Tham luận về Hôi đồng Kinh tế Giáo phận.
 

 

 

Vấn đề KINH TẾ GIÁO PHẬN

 

š›

 

 

 

 

 

I. Giáo luật qui định: 

Ðiều 222:(1) Các tín hữu có bổn phận chu cấp cho các nhu cầu của Giáo Hội, để Giáo Hội có sẵn những gì cần thiết hầu xử dụng vào việc phụng thờ Thiên Chúa, các công tác tông đồ và bác ái và việc trợ cấp xứng đáng cho các thừa tác viên.

Ðiều 1260:Giáo Hội có quyền bẩm sinh để đòi hỏi các tín hữu những gì cần thiết cho các mục đích riêng của mình.

Ðiều 1261:(1) Các tín hữu được tự do để dâng biếu tài sản cho Giáo Hội.

(2) Giám Mục giáo phận phải nhắc nhở và tùy cơ thúc bách các tín hữu về nghĩa vụ nói ở điều 222, triệt 1.

Ðiều 1262:Các tín hữu hãy trợ giúp Giáo Hội bằng những đóng góp mà họ được yêu cầu và theo những quy tắc mà Hội Ðồng Giám Mục ấn định.

Ðiều 1263:Vì những nhu cầu của giáo phận, Giám Mục giáo phận có quyền, sau khi đã hỏi ý kiến của Hội Ðồng Kinh Tế và Hội Ðồng Linh Mục, bổ một thuế vừa phải, tương ứng với huê lợi của họ, trên các pháp nhân công lệ thuộc sự cai quản của Ngài;

Ðiều 1265:(1) Ngoại trừ quyền lợi của các Dòng hành khất, cấm chỉ tất cả các tư nhân hay pháp nhân không được quyên góp cho bất cứ cơ sở hay mục tiêu có tính cách đạo đức hay cho Giáo Hội khi không có phép bằng giấy tờ của Bản Quyền riêng và Bản Quyền sở tại.

(2) Hội Ðồng Giám Mục có thể ấn định các quy tắc về việc quyên tiền. Tất cả mọi người phải giữ các quy tắc ấy, kể cả những ai, theo định chế, mang danh và thực sự là hành khất.

Ðiều 1266:Trong mọi nhà thờ và nhà nguyện, dẫu thuộc về dòng tu nhưng mở cửa cho công chúng, Bản Quyền sở tại có thể truyền một cuộc lạc quyên nhằm cho một công cuộc thuộc giáo xứ, giáo phận, quốc gia hay hoàn vũ. Tiền lạc quyên phải được cẩn thận gửi về phủ giáo phận.

Ðiều 1271:Vì lý do mối dây hiệp nhất và bác ái, các Giám Mục, tùy theo khả năng của giáo phận, hãy cung cấp những phương thế cần thiết để Tòa Thánh có thể tùy nghi xử dụng vào việc phục vụ toàn thể Giáo Hội cách đắc lực.

Ðiều 1272:Trong những vùng nào còn có các bổng lộc theo nghĩa chặt, thì Hội Ðồng Giám Mục có nghĩa vụ ấn định cách thức điều hành chúng bằng những quy tắc được Tòa Thánh thỏa thuận và phê chuẩn. Các hoa lợi, và nếu có thể được, kể cả chính cơ sở của bổng lộc cần được chuyển dịch dần dần sang quỹ nói ở điều 1274, 1.

Ðiều 1274:(1) Trong mỗi giáo phận, cần phải có một quỹ đặc biệt thu góp các tài sản và của cải dâng biếu nhằm trợ cấp cho các giáo sĩ phục vụ giáo phận, chiếu theo quy tắc của điều 281, trừ khi đã dự liệu cách khác.

 (3) Trong mỗi giáo phận, tùy theo nhu cầu, hãy lập một quỹ chung nhờ đó các Giám Mục có thể trang trải nghĩa vụ đối với các nhân viên khác phục vụ Giáo Hội và đối phó với các nhu cầu của giáo phận, cũng như nhờ đó, các giáo phận giàu có thể giúp đỡ các giáo phận nghèo.

 

II. Thực tế tại Giáo phận :

1.      Cho đến nay, Giáo phận chưa đặt định bất cứ một qui tắc nào như luật định, để tạo nguồn thu cho Giáo phận.

2.      Hiện Giáo phận không có bất cứ nguồn lợi nào trên tài sản mà Giáo phận đắc thủ.

3.      Việc tự ý dâng cúng trong Giáo phận cũng khá hiếm hoi.

4.      Giáo phận đang có hai loại quỹ: Quỹ Hội hữu Phaolô Châu và Quỹ Giáo dục Phạm Ngọc Chi, nhưng cũng còn rất khiêm tốn, chưa được phát huy đúng mức.

5.      Những dụ án cho những nước nghèo đang một ngày một khó đối với Việt Nam, có nhiều tổ chức còn kêu mời chúng ta đóng góp, vì cho rằng kinh tế Việt Nam đã ổn định và phát triển.

 

III. Nhu cầu của Giáo phận :

1.      Cấp dưỡng cho các Cha già hưu hay bệnh tật. Hiện Giáo phận có 2 Đức Cha và 11 Cha hưu dưỡng hay nghỉ bệnh.

2.      Cấp dưỡng 100% cho gia đình dự tu khoảng 40-50 chú, một năm 9 tháng. Trợ giúp Chủng viện Huế, nơi các Chủng sinh đang tu học.

3.      Chi phí cho việc sinh hoạt chung trong Giáo phận, như giúp đỡ các Cha khi hữu sự, lễ lạc, tiếp khách, bác ái, tương trợ, truyền giáo…

4.      Hoạt động của các Ban Mục vụ cũng cần có kinh phí. Nhiều Ban không hoạt động được vì thiếu kinh phí.

5.      Duy tu bảo dưỡng và xây dựng những cơ sở chung trong Giáo phận, hỗ trợ các giáo xứ nghèo…

 

IV. Dự tính của Giáo phận :

1.      Thành lập Hội đồng Kinh tế, Ban Kiến thiết, để điều nghiên và quản trị kinh tế Giáo phận, việc quản lý bất động sản trong toàn Giáo phận, cũng như giúp các xứ đạo trong việc xây dựng, sửa sang cơ sở vật chất.

2.      Hướng đến tự lập kinh tế và tương trợ giữa các xứ đạo.

3.      Qui định cách gây quỹ cho Giáo phận, củng cố các loại quỹ đang hoạt động cho hữu hiệu hơn.

 

V. Câu hỏi thảo luận:

 

1.      Cách nào tốt nhất để giáo dân có thể đóng góp cho quỹ sinh hoạt của Giáo phận : qui định niên liễm, đóng góp ngày công hằng năm, tuỳ nghi dâng cúng…

2.      Trong thời gian đến, các giáo xứ có thể làm gì để phụ tạo nguồn thu cho Giáo phận theo như nghĩa vụ mà giáo luật đã định?

Bài viết khác