"CÓ THÁNH THỂ LÀ CÓ TẤT CẢ." (Thánh Eymard)

                              "CÒN THÁNH THỂ LÀ CÒN TẤT CẢ." (ĐHY. Thuận)

1. Nhận thức

1.1. Lời Chúa:

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng

            tôi. Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”[1].

1.2. Thánh Giáo Hoàng Pio X:

        “Chúa Giêsu sẽ giải quyết.”[2]

1.3. Chầu Thánh Thể là điều kiện đầu tiên cho công cuộc truyền

       giáo mới.[3]

1.4. Lịch sử Chầu Thánh Thể

1.4.1. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

Vào năm 1991, Ngài bắt đầu chầu Thánh Thể thường xuyên tại Vương Cung Thánh Đường Phêrô ở Rôma. Cũng năm đó, ngài đã chuẩn nhận thiết lập theo giáo luật một Hội Giáo Dân Chầu Thánh Thểthường xuyên nhằm thăng tiến việc chầu Thánh Thể tại các giáo xứ trên toàn thế giới.

Ngài nói: “Hội Thánh và thế giới có một nhu cầu phụng thờ Thánh Thể rất lớn”. Chúa Giêsu chờ đợi chúng ta trong bí tích tình yêu này. Vậy chúng ta hãy quảng đại dành thời giờ của mình để đến gặp gỡ Chúa trong giờ chầu. Ngài đã không xin chúng ta tiền bạc, nhưng một thứ quý giá hơn nhiều – thời giờ của chúng ta.

TạiĐại Hội Thánh Thể Quốc Tế ở Tây Ban Nha, Ngài cầu nguyện cho việc đặt Mình Thánh Chầu được thiết lập trong mọi nhà thờ công giáo khắp thế giới.

Năm1996, Ngài viết: “Sự gần gũi với Chúa Kitô Thánh Thể trong thinh lặng và chiêm ngắm không tách chúng ta xa khỏi những người đương thời, trái lại, nó làm chúng ta mở ra trước những niềm vui và nỗi khổ của nhân loại, mở rộng trái tim chúng ta vươn tới toàn cầu. Bất kỳ ai cầu nguyện với Đấng Cứu độ Thánh Thể sẽ kéo toàn thế giới vào với Người và nâng lên cho Thiên Chúa”.

1.4.2. Chân phước Têrêsa Cancutta

Mẹ và mọi chị em trong dòng Thừa Sai Bác Ái, đều có một giờ chầu mỗi ngày.

Mẹ nói rất hay rằng: “Khi nhìn lên thánh giá, chúng ta biết Chúa Giêsu đã yêu chúng ta dường bao. Khi nhìn lên nhà tạm, chúng ta biết Người đang yêu chúng ta dường nào”. Bạn nên xin Cha Sở của bạn mở phong trào Chầu Thánh Thể Liên Tục trong giáo xứ của bạn, ít nhất là một giờ chầu mỗi tuần. Tôi nài xin Mẹ Chí Thánh khơi động tâm hồn các Cha Sở để các ngài tổ chức giờ chầu Thánh Thể liên tục trong xứ, và quảng bá việc tôn sùng này trên khắp thế giới.[4]

Mỗi ngày, trước khi ra ngoài đi tìm những bệnh nhân và những người sắp chết, các Nữ tu của Mẹ đã dành 2-3 giờ để cầu nguyện trong Thánh Lễ và trong giờ chầu. Lần kia, một nhà phê bình nổi tiếng đã hỏi Mẹ Têrêsa Cancutta là liệu có đúng đắn không khi các nữ tu của Mẹ dành quá nhiều thời giờ để cầu nguyện riêng thay vì sử dụng thời gian đó để phục vụ bệnh nhân và người nghèo. Mẹ đã trả lời : “Nếu các chị em của tôi không dành thật nhiều thời gian để cầu nguyện, họ không thể phục vụ người nghèo và bệnh nhân chút nào.” Cầu nguyện trước Thánh Thể của họ là nguồn sức lực và là nhu cầu cần thiết để họ thi hành việc tông đồ cực kỳ khó nhọc của họ.

Một lần kia, khi Mẹ Têrêsa Cancutta viếng thăm Mỹ quốc, một nhóm phụ nữ Mỹ đến hỏi Mẹ là họ có thể làm gì để giúp đỡ công việc của Mẹ. Mẹ đã đáp lại: “Sự giúp đỡ lớn lao nhất các bạn có thể dành cho tôi là dành một giờ mỗi tuần thinh lặng thờ lạy trước bí tích Thánh Thể”.

