Thư Cha Bề trên Cả

gửi toàn Dòng về việc kỷ niệm 200 năm Dòng được tái lập

Adolfo-Nicolas-2-G

Quý anh em và bạn hữu quý mến trong Chúa Kitô,

Cách đây gần 2 năm, vào ngày 1.1.2012, tôi đã viết thư cho tất cả các Bề trên Thượng cấp để đề nghị các ngài bắt đầu chuẩn bị cho việc kỷ niệm 200 năm Dòng được tái lập vào năm 2014. Với lá thư này, tôi muốn mời gọi mỗi Giêsu hữu, tất cả các cộng tác viên của chúng ta, mỗi cộng đoàn, sứ vụ tông đồ, các Miền và Tỉnh Dòng hướng đến việc kỷ niệm 200 năm Dòng được tái lập vào năm 2014 với lòng tri ân chân thành và khiêm nhường đối với Chúa Kitô, với ước mong học hỏi từ lịch sử của chúng ta và xem đây là dịp để canh tân đời sống thiêng liêng và tông đồ của chúng ta.

Năm 2014 sẽ là một năm quan trọng đối với việc nghiên cứu và học hỏi chính lịch sử của Dòng chúng ta. Ở nhiều nơi trên thế giới, những nghiên cứu, xuất bản, hội họp và hội thảo đã được lên kế hoạch để thăng tiến sự hiểu biết và am tường sâu xa hơn về những thực tại phức tạp liên quan đến biến cố Dòng bị giải thể và được tái lập như: những sự kiện, những nguyên nhân, những tác nhân chính và những hậu quả. Xin cám ơn anh em về tất cả những công việc đã và đang được tiến hành và tôi hy vọng rằng việc nghiên cứu và học hỏi lịch sử quan trọng này sẽ được tiếp tục ngay cả sau năm 2014. Như tất cả chúng ta biết, ký ức và căn tính được liên kết cách sâu sắc với nhau: người nào quên quá khứ thì người đó không thể biết mình là ai. Chúng ta càng nhớ về lịch sử của mình chúng ta càng hiểu lịch sử đó sâu sắc hơn, chúng ta càng hiểu về chính mình và căn tính của chúng ta tốt hơn trong tư cách là một thân thể tông đồ trong Giáo Hội.

Đồng thời, tôi đề nghị việc nghiên cứu và học hỏi lịch sử trong suốt năm 2014 cần phải được đào sâu bằng việc cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn, bằng phản tỉnh và nhận định. Tôi tin phương thức tốt nhất bước vào năm đặc biệt này một cách thiêng liêng – năm kỷ niệm 200 năm Trọng sắc Sollicitudo omnium ecclesiarum của Đức Giáo Hoàng Piô VII ngày 7.8.1814 – là để nhận ra ân sủng như thánh I-nhã đề nghị trong bài Chiêm niệm để yêu mến: xin Chúa “một sự hiểu biết thâm sâu về tất cả mọi ơn lành tôi đã nhận được để với lòng biết ơn sâu xa, tôi có thể yêu mến và phụng sự Chúa chí tôn trong mọi sự.” (Linh Thao 233) Nói cách khác, không phải chúng ta muốn tập trung mọi sự chú ý vào quá khứ. Chúng ta ao ước hiểu và nhận thức quá khứ của mình tốt hơn để chúng ta có thể hướng đến tương lai với “lòng nhiệt tâm đã được canh tân” (Tổng Hội 35, Sắc lệnh 1) trong đời sống và sứ mạng của chúng ta hôm nay.

Vì thế, tôi muốn gợi ý vài chủ đề cho việc cầu nguyện, phản tỉnh và nhận định của chúng ta trong năm sắp tới.

1.      Lòng trung thành cách sáng tạo: Điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta hôm nay khi mà xưa kia, ngoại trừ ở Nga, Dòng đã mất tất cả trong suốt thời gian bị giải thể, lại có thể bắt đầu lại mà không có bất kỳ nguồn trợ lực nào? Thêm nữa, chúng ta có thể học hỏi được gì từ những nỗ lực của Dòng sau khi được tái lập để trung thành với di sản của thánh I-nhã trong những cảnh huống với nhiều thay đổi to lớn.

