HÃY CHIẾN ĐẤU MÀ VÀO NƯỚC TRỜI!

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C(22/08/2013)

 [Is 66,18-21; Dt 12,5-5.11-13; Lc 13,22-30]

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

"Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào được Nước Trời, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.”Lời của Đức Giê-su khiến nhiều giáo dân ngạc nhiên vì họ lầm tưởng là sống theo Chúa thì sẽ được an nhàn, thư thái, không cần nỗ lực mà cũng chẳng cần phải chiến đấu chi cả. Thật ra thì đi theo Chúa là đi ngược dòng, nên phải từ bỏ rất nhiều và phải chiến đấu quyết liệt với các thế lực thù nghịch bên trong cũng như bên ngoài. Các thế lực thù nghịch bên trong là các xu hướng hưởng thụ, ích kỷ, chiếm đoạt và thống trị của mỗi con người. Còn các thế lực thù nghịch bên ngoài là môi trường xã hội ngày nay một đàng thì dửng dưng với Ki-tô giáo, thậm chí chống lại Ki-tô giáo, đàng khác thì nghe theo sự xúi giục của ma quỷ.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (I-sai-a (Is 66,18-21):  Người ta cũng sẽ  đưa tất cả những anh em các ngươi thuộc mọi dân tộc về. 18Còn Ta, Ta biết rõ việc làm và ý định của chúng, Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ; họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta. 19 Ta sẽ đặt giữa họ một dấu hiệu và sai những kẻ sống sót của họ đến các dân tộc: Tác-sít, Pút, Lút, là những dân thạo nghề cung nỏ, đến dân Tu-van, Gia-van, đến những hải đảo xa xăm chưa hề được nghe nói đến Ta và chưa hề thấy vinh quang của Ta. Họ sẽ loan báo vinh quang của Ta giữa các dân tộc. 20 Đức Chúa phán: giống như con cái Ít-ra-en mang lễ hẩm trên chén dĩa thanh sạch đến Nhà Đức Chúa, người ta cũng sẽ đưa tất cả những anh em các ngươi thuộc mọi dân tộc về làm lễ phẩm tiến dâng Đức Chúa - đưa bằng ngựa, xe, võng cáng, lừa và lạc đà - về trên núi thánh của Ta là Giê-ru-sa-lem. 21 Và cả trong bọn họ, Ta sẽ chọn lấy một số làm tư tế, làm thầy Lê-vi – Đức Chúa phán như vậy.

 

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (Dt 12,5-7.11-13): Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy. 5Thưa anh em, anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói với anh em như với những người con: Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách. 6 Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt. 7 Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy?

11Ngay lúc bị sửa dạy, thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính. 12 Bởi vậy, hãy làm cho những bàn tay bủn rủn, những đầu gối rã rời, nên mạnh mẽ. 13 Hãy sửa đường cho thẳng mà đi, để người què khỏi trật bước và hơn nữa, còn được chữa lành.

 

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Lc 13,22-30): Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. 22Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23 Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?" Người bảo họ: 24 "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. 25 "Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào”, thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!” 26 Bấy giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. 27 Nhưng ông sẽ đáp lại: "Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!” 28 Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. 29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. 30 "Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót."

 

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung Thiên Chúa trong 3 bài Thánh Kinh    

3.1.1 Bài đọc 1 (Is 66,18-21) là một trích đoạn của Sách I-sai-a nói về kế hoạch của Thiên Chúa tập họp các dân, các ngôn ngữ thành một dân duy nhất. Đồng thời là kế hoạch làm cho các dân tộc ấy trở thành lễ phẩm dâng lên Thiên Chúa. Để thực hiện kế hoạch ấy, Thiên Chúa sẽ chọn một số người làm tư tế, làm thày Lê-vi …

àQua đoạn Sách I-sai-a trên (66,18-21) chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng có chương trình và kế hoạch không chỉ với dân Ít-ra-en mà với mọi dân, mọi ngôn ngữ, sắc tộc. Người muốn quy tụ tất cả lại trong một vương quốc. Người muốn mọi người nhìn thấy vinh quang của Người. Người muốn mọi dân, mọi nước, mọi người là lễ phẩm tiến dâng Người, tức thuộc về Người.    

 

3.1.2 Bài đọc 2(Dt 12,5-7.11-13) là những lời khuyên mà Thánh Phao-lô dành cho các tín hữu Do-thái về việc để cho Thiên Chúa khiển trách, sửa dạy trong đời sống tâm linh. Theo thói thường thì con người chẳng vui thích gì khi “được” hay “bị” sửa dạy hoặc khiển trách. Nhưng nếu hiểu rằng chỉ vì yêu thương chúng ta, chỉ vì muốn tốt cho chúng ta mà Thiên Chúa sửa dạy thì chúng ta sẽ đón nhận sự sửa dạy và khiển trách của Thiên Chúa một cách ngoan ngoãn và biết ơn.

