GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC MỤC VỤ GIÁO XỨ

&

CỜ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

(Xin phép Đức Cha thử nghiệm)

 

1.     Luận điểm cơ sở:

Sơ đồ tổ chức mục vụ giáo xứ, căn cứ vào những luận điểm sau đây:

Công Đồng Vat. II

        Định nghĩa về Giáo Hội

-         Là vườn nho.

-         Là Dân Thiên Chúa.

-         Là Gia đình của Chúa.

-         Là Thân Thể mầu nhiệm của Chúa Kitô.

        Định nghĩa về con người:

-         Con người là cả hồn cả xác.

Giáo lý công giáo:

-         Mầu nhiệm hiệp thông: Giáo Hội khải hoàn + Giáo Hội chiến đấu + Giáo Hội thanh luyện.

Văn hóa Việt Nam:

-         Đặc trưng văn hóa Việt Nam: Tính cộng đồng và trọng gia tộc. Trong gia tộc có ông bà, cha mẹ…

2.     Đặc điểm:

2.1. Sơ đồ tổ chức bao gồm toàn thể Dân Chúa, như một gia đình: Lão Thành, Gia Trưởng, Hiền Mẫu, Giới Trẻ, Thiếu Nhi.

2.2. Hiệp thông với Các Thánh, Các Linh Hồn.

2.3. Hội Đồng Mục Vụ ở dưới Dân Chúa.

2.4. Phục vụ con người và môi trường: Cả hồn, Cả xác, Cả tinh thần…

2.5. Thiết kế đào luyện: Linh đạo – Mục vụ - Truyền giáo.

    3. Hệ quả:

         3.1. Tạo nên một Giáo hội Tham Gia – Hiệp Thông – vì Sứ Vụ, trong tinh thần Đồng Trách Nhiệm.

         3.2. Phục vụ con người cả hồn cả xác.

 

 

 

 

Bài viết khác