Hội nghị Các Cố vấn Quốc gia & Giám đốc Điều hành Văn phòng Á Châu Thái Bình Dương Các Giáo phận (17-19 tháng 5, 2009 - San Jose, California)
 
 
WHĐ (21.05.2009) – Trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa nhận được bản tin “Hội nghị Các Cố vấn Quốc gia & Giám đốc Điều hành Văn phòng Á Châu Thái Bình Dương Các Giáo phận (17-19 tháng 5, 2009 - San Jose, California)”do Văn phòng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ gửi đến. Xin đăng tải sau đây trong tinh thần hiệp thông.

 

Hội nghị Các Cố vấn Quốc gia & Giám đốc Điều hành Văn phòng Á Châu Thái Bình Dương Các Giáo phận (17-19 tháng 5, 2009 - San Jose, California)

 

SAN JOSE – Vào chiều ngày Chúa Nhật 17 tháng 5, 2009 vừa qua, hơn 30 Cố vấn Quốc gia và Giám đốc Điều hành các văn phòng Á Châu Thái Bình Dương đã về Crown Plaza Hotel, Silicon Valley, San Jose, California để tham dự Hội nghị do Tiểu ban Á Châu Thái  Bình Dương - Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (HĐGM HK) tổ chức.

 

Vào đúng 16 giờ chiều, Hội nghị đã được khai mạc long trọng với Thánh lễ do linh mục chánh xứ Nhà thờ Chánh tòa địa phận Oakland Đồng Minh Quang chủ tế.

 

Bà Cecile Motus, Phó Giám đốc Điều hành Uỷ ban Á Châu Thái Bình Dương, và là điều hợp viên của Hội nghị, đại diện Ban Tổ chức, ngỏ lời chào mừng các đại biểu đại diện cho người Công giáo của các sắc tộc sống trên Hoa Kỳ về tham dự: Bangali, Cambodian, Chinese, Hmong, Indian Syro-Malabar, Indonesian, Kmhmu, Korean, Laotian, Montagnard, Việt Nam, Pakistani, Chamorro, Hawaiian, Samoan, Tongan. Thêm vào đó, có sự hiện diện của các Giám đốc Điều hành các văn phòng Á Châu Thái Bình Dương tại các địa phận: Chicago, Milwaukee, Oakland, San Bernardino, San Diego, San Francisco.

 

Giám mục hiện diện trong Hội nghị này có Đức Giám mục OScar Azarcon Solis, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Los Angeles, Chủ tịch Tiểu ban Á Châu Thái Bình Dương, và Đức Giám mục John S. Cummins, Giám mục hưu của Oakland.

 

Đại diện cho sắc dân Việt Nam tham dự Hội nghị có Lm. Giuse Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Liên đoàn CGVN tại Hoa Kỳ, và là Cố vấn Quốc gia đặc trách người CGVN tại Hoa Kỳ cho Tiểu ban Á Châu Thái Bình Dương; Lm. Đồng Minh Quang, địa phận Oakland; Sr. Therera Phan, San Bernadino; và Sr. Nguyễn Catherine, Orange.

 

Bà Cecile Motus, trước hết nhắc những diễn biến và các mốc chính liên quan đến của Ủy ban này trong thời gian vừa qua và sắp tới:

 

2001: Ra đời bản Tuyên ngôn Mục vụ: Sự Hiện diện của người gốc Á Châu và Thái Bình Dương:  ‘Hòa Nhịp trong Đức Tin’, Harmony in Faith, HĐGM Hoa Kỳ.

 

2006: Từ ngày 30/6-2/7, Đại hội Quốc gia Các Tổ chức Á Châu Thái Bình Dương.

 

2008: 24-26 tháng 5: Phiên họp Các Cố vấn Quốc Gia tại Tucson, AZ.

 

2009: 17-19 tháng 5: Phiên họp Các Cố vấn Quốc gia tại San Jose, CA.

 

2010: Phiên họp Các Cố vấn Quốc gia tại các Vùng.

 

2011: Đại hội kỷ niệm 10 năm ra bản Tuyên ngôn Hòa Nhịp trong Đức Tin.

            Hội nghị lần này đặt ra những mục tiêu như sau:

 

-  Cổ vũ một sự hiểu biết và tri ân lẫn nhau trong việc truyền giáo và đưa ra các kế hoạch mục vụ.

- Cùng vạch ra các kế hoạch mục vụ cụ thể mang tầm vóc quốc gia cho công cuộc truyền giáo cho người Công giáo gốc Á Châu và Thái Bình Dương.

