THÁNH LỄ

LỄ HAI THÁNH PHÊ RÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ VÀ THÁNH EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG

BỔN MẠNG HĐMVGX – CN 29/07/2018

(Các bài hát, bài đọc về Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam)

 

  Ca nhập lễ:  ANH HÙNG TỬ ĐẠO

 

  1. Đây chốn huy hoàng, chan hòa muôn ánh quang. Bao tiếng hát vang lừng, tung hô ngày vinh thắng. Đây tấm bia vàng ghi ngàn năm chiến công. Cờ phất phới oai hùng tiếng hát ca lừng bốn phương.

ĐK. Xin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, nơi vinh phúc  chiếu soi rỡ ràng. Thương lắng nghe lời con kêu khấn. Ban xuống muôn phúc trên Nước Nam.

  1. Gươm sắc bén vung, cho đầu rơi máu tuôn. Hằng cương quyết một lòng giữ vững niềm tin kính. Đêm tối bao ngày, đau phiền nơi khóc than. Chờ mong phúc thanh nhàn, hát khúc ca ngày khải hoàn.

 

       (2) Bài đọc 1: BÀI ĐỌC I: Kn 3, 1-9

"Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu".

Bài trích sách Khôn Ngoan.

Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Ðối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết và việc các ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an. Và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu khổ hình, lòng cậy trông của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao; vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu.

Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu toả ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì sẽ hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn.

Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 

(có thể lựa bài hát khác phù hợp mà mọi người thuộc)

Ðáp: Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan (c. 5).

1) Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan.

2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.

3) Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận của con như những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan.

4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo; họ trở về hân hoan, vai mang những bó lúa.

 (3) BÀI ĐỌC II: Rm 8, 31b-39

"Dầu sự chết, dầu sự sống cũng không thể tách biệt chúng ta khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa".

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính Con mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta, há Người lại chằng ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Người sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn? (Chả lẽ là) chính Chúa, Ðấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án? (Chả lẽ là) Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa, cũng đang biện hộ cho chúng ta?

Ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Ðức Kitô được? Hay là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo sao? Như có lời chép rằng: "Vì Chúa mà thâu ngày chúng tôi bị tử hình. Chúng tôi bị coi như con chiên đem đi giết".

Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự ấy vì Ðấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng: dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

ALLELUIA: 1 Pr 4, 14

All. All. – Nếu anh em bị xỉ nhục vì danh Chúa Kitô, thì phúc cho anh em, vì Thánh Thần Chúa sẽ ngự trên anh em. – All.

 (4) PHÚC ÂM: Lc 9, 23-26

"Ai mất mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng mọi người rằng: "Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày và theo Ta. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất nó; còn ai mất mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian mà phải thua thiệt và mất mạng sống mình, thì được ích gì? Bởi lẽ kẻ nào hổ thẹn vì Ta và vì lời Ta, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn khi họ đến trước tôn nhan Ngài, tôn nhan Chúa Cha và các Thiên Thần".

Ðó là lời Chúa.

(5) LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN (Sau bài giảng)

      Chủ tế: Anh chị em thân mến, hai thánh tử đạo Phêrô Đoàn Công Quí và Emmanuel Lê Văn Phụng là những đấng đã hết lòng tin tưởng và yêu mến Chúa và Giáo Hội, sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận. Với tâm tình cảm phục và mến yêu hai bậc anh hùng tiền bối trong đời sống đức tin, chúng ta cùng sốt sắng dâng lời cầu nguyện:

 

