Quyển II: Sách Giảng Viên và Sách Huấn Ca

(Nền văn chương khôn ngoan trong Thánh kinh Cựu ước)

 

 

 

NỀN VĂN CHƯƠNG KHÔN NGOAN

TRONG THÁNH KINH CỰU ƯỚC
 

 Tham khảo Quyển I

 

QUYỂN II

 SÁCH GIẢNG VIÊN

SÁCH HUẤN CA

 (Bấm tam giác bên trái từng mục để nghe – Bấm dòng chữ để lưu vào máy)

 

Chương I: Tên gọi, cấu trúc, thời gian sáng tác và bối cảnh lịch sử sách Giảng Viên

41. Qohelet hay sách Giảng Viên 42. Tên gọi và tính cách hợp quy của sách Giảng Viên 43. Thời gian sáng tác và bối cảnh lịch sử 44. Cấu trúc sách Giảng Viên

 

Chương II: Một số đề tài thần học trong sứ điệp sách Giảng Viên

45. Tri thức luận theo sách Giảng Viên 46. Thiên nhiên và vũ trụ 47. Thiên Chúa sáng tạo và con người 48. Giá trị cuộc sống con người 49. Vấn đề thiện ích 50. Tôn giáo theo quan niệm của Qohelet

 

Chương III:  Tương quan giữa sách Giảng Viên và tư tường vùng Trung Đông Cổ

51. Thế đứng của sách Giảng Viên trong tư tưởng vùng Trung Đông Cổ 52. Tư tưởng của Qohelet trong tương quan với tư tưởng khôn ngoan Ai Cập 53. Sự khôn ngoan trong các tác phẩm văn chương vùng Lưỡng Hà Mêsopôtamia 54. Thế đứng của Qohelet trong lịch sử nên văn hóa Do thái 55. Các quan niệm khác nhau về sự thưởng phạt trong thế giới Do thái 56. Các quan niệm khác nhau trong quan niệm thưởng phạt của thế giới do thái 57. Những vấn đề còn bỏ ngỏ trong sách Giảng Viên 58. Qohelet và vấn đề bất tử của linh hồn 59. Thứ từ ngữ Qohelet  dùng trong văn bản 60. Lịch sử vấn đề sách Qohelet

 

 

Chương IV:  Sách Huấn Ca hay Ben Sira. Tên gọi, kết cấu, nội dung

61. Ben Sira hay sách Huấn Ca. Tên gọi và kết cấu 62. Viễn tượng thần học và nội dung giáo lý của sách Huấn Ca 63. Gương mặt của sự khôn ngoan 64. Đức Khôn Ngoan theo chương 24 65. Sự thưởng phạt theo giáo huấn sách Ben Sira 66. Một vài giáo huấn luân lý: cẩn trọng trong lời nói và tiết độ trong cách sống 67. Quan niệm về sự giầu có và  nghèo túng 68. Vai trò của phụ nữ

 

Chương V:  Các hình thái văn chương, từ vựng, văn bản, các bản dịch và tính cách hợp quy

69. Các hình thái văn chương khác nhau 70. Một vài hình thái văn chương khác 71. Từ ngữ tượng hình trong sách Huấn Ca 72. Từ vựng tượng hình trong sách Huấn Ca 73. Văn bản và các bản dịch sách Huấn Ca 74. Tính cách hợp quy của sách Huấn Ca

viewed on Dec 18, 2013: 168

 

Bài viết khác