- Tham vấn cho những vị đại biểu về nhu cầu, sự hỗ trợ và sự lãnh đạo chuẩn bị cho Đại hội Công Giáo Á Châu & Thái Bình Dương diễn ra vào năm 2011, để kỷ niệm 10 năm ra đời của Bản Tuyên ngôn Mục vụ: Hòa Nhịp trong Đức Tin.

 

Để đạt đến các mục tiêu trên, trong ba ngày sắp tới, Hội nghị dự định sẽ dành thời gian để mổ xể ba vấn đề dưới đây:

 

1- “Looking Within”: Duyệt lại những gì liên quan đến công việc mục vụ của người Á Châu Thái Bình Dương và Giáo Hội Công giáo Hoa Kỳ trong quá khứ.

2- “Looking Beyond”: Tiếp cận với việc truyền giáo hôm nay và các kế hoạch mục vụ cụ thể mang tầm vóc quốc gia cho công cuộc truyền giáo cho người Công giáo gốc Á Châu và Thái Bình Dương.

3- “Planning for the Future”: Sự hợp tác của các Tổ chức Á Châu và Thái Bình Dương và việc tổ chức Đại Hội 2011.

 

Hội nghị cũng được nhắc lại 5 Chương trình ưu tiên hiện tại của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ:

1) Hôn nhân

2) Đào luyện Đức Tin và các Bí tích

3) Sự sống và Phẩm giá con người

4) Ơn Thiên triệu

5) Đa Văn hóa

 

Các giáo phận tại Hoa Kỳ trong thời gian qua đã cố gắng đề ra các chương trình phù hợp ở địa phương mình để thực hiện mục tiêu trên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ.

 

 

Thứ Hai, 18-5: Hội nghị bắt đầu bằng buổi Kinh Sáng mang sắc thái của dân tộc Hawaiian, dưới sự hướng dẫn của linh mục Alapaki Kim. Ngày hôm nay, Hội nghị bắt đầu với việc cùng nhau nhìn lại những hướng dẫn của HĐGM Hoa Kỳ trong bản Tuyên ngôn Mục vụ Hòa Nhịp trong Đức Tin, và những đề nghị từ kết quả của cuộc Hội nghị năm 2008 tại Tucson 2008. Một vài điểm được nêu lên để mọi người suy nghĩ như:

 

1 - Địa phận và các giáo xứ giúp đỡ để chào mừng và truyền giáo cho người Á Châu & Thái Bình Dương và chia sẻ tin mừng của Chúa và Đức tin Công giáo.

2- Trong các giáo xứ và địa phận, những cộng đồng Á Châu và Thái Dương được khuyến khích để tham dự vào những công việc mục vụ như săn sóc người bệnh, truyền giáo trong gia đình, cổ động ơn thiên triệu.

3- Những nhà lãnh đạo Á Châu & Thái Bình Dương được khuyến khích mở ra những cơ sở, có các chương trình huấn luyện, giáo dục cho các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân ở Hoa Kỳ, cũng như mở ra những khóa huấn luyện, chia sẻ về thần học, đặc biệt trong lãnh vực phụng vụ có sắc thái của người Á Châu & Thái Bình Dương, hay các chương trình hướng dẫn, tài liệu về giáo lý, ngôn ngữ, và đa văn hóa.

4- Các Cộng đồng Á Châu & Thái Bình Dương cũng cần cổ động để tạo sự liên đới với nhau, cùng hỗ trợ, tạo sự đoàn kết, cũng như thuận tiện trong việc thông tin. Ngoài ra, các cộng đoàn, tự hình thức đã giúp tạo ra được thanh thế và xây dựng căn tính cho chính cộng đồng mình, cũng cần hiệp nhất với những cộng đồng đa văn hóa khác trong các giáo xứ, giáo hội địa phương, đặc biệt với Giám mục sở tại.

 

Đặc biệt trong Hội nghị ở Tucson 2008 và ở Hội nghị 2009 kỳ này, vai trò và mục vụ cho giới trẻ được chú trọng, nhất là giới trẻ hiện chưa có những hướng dẫn cụ thể trong việc đào tạo, huấn luyện để nắm vai trò lãnh đạo trong một, hai thập niên sắp tới.      

 

Sau đó, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận và chia sẻ với nhau về:

- Những gì trong mục vụ và những phương cách đã được sử dụng trong thời gian qua ở tại cộng đồng, giáo xứ của mình?

- Rút kinh nghiệm về các kết quả đạt được.

 

Một vài chia sẻ được ghi nhận dưới đây:

- Cần tiếp tục cổ cũ việc cầu nguyện, xây dựng các Nhóm Cầu nguyện khắp nơi.

- Thu thập những kinh nghiệm trong sách vở, tài liệu, và của người lớn tuổi để tạo ra tài liệu học tập và huấn luyện mới đáp ứng nhu cầu thực tế trong cộng đồng.