àTrong đoạn thư gửi tín hữu Do-thái trên (12,5-7.11-13) chúng ta thấy Thiên Chúa là người Cha muốn điều tốt đẹp cho chúng ta là con cái của Người. Bằng lời, Thiên Chúa động viên, khuyến khích, an ủi và khiển trách chúng ta. Đón nhận và làm theo lời chỉ dạy và khiển trách ấy, chúng ta mới nên người (thành nhân)!

3.1.3 Bài Tin Mừng (Lc 13,22-30) đề cập đến việc nỗ lực cần có của những người  muốn vào Nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa mở rộng cửa cho hết mọi người. Nhưng không phải hết mọi người đều có thể vào đó, mà chỉ những người chịu khó cố gắng, chiến đấu, trả giá - nói theo cách của Phúc Âm là qua cửa hẹp - thì mới vào được.

àQua Bài Phúc Âm theo Thánh Lu-ca trên (13,22-30) chúng ta khám phá ra Chúa Giê-su là Vị Lãnh Đạo tuyệt vời mà Thiên Chúa ban cho nhân loại nói chung và cho các tín hữu Ki-tô nói riêng. Người vạch đường chỉ lối cho chúng ta biết cách vào được Nước Trời là Vương Quốc của Thiên Chúa. Con người được Thiên Chúa dựng nên để hưởng sự hiện diện đầy vinh quang của Thiên Chúa. Vào Nước Trời con người mới đạt hạnh phúc trọn vẹn. Muốn vào được Nước Trời, con người phải chiến đấu và phải đi qua cửa hẹp là hy sinh, hãm mình và từ bỏ! Chiến đấu với chính mình là chống lại các xu hướng xấu trong con người mình. Đó là lòng tham lam, là xu hướng muốn hưởng thụ, là tính ích kỷ. Chiến đấu với các thế lực bên ngoài là các thế lực xấu xa lôi cuốn, dụ dỗ, lừa gạt mình. Của cải, chức quyền, danh vọng, lạc thú đều có thể trở thành các thế lực xấu xa ấy.   

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa     

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào Nước Trời.”

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng muốn và có kế hoạch quy tụ, tập hợp hết mọi dân, mọi sắc tộc thành một cộng đồng duy nhất sống trong sự yêu thương và chăm lo của Người. Sống với Chúa Giê-su là Đấng được Thiên Chúa sai đến để quy tự muôn dân lại và dậy cho chúng ta biết con đường hẹp vào Vương Quốc của Chúa Cha. Sống với Chúa Thánh Thần là Đấng hướng dẫn và đồng hành với chúng ta trong hành trình tiến vào Vương Quốc của Thiên Chúa!

 

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa 

Muốn thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay, trước hết tôi phải khách quan nhận định xem những thế lực nào (bên trong cũng như bên ngoài) đang cản trở tôi vào Nước Thiên Chúa? Phải chăng đó là lòng ham muốn và dính bén của cải vật chất, danh vọng, chức quyền, lạc thú bất chính? Hay phải chăng đó là sự ươn lười biếng nhác, ngại khó, sợ hy sinh? Hoặc đó là lòng kiêu căng và lối sống ích kỷ chỉ biết có mình mà không quan tâm giúp đỡ người khác?                  

Một khi khám phá ra thế lực nào đang cản trở tôi vào Nước Trời thì tôi phải quyết đấu với thế lực ấy để chẳng những chống trả nó mà còn thực hiện được những đòi hỏi của Vương Quốc Thiên Chúa. 

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 «Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ; họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho tất cả các dân tộc trên thế giới hôm nay, được ơn nhận biết rằng Thiên Chúa muốn và có kế hoạch quy tụ  mọi dân, mọi nước thành một gia đình của Thiên Chúa.

Xướng:Chúng con cầu xin Chúa!

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.2 «Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào (Nước Trời), vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được!»Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-ci-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế và cho hết mọi Ki-tô hữu để mọi thành phần Dân Chúa cương quyết chiến đấu với mọi thế lực tăm tối từ bên trong cũng như từ bên ngoài, để vào được Nước Thiên Chúa mà Chúa Giê-su đã hé mở cho nhân loại khi Người xuống thế làm người.

Xướng:Chúng con cầu xin Chúa!

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.3 «Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt. Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con!»Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, được ơn xác tín về Tình Yêu và tư cách làm con Thiên Chúa mà Thiên Chúa dành cho mỗi người.

Xướng:Chúng con cầu xin Chúa!

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.4 «Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.»Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người mặc cảm tự tôn cho mình là giầu sang, có chức quyền, có tất cả trong tay nên vênh vang tự đắc và cho cả những người mặc cảm tự ti cho mình là chẳng ra gì, chẳng có gì mà cống hiến để cả hai hạng người này biết thay đổi suy nghĩ phù hợp với cách nhìn của Thiên Chúa.

Xướng:Chúng con cầu xin Chúa!

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.              

Bài viết khác