“Một nền giáo dục tốt bao giờ cũng là một truyền đạt từ trái tim đến trái tim”

Bài giảng của Đức Tổng giám mục Savio Hon Tai-Fai
 
trong Thánh lễ khai giảng niên khoá 2017-2018
 
của Học viện Công giáo Việt Nam

WHĐ (20.09.2017) – Thứ Năm 14 tháng Chín 2017, Học viện Công giáo đã tổ chức lễ Khai giảng và cử hành Thánh lễ thánh hoá năm học mới tại nhà thờ Hàng Xanh, Tổng giáo phận Sài Gòn – TP.HCM. Thánh lễ do Đức Tổng giám mục Savio Hon Tai-Fai, SDB, Thư ký Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các Dân tộc, chủ tế. Đồng tế với ngài có Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, tân Sứ thần Toà Thánh tại Israel kiêm Khâm sứ Toà Thánh tại Giêrusalem và Palestina; quý Đức hồng y và Giám mục Việt Nam cùng với nhiều linh mục.

Sau đây là bài giảng của Đức Tổng giám mục Savio Hon Tai-Fai trong Thánh lễ.


 


 

 

WHĐ

Bài viết khác