2.      Tình yêu đối với Thể chế của Dòng: Theo một lá thư quan trọng của cha Bề trên Cả Jan Roothaan, một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất sau khi Dòng được tái lập, có tựa đề Về tình yêu đối với Dòng và Thể chế của chúng ta (1830), thì cám dỗ đối với một số thành viên của Dòng khi mới được tái lập là một thứ tình yêu, mà chúng ta có thể nói, khá hời hợt và mang tính bề ngoài: lệ thuộc vào sự sung túc nơi giá trị của việc có nhiều cơ sở; thanh danh từ những lời xưng tụng của người khác; lòng kiêu ngạo vì lại tiếp tục có quyền lực và ảnh hưởng.  Thay vào đó, cha Roothaan đã tìm cách thúc đẩy một tình yêu nội tâm đối với Dòng: Thể chế, tinh thần và giá trị, cung cách hành xử của Dòng được bắt rễ trong Linh Thao. Lời mời gọi tập trung hết sức vào lòng yêu mến và hiểu biết Thể chế của Dòng có ý nghĩa gì đối với chúng ta hôm nay?

3.      Tình huynh đệ: Một nhân vật quan trọng khác trong giai đoạn này là thánh Giuse Pignatelli, người đã liên kết, củng cố và động viên các anh em của mình trong suốt thời gian bị trục xuất và phiêu bạt khắp nơi đầy khó khăn. Ngay cả khi Dòng bị giải thể, ngài vẫn duy trì sự hiệp thông, tình bạn và niềm hy vọng giữa những anh em cựu Giêsu hữu. Chứng tá của những người đã chăm sóc anh em mình trong suốt thời gian khủng hoảng nói gì với chúng ta hôm nay, những người được Tổng Hội 35 mời gọi sống “cộng đoàn như là sứ mạng”?

4.      Sứ mạng phổ quát:  Một trong những dấu ấn của Dòng sau khi được tái lập đó là có một tinh thần và hoạt động truyền giáo nổi bật. Dưới thời cha Bề trên Cả Roothaan, 19% trong số 5,208 thành viên của Dòng phục vụ bên ngoài các Tỉnh Dòng mà họ gia nhập. Nhiều Tỉnh Dòng ở Á Châu, Phi Châu, Mỹ Châu và Úc Châu hình thành trong thời gian Dòng vừa được tái lập. Cảm thức mạnh mẽ đối với sứ mạng phổ quát này trong Dòng khi mới được tái lập có ý nghĩa gì đối với chúng ta hôm nay?

5.      Niềm tin vào Đấng Quan Phòng:  Các bậc tiền nhân trong Dòng đã trải qua nhiều giai đoạn thử thách: thời Dòng bị giải thể; tình trạng tồn tại đầy bấp bênh của Dòng ở Nga; việc tìm kiếm sự nhìn nhận Dòng ở từng địa phương cho đến khi Dòng được tái lập trên toàn thế giới năm 1814; khởi đầu đầy khó khăn và mong manh khi Dòng được tái lập. Chúng ta có thể học được điều gì từ lòng kiên nhẫn, can trường, niềm tin và tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa và sự hiện diện của Thần Khí trong Giáo Hội nơi những anh em của chúng ta trong thời kỳ đầy biến động này?

Tôi muốn xác nhận những gì tôi đã đề nghị trong lá thư trước của tôi về năm 2014 rằng việc kỷ niệm Dòng được tái lập vốn sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 3.1, dịp lễ Thánh Danh Chúa Giêsu và kết thúc vào ngày 27.9 dịp kỷ niệm ngày Dòng được phê chuẩn năm 1540 cần phải tránh bất cứ hình thức phô trương và tự hào nào. Tuy nhiên, ngay cả trong những cách thức tổ chức đơn sơ và khiêm tốn nhất, tôi hy vọng rằng tất cả các cộng đoàn, Miền và Tỉnh Dòng cần nỗ lực để nhớ về việc kỷ niệm này trong một cách thế nào đó đáng nhớ cũng như có ý nghĩa đối với cá nhân và cộng đoàn.

Khi chúng ta nhìn về bước ngoặt lịch sử này của Dòng, chúng ta hãy khiêm nhường tạ ơn Thiên Chúa vì Dòng nhỏ bé của chúng ta tiếp tục tồn tại cho đến hôm nay; hãy tiếp tục tìm kiếm con đường dẫn tới Thiên Chúa trong linh đạo của thánh I-nhã; hãy tiếp tục sống triển nở cả trong sự trợ giúp lẫn thách đố đến từ anh em của chúng ta trong cộng đoàn; hãy tiếp tục kinh nghiệm về niềm vui và ân huệ được phục vụ Giáo Hội và thế giới, đặc biệt những người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta nhất, ngang qua các thừa tác vụ của chúng ta. Tôi cầu nguyện cho dịp kỷ niệm hồng ân 200 năm Dòng được tái lập của chúng ta được chúc phúc bằng một sự dấn thân sâu xa hơn cho lối sống của chúng ta và một cam kết sáng tạo, quảng đại và hân hoan hơn để hiến thân phục vụ cho vinh danh Thiên Chúa hơn.

 

Thân ái trong Chúa Kitô,

 

Adolfo Nicolás, S.J.

Bài viết khác