Thứ hai, ngày 19 tháng 02 năm 2018 | 03:55 PM - Giới thiệu | Ý nghĩa logo

XUÂN CA TẠ ƠN

Mục vụ

 

                                    MỤC VỤ LÀ GÌ

 

1.  Nhận thức

 

Ý nghĩa: Theo nguyên ngữ

 

- Mục là mắt: Mục kích

 

+  Vụ là việc: Vụ việc

 

+  Mục vụ là việc của mắt. 

 

Một trong những chức năng của mắt là : “Coi xem để săn sóc.”

 

-  Mục là đứng đầu, đứng trên: Đầu mục

 

-  Mục là chăn nuôi súc vật: Mục súc

 

Trong Phúc Âm, hình ảnh Mục Tử, giúp chúng ta hiểu rằng, mục vụ là việc của người chăn chiên coi

 

sóc đàn chiên.  Người chăn chiên biết mình và biết rõ nhu cầu từng con chiên. 

 

2.  Đặc điểm

 

Thực tế, “Mục Vụ” là việc chăm sóc Dân Chúa. Theo gương Mục Tử duy nhất là Đức Kitô.

 

Như thế, mục vụ là quyền và bổn phận của toàn Dân Chúa. Không dành riêng ai.

 

3.  Ứng dụng

 

3.1.  Mục vụ cá nhân: Truy tìm TÀI NĂNG trui rèn thành MÃNH LỰC

 

Để làm điều này, khoa tâm lý giáo dục, giúp truy tìm mãnh lực, để biết mình hoặc giúp người khác

 

nhận biết mãnh lực của họ để phát huy thành sức mạnh tinh thần. Hầu thành đạt trong mọi lãnh vực

 

cuộc sống. 

 

 

3..2.  Lãnh đạo tinh thần

 

Như thế, trong mối tương quan cá nhân, chúng ta có thể gọi mục vụ là lãnh đạo tinh thần.  Nhưng

 

lãnh đạo tinh thần theo Kitô giáo thì sâu xa hơn nhiều.

 

3.3.  Nghệ thuật lãnh đạo Dân Chúa

 

Và theo Kinh Thánh, lãnh đạo tinh thần là một nghệ thuật phục vụ Dân Chúa, trong thời đại hôm nay,

 

với những thách thức cần vượt qua để có thể phục vụ trong từng môi trường văn hóa. 

 

(Xin vui lòng đọc trang Web mucvugiaodan.org phần Mục Vụ.)

 

 

Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)

Các tin khác

    (Trang 1/3)    1 2 3

VIDEO

  Nhintuvatcan

  Daivatican

  Daichanlyachau

  Nhintuvatican

  NhintuvaticanDientu

  Nhintuvatican

  Nhintuvatican

  Daivatican

  ChanLyAChau

  ́́́́Tam muoi nam thanh lap giao phan Vinh Long

  Chanlyachau 8:30

  Chanlyachau

  Daicatican

  Nhintuvatcan

  Thoisu

  Thoisu

  Daiveritas

  Daiveritas

  LeGiangSinh

  Nhac Giang Sinh 2018

  Suyniemvoiducthanhcha

  Vatican

  tintucvatican

  LeAnTangDucCha Dom.

  Daivatican

  Veritas

  nhintuvatican

  Daivatican

  nhintuvatican

  Hangdakienlao

  Hangda

  Hangda2017

  Chanlyachau

  Nhintuvatican

  daivatican

  Chanlyachau

  Tintucvatican

  Bai Giang be mac

  Dien nguyen

  Be mac

  Khai mac dai hoi gioi tre 15 Thanh Hoa

  Van nghe giopi tre lan xv Thanh Hoa

  Dai phat thanh vatican

  nhintuvatican

  ky niem 40 nam linh muc

  Thánh Lễ Tuyên Thánh Jacinta và Francisco Marto

  Muối và ánh sáng

  Thế Giới Nhìn Từ Vatican

  Nghi thức đóng Cửa Thánh

  Xin Mẹ Thương

  Thế Giới Nhìn Từ Vatican

  Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô

  Thường huấn HĐMVGX Giáo hạt Rach Giá 2014__3

  Thường huấn HĐMVGX Giáo hạt Rach Giá 2014__1

  Thường huấn HĐMVGX Giáo hạt Rach Giá 2014__2

  Thường huấn HĐMVGX Ban Mê Thuật

  Quốc tế thiếu nhi 01-6-2014

  Thể dục Dưỡng Sinh

  Mục vụ Thể chất

  Mục vụ Thể chất

  Mục vụ Thể chất

  Mục vụ Thể chất

  CƠM TRƯA TRUNG THU 2013

  Thi đấu thăng cấp sơ đẳng Vovinam

  Khai mạc kỳ thi thăng cấp Vovinam

  Vovinam

  Đào luyện tâm linh

  Nghệ thuật cân bằng

  Đào Luyện Tinh Thần

  Đào Luyện Thể Chất

Bài viết mới
Kinh Lạy Cha là nền tảng của đời sống cầu nguyện
Kinh Lạy Cha là nền tảng của đời sống cầu nguyện
Sứ Điệp Tân Niên
Sứ Điệp Tân Niên
Có Bao Nhiêu Thứ Cám Dỗ?
Có Bao Nhiêu Thứ Cám Dỗ?
HẠT GIỐNG NẨY MẦM TUẦN I MÙA CHAY
HẠT GIỐNG NẨY MẦM TUẦN I MÙA CHAY