- Chú trọng đến việc huấn luyện các chuyên viên, người trẻ có khả năng để tương lai trở thành những nhà lãnh đạo giỏi.

- Cho cơ hội để những người trẻ có thể làm việc chung với nhau, và cũng cho họ cơ hội để tổ chức hay lãnh đạo trong các đại hội, hội nghị, và các chương trình.

- Nâng đỡ giới trẻ qua việc cấp các học bổng, cũng như tạo điều kiện để đào tạo những nhà thần học Á Châu Thái Bình Dương.

- Sách vở, website là nguồn thông tin liên lạc quan trọng và cần thiết, cần phát huy tốt đa.

- Tạo cơ hội cho các nhóm sắc tộc trong giáo xứ làm việc chung với nhau, đặc biệt chú trọng tới nhu cầu của những người di dân và tị nạn.

- Tổ chức các hội nghị, đại hội cho các giới, tạo sự đoàn kết, cảm thông lẫn nhau.

- Hợp tác trong các Thánh lễ có sắc thái đa văn hóa, đa ngôn ngữ.

 

Đức Giám mục Oscar Solis, Chủ tịch Tiểu ban Á Châu Thái Bình Dương HĐGM Hoa Kỳ, cũng nhấn mạnh, ngoài việc chia sẻ những ý kiến trong Hội nghị, cần đưa ra những quan điểm chung và chia sẻ cho những người khác ngoài Ủy ban, chẳng hạn cho những nhà thần học, những người nghiên cứu khắp nơi, để họ nghiên cứu và bình phẩm, sau đó đưa ra những  ý kiến, đề nghị giúp cho Ủy Ban Á Châu Thái Bình Dương có một cái nhìn toàn diện: vừa dựa vào thực tế và nghiên cứu.

 

Sau giờ cơm trưa, Hội nghị lại tiếp diễn với sự chia sẻ của Lm. Jamse Donovan, CSP, về “Sống và Chia sẻ Đức tin của chúng ta”. Cha đã nhắc lại ba mục tiêu của HĐGM HK là: Cần làm cho Đức tin sống lại, Chia sẻ Đức tin và mang Đức tin đến cho mọi người. Cha cũng nêu ra những vấn đề, đề nghị trong công cuộc truyền giáo:

- Những người sinh là Kitô hữu có thể hiểu được một cuộc tự thay đổi?

- Cần biết câu chuyện đức tin của chúng ta.

- Cần nhận xét về gợi ý hỏi về đức tin của người khác.

- Chia sẻ niềm tin từ kinh nghiệm riêng với người khác.

- Mời gọi người khác, nhất là những người không có giáo hội, đến tham dự.

- Giáo xứ cần nhận ra khả năng để truyền giáo.

- Kế hoạch giáo xứ phải theo hoàn cảnh của giáo xứ.

- Gởi thư, liên lạc với những người không đến thường xuyên.

- Lập ra một Ban Truyền giáo riêng.

 

Tiếp đến, linh mục Ricky Manalo, CSP, đã trình bày về “Những Vấn đề Xã hội và Văn hóa trong công cuộc Truyền giáo”, qua những hình ảnh, nghệ thuật phản ánh việc truyền giáo. Cha giúp mọi người nhìn lại lịch sử của Hoa Kỳ, các sắc dân và văn hóa, bắt đầu là trong suốt thế kỷ 18, tại Hoa Kỳ chỉ nhận những người da trắng là... dân Mỹ, cả thế kỷ sau đó, đã cho thiết lập chính phủ với những người da trắng đến từ Âu Châu. Sau đó là những biến cố kỳ thị chủng tộc, kỳ thị sắc dân đã diễn ra.

 

Dr. Ruth Narita Doyle, sau đó, đã chia sẻ với Hội nghị về việc tạo ra “Kế hoạch mục vụ”. Theo bà Chia sẻ và chịu trách nhiệm là hai việc quan trọng nhất trong việc thực hiện kế hoạch mục vụ; cần phải có những kế hoạch cụ thể, trong đó ghi rõ thời gian của kế hoạch, người thực hiện; và cũng tạo cơ hội để nghe những ý kiến phản hồi. Lắng nghe ý kiến người khác sẽ giúp cho các kế hoạch thành công hơn.

