Thứ ba, ngày 19 tháng 09 năm 2017 | 11:40 PM - Giới thiệu | Ý nghĩa logo

Kết quả hình ảnh cho "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy

VÁC THẬP GIÁ 

Mục vụ

 

                                    MỤC VỤ LÀ GÌ

 

1.  Nhận thức

 

Ý nghĩa: Theo nguyên ngữ

 

- Mục là mắt: Mục kích

 

+  Vụ là việc: Vụ việc

 

+  Mục vụ là việc của mắt. 

 

Một trong những chức năng của mắt là : “Coi xem để săn sóc.”

 

-  Mục là đứng đầu, đứng trên: Đầu mục

 

-  Mục là chăn nuôi súc vật: Mục súc

 

Trong Phúc Âm, hình ảnh Mục Tử, giúp chúng ta hiểu rằng, mục vụ là việc của người chăn chiên coi

 

sóc đàn chiên.  Người chăn chiên biết mình và biết rõ nhu cầu từng con chiên. 

 

2.  Đặc điểm

 

Thực tế, “Mục Vụ” là việc chăm sóc Dân Chúa. Theo gương Mục Tử duy nhất là Đức Kitô.

 

Như thế, mục vụ là quyền và bổn phận của toàn Dân Chúa. Không dành riêng ai.

 

3.  Ứng dụng

 

3.1.  Mục vụ cá nhân: Truy tìm TÀI NĂNG trui rèn thành MÃNH LỰC

 

Để làm điều này, khoa tâm lý giáo dục, giúp truy tìm mãnh lực, để biết mình hoặc giúp người khác

 

nhận biết mãnh lực của họ để phát huy thành sức mạnh tinh thần. Hầu thành đạt trong mọi lãnh vực

 

cuộc sống. 

 

 

3..2.  Lãnh đạo tinh thần

 

Như thế, trong mối tương quan cá nhân, chúng ta có thể gọi mục vụ là lãnh đạo tinh thần.  Nhưng

 

lãnh đạo tinh thần theo Kitô giáo thì sâu xa hơn nhiều.

 

3.3.  Nghệ thuật lãnh đạo Dân Chúa

 

Và theo Kinh Thánh, lãnh đạo tinh thần là một nghệ thuật phục vụ Dân Chúa, trong thời đại hôm nay,

 

với những thách thức cần vượt qua để có thể phục vụ trong từng môi trường văn hóa. 

 

(Xin vui lòng đọc trang Web mucvugiaodan.org phần Mục Vụ.)

 

 

Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)

Các tin khác

    (Trang 1/3)    1 2 3
Bài viết mới
ƠN GỌI LÀ MỘT CHUYẾN ĐI
ƠN GỌI LÀ MỘT CHUYẾN ĐI
Cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo, ngay cả khi họ xấu xa
Cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo, ngay cả khi họ xấu xa
Đức Thánh Cha tiếp Tổng tu nghị dòng Thừa Sai Thánh Tâm
Đức Thánh Cha tiếp Tổng tu nghị dòng Thừa Sai Thánh Tâm
Uỷ ban Giáo dân: Gặp gỡ các Linh mục Trưởng ban Giáo dân của Giáo tỉnh Sài Gòn
Uỷ ban Giáo dân: Gặp gỡ các Linh mục Trưởng ban Giáo dân của Giáo ...