Ý NGHĨA LOGO

 

 

1. Nội dung

 

 

1. Chim Câu cách tân

 

2. Thánh giá

 

3. Bánh

 

4. Cây nho và cành nho

 

 

2. Ý nghĩa

 

 

1. Chim Câu cách tân

 

Biểu tượng Chúa Thánh Thần. 

 

Thời đại của Chúa Thánh Thần. 

 

Ngài đang làm cho giáo dân hôm nay mỗi ngày

 

một ý thức hơn phần trách nhiệm riêng của mình và thúc bách giáo dân mọi nơi phục vụ Chúa Kitô và

 

Giáo Hội.

 

 

2. Thánh giá

:

Tượng trưng Chúa Giêsu Kitô.

 

Thực hiện hướng đi lịch sử của Công Đồng Vat.II, “Trở về với Đức Kitô."

 

3.  Bánh

 

Tượng trưng Bí Tích Thánh Thể.

 

Trở về với Đức Kitô, là trở về với Bí Tích Thánh Thể. 

 

4. Cây nho và cành nho

 

Tượng trưng sự kết hợp mật thiết với Chúa và liên kết với nhau.

 

Nói lên sự "Bình Đẳng"  và  “Đồng Trách Nhiệm”  trong Giáo Hội và giữa Trần Thế.

 

Ý nghĩa chung

 

Chúa Thánh Thần đang thúc bách Dân Chúa, đặc biệt là Giáo Dân, trở về với Đức Kitô, gắn bó mật thiết với

 

Ngài, như cành với cây, để Ngài biến đổi nên giống Ngài: "Khiêm tốn-Hiền lành"; biết sống: “Liên đới-Trách

 

nhiệm và Yêu thương-Phục vụ” trong tinh thần “Đối thoại và Hòa giải.”

 

3.  Màu sắc

 

Màu đỏ, màu vui mừng và hy vọng.

 

          “Để Giáo Dân trở thành mùa Xuân Hội Thánh.”

 

 

31-07-2013

 

Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)

 

Ủy Ban Mục Vụ Giáo Dân

Bài viết khác