 

 

Thứ Ba, 19-5: Lm. Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Liên đoàn, đã cho phân phối trong Hội nghị bản Báo cáo 4 trang bằng Anh ngữ về sự hình thành Liên đoàn, những hoạt động của Liên đoàn trong năm qua trong các lãnh vực mục vụ, giáo dục, bác ái. Cũng trong Bản Báo cáo này, có nêu lên những chương trình trong năm 2009, chẳng hạn Hành hương Đức Mẹ La Vang, 18–20 tháng 6, 09 ở thủ đô Washington DC.; Đại hội Giới trẻ Việt Nam, 3–5 tháng 7, 09, ở Đại học Long Beach, California; Đại hội Phó tế vĩnh viễn, 31 tháng 7, và 1–2 tháng 8, 09, ở Marywood Pastoral Center, Orange California; Đại hội Thánh Mẫu, 6–9 tháng 8, 09, do Tỉnh Dòng Đồng Công tổ chức ở Carthage ở Missouri; và Đại hội Linh mục Việt Nam (Emmaus III), 6–9 Tháng 8, 09, ở Marriots Hotel, San Jose, California. Ngoài ra bản báo cáo còn đề cập đến các mục tiêu và phương hướng hoạt động của Liên đoàn trong những năm tới. Sau khi đọc xong, một số đại biểu các cộng đồng đã gặp gỡ Chủ tịch Liên đoàn bày tỏ sự thán phục trước sức sống và những sinh hoạt mục vụ của Liên đoàn nhằm phục vụ cho cộng đồng Việt Nam trên Hoa Kỳ. Họ ước ao cộng đồng của họ cũng lớn mạnh, đoàn kết và có những hoạt động hữu ích cho chính cộng đồng của mình.

 

Đi vào chương trình sáng hôm nay, các đại biểu được chia ra ba nhóm để thảo luận:

1- Đào sâu thêm những hướng dẫn của HĐGM Hoa Kỳ, và của Hội nghị ở Tucson 2008 liên quan đến cộng đồng Á Châu & Thái Bình Dương, cũng như đưa ra những phương hướng, đề nghị để triển khai và áp dụng những tài liệu này.

2- Kế hoạch cho công việc Truyền giáo trong Cộng đồng Á Châu & Thái Bình Dương.

3- Bàn về việc tổ chức Đại hội Á Châu Thái Bình Dương vào năm 2011: những nhu cầu, lợi ích, thực hiện như thế nào, thành phần Ban Tổ chức, tài chánh.

 

Dưới đây là những tổng kết:

 

1.  a) Hỏi ý kiến để tìm hiểu thêm những nhu cầu ở tình hình cộng đồng địa phương nơi: Những Cố vấn Quốc gia của Á Châu Thái Bình Dương, các văn phòng Á Châu & Thái Bình Dương ở các địa phận, các giáo sĩ và các cộng đồng Sắc Tộc.

 

b) Chúng ta cần: Tài liệu hướng dẫn, rèn luyện, cho những người làm việc trong cộng đồng Á Châu & Thái Bình Dương hoặc những chủng sinh, những địa chỉ liên lạc cần thiết của các Cộng Đồng Á Châu Thái Bình Dương.

 

2. Cần phải tiến hành với những câu hỏi đơn giản: tôi/ cộng đồng tôi là ai? đang ở nơi nào để hiểu biết về cộng đồng mình hơn. Sau đó, theo sát với những hướng dẫn của HĐGM Hoa Kỳ, và với những tình hình thực tế trong cộng đồng, xã hội, các giới... để có những kế hoạch cụ thể cho công việc Truyền giáo.

 

3. - Đề nghị cần có những tổ chức hội nghị cấp Vùng trước cho cộng đồng Á Châu & Thái Bình Dương.

- Rút kinh nghiệm những lần tổ chức trước, cũng như xem lại các hoạt động của cộng đồng Latino để có thể tổ chức tốt hơn.

Đức Giám mục Oscar Solis sau đó có lời cám ơn các đại biểu dự Hội nghị có những ý kiến cho những đóng góp nói trên. Đức cha cho biết sẽ báo cáo với HĐGM Hoa Kỳ về những thành quả và những đề nghị trong Hội nghị lần này ở trong cuộc họp thường niên của HĐGM Hoa Kỳ vào tháng Sáu, 09 tới đây tại Antonio, Texas, và nếu những đề nghị được chấp thuận, sẽ tiến hành thành lập các Ủy ban để thực hiện những đề nghị trên.

 

Hội nghị Các Cố vấn Quốc gia Á Châu & Thái Bình Dương và các Giám đốc Điều hành văn phòng Á Châu & Thái Bình Dương ở các giáo phận kết thúc vào lúc 11:15am sau Thánh lễ bế mạc, dưới sự Chủ tế của Đức Giám mục Oscar Solis, và đồng tế của các linh mục hiện diện.

 

Mọi người ra về với niềm luyến tiếc, hẹn nhau sẽ cùng nỗ lực làm việc với các thành viên trong cộng đồng của mình, để cùng góp sức phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân trong lòng Giáo Hội Hoa Kỳ.

 

 

Văn phòng LĐCGVN tại Hoa Kỳ

Bài viết khác