính Chúa dã dùng Công Đồng để thôi thúc mọi giáo dân mỗi ngày phải kết hợp với Ngài mật thiết hơn và coi lợi ích của Chúa như chính lợi ích của mình, phải hợp tác sứ mệnh Cứu rỗi của Ngài.

 

Một lần nữa, Ngài lại sai họ vào các thị thành, các nơi mà chính Ngài sẽ đến.[4] 

Để trở thành thợ vườn nho lành nghề, trước hết họ nên biết về ơn gọi và sứ vụ của mình trong giáo hội và giữa trần thế.

 

Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)

 [1]
Mt 20: 1-2.

[2] Ibid., 13: 38.

[3] Thánh Grêgôriô Cả, Bài Giảng I, XIX, 2.    

[4] Công Đồng Vat.II, Sắc Lệnh Tông Đồ Giáo Dân, 33.

Bài viết khác