  1. Hội Thánh có sứ mệnh làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người/ Chúng ta cùng cầu xin Chúa tuôn tràn sức mạnh trên Hội Thánh/ để Hội Thánh luôn chu toàn sứ mệnh Chúa giao. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Đức Thánh Cha thay mặt Chúa lãnh đạo dân Chúa ở trần gian/  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Thánh Cha và các vị mục tử trong Hội Thánh/ được tràn đầy ơn khôn ngoan và sức mạnh Chúa Thánh Thần/ để các ngài có thể nhiệt tâm chu toàn trách nhiệm Chúa trao. Chúng ta cùng cầu xin Chúa
  3. Hai thánh tử đạo Phêrô Đoàn Công Quí và Emmanuel Lê Văn Phụng đã can đảm bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá và đã anh dũng hiến dâng mạng sống để nói lên lòng yêu mến Chúa của mình/  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết luôn cố gắng noi gương các ngài mà bước trọn con đường Chúa đã đi qua/ tích cực giới thiệu Chúa cho chính đồng bào của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa
  4. Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ nhiệm kỳ 2011 – 2015 luôn gắn bó và tin yêu Chúa giữa muôn vàn thử thách của cuộc đời / biết noi gương hai thánh bổn mạng Phêrô Đoàn Công Quí và Emmanuel Lê Văn Phụng/ hầu xây dựng một Hội Thánh tham gia và hiệp thông vì sứ vụ trong tinh thần đồng trách nhiệm. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  5. Trước tiên anh em hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người/ còn mọi thứ khác Người sẽ thêm cho/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những quí chức đã tận tâm phục vụ trong Hội đồng mục vụ giáo xứ qua các nhiệm kỳ/ được nhiều sức khỏe và ơn lành/ Xin Thiên Chúa thưởng công bội hậu cho quí chức còn sống cũng như đã qua đời.Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, thánh Phêrô Đoàn Công Quí và Emmanuel Lê Văn Phụng đã không ngần ngại hy sinh mạng sống để tuyên xưng đức tin, nói lên lòng mến của các ngài đối với Chúa; xin Chúa thương trợ giúp để chúng con có thể luôn hiên ngang sống đức tin đã lãnh nhận. Nhờ đó mai sau chúng con cùng được chung hưởng vinh quang với các ngài trên thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng  con.

  1. Ca Dâng Lễ:  THÂN LÚA MIẾN

ĐK. Chúa ơi, thân con là thân lúa miến (gieo vào lòng đời) gieo vào lòng đời và mục nát với thời gian. Bông lúa vàng kết thành tấm bánh và thân con trở thành hiến vật, nguyện dâng Cha như lễ toàn thiêu.

1. Đây thân con đây trí lòng con, bao ưu tư vui buồn cuộc sống, xin dâng Cha như một hiến vật, nguyện Chúa Trời thánh hóa đời con.

2. Đây tương lai quá khứ đời con, bao bâng khuâng với ngàn mộng ước, xin dâng Cha như một hiến vật nguyện Chúa Trời thánh hóa đời con.

3. Đây vinh quang Thánh giá đời con, bao công danh đón mời ngày tháng, xin dâng Cha như một hiến vật, nguyện Chúa Trời thánh hóa đời con.

Ca Hiệp Lễ:  BÀI CA NGÀN TRÙNG

Đk. Đây bài ca ngàn trùng (Đây bài ca ngàn trùng) dâng về Thiên Chúa. Bài ca thắm nhuộm máu hồng. Từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu.

1. Không có tình yêu nào trọng đại cho bằng chết vì yêu. Nhìn Chúa đẫm máu trên đồi cao, từng đoàn người anh dũng tiến lên pháp trường.

2. Ai chối từ xác phàm trần lụy sẽ được sống hiển vinh. Vì Đấng phán xét trong quyền linh đã tự nhận đau đớn với muôn khổ hình.

3. Tay Chúa hằng che chở phù hộ, quân thù sẽ phải lui. Họ chiến thắng hát ca mừng vui dù người trần chê trách lãng quên suốt đời.

(6) Nghi thức Sai Đi  (Sau lời nguyện kết lễ)

     + Đón nhận Thánh Thần (Cha Chủ sự và quý chức cùng giơ hai tay cao, khát khao đón nhận Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã hứa.)

 

Hát:

ĐK. Xin Chúa Giêsu sai Thánh Thần đến với con, cùng với Mẹ Maria con đón nhận Thánh Thần. Xin Thánh Thần ban ơn khôn ngoan, sức mạnh và tầm nhìn cho con.

TK. Cho con ơn “khôn ngoan” để phục vụ dân Chúa, cho con ơn “sức mạnh” để loan báo “Tin Vui” và cho con “tầm nhìn” cùng mọi người vươn tới tương lai.

(Mọi người chắp tay trước ngực, cảm nhận Chúa Thánh Thần đang ở với mình)

 

     + Lời nguyện sai đi

        (Cha chủ sự  giơ tay phải, hướng về phía quý chức, đọc Lời nguyện sai đi:)

 

Xin Chúa tiếp nhận, thánh hóa những người này và sai họ đi làm vườn nho Chúa. Xin củng cố đức tin, đức cậy, đức mến nơi họ, biến đổi họ nên những tông đồ nhiệt thành phụng sự nước Chúa và đem ơn cứu độ đến cho mọi người.  Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.” Amen.

 

Phép lành kết lễ.

Kết thúc.

 

Bài viết khác