1.5. Mỗi cộng đoàn nên tổ chức phòng cầu nguyện, có nhà tạm với Mình Thánh Chúa, có sẵn sách Kinh Thánh, và cổ vũ cho nhiều người đến cầu nguyện với Lời Chúa trong thinh lặng, đây là một chương trình rất đáng cổ vũ trong toàn giáo phận. Quả thật, để thi hành sứ vụ của giáo phận, mọi học viên của Chúa Thánh Thần phải gắn bó mật thiết với đời sống cầu nguyện và chiêm niệm, vì chính đây là nguồn suối của mọi sứ vụ của Hội Thánh Chúa Kitô và là điều kiện thiết yếu cho mọi thành quả của sứ vụ. Thực hiện được như vậy, mỗi Kitô hữu trở thành một nhà tạm của Chúa Kitôkhi thi hành sứ vụ của Giáo hội.[5]

 

2. Tổ chức Chầu

    2.1. Dẫn nhập

           CHÚA GIÊSU CHỜ ĐỢI TA NƠI BÍ TÍCH TÌNH YÊU

Hiểu một cách đơn giản, chầu Thánh Thể là tôn thờ và tôn vinh Chúa Kitô Thánh Thể đang hiện diện trước mặt chúng ta. Hiểu một cách sâu xa hơn, chầu Thánh Thể là “chiêm ngắm Mầu Nhiệm Chúa Kitô hiện diện thực sự trước chúng ta”. Trong khi chầu Thánh Thể , chúng ta “nhìn lên và mong chờ” Chúa, chúng ta “thinh lặng” trước sự hiện diện của Người và mở lòng ra đón nhận ân sủng Người ban tuôn chảy từ Thánh Thể. Nhờ phụng thờ Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta sẽ được biến đổi nên người Chúa muốn! Như thanh nam châm, Chúa sẽ hút chúng ta vào với Người và nhẹ nhàng biến cải chúng ta.

Theo nghĩa đầy đủ, chầu Thánh Thể có nghĩa là “Thiên Chúa và con người vươn đến nhau cùng một lúc!”Vì chúng ta tin rằng Chúa Kitô hiện diện đích thực và bản thể nơi Thánh Thể cho nên Bí Tích này được tôn thờ và sùng kính như dành cho chính Chúa Kitô vậy.

Điều này có nghĩa là không nên coi chầu Thánh Thể chỉ đơn thuần là một việc đạo đức, đúng hơn, nólà một phần phụng vụ chính thức của Hội Thánh. Phụng vụ này được phác thảo để “thừa nhận sự hiện diện trác tuyệt của Chúa Kitô nơi Bí Tích và mời gọi chúng ta kết hiệp thiêng liêng với Người. Đỉnh cao nhất của sự kết hiệp này là khi chúng ta hiệp lễ.

http://hocvienthanhthe.com/upload/userfiles/image/pd616509.jpg

CÁC CON CÓ THỂ THỨC MỘT GIỜ VỚI THẦY KHÔNG?

Chúa Giêsu vẫn đang chờ đợi chúng ta nơi Nhiệm Tích Thánh Thể. Chúa chờ mong chúng ta tin tưởng, cậy trông và yêu mến Người cũng như dâng lên Người tâm tình cảm tạ , thông hối, đền tạ và bác ái. Thánh An-phong-sô viết: “Sau các bí tích thì thờ lạy Chúa Giêsu nơiThánh Thể là cao cả nhất trong tất cả việc sùng kính, là thân ái nhất đối với Chúa và hữu ích nhất cho chúng ta”. Thánh Thể là một kho tàng vô giá: không chỉ bởi việc cử hành Thánh Thể mà còn bởi cầu nguyện trước Thánh Thể ngoài Thánh Lễ, nhờ đó chúng ta có thể tiếp cận được với chính nguồn ân sủng...”.

Trong một bài giảng, đức cố giáo hoàng Gioan Phao-lô II đã nói: “Thật thú vị biết bao khi chúng ta dành giờ ở với Chúa Giêsu, nằm sát cạnh bên Người như vị thánh tông đồ yêu dấu của Chúa (x.Ga 13,25) và cảm nhận tình yêu vô biên hiện diện trong trái tim Người...Nếu trong thời đại chúng ta, các ki-tô hữu không trổi vượt về nghệ thuật cầu nguyện thì làm sao có thể cảm nghiệm được nhu cầu phải canh tân đểdành thời gian nói chuyện với Chúa, dành thời gian để chầu thinh lặng, dành thời gian để yêu mến chân thành trước sự hiện diện của Chúa trong bí tích cực thánh?”

CHÚA TRUNG THÀNH TRONG MỌI VIỆC CHÚA HỨA
VÀ YÊU THƯƠNG TRONG MỌI VIỆC NGƯỜI LÀM (Tv 145,13)

Chúa Giê-su cư ngụ ngày đêm trong bí tích cực thánh chỉ vì Người yêu thương chúng ta vô cùng. Người ban tặng chính mình để nuôi sống chúng ta, để làm cho chúng ta mạnh sức và để chúng ta khỏi mù tối không nhìn ra vinh quang của Người. Người tự hạ đến với chúng ta trong mẩu bánh tầm thường... “Này đây Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”(Mt 28,20), “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương”. (Gr 31,3). Chúng ta phải làm gì đây để đáp lại tình thương của Người? Người đang kêu mời chúng ta đấy “Hãy đến với Ta tất cả những ai mang gánh nặng nề, Ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi lại sức”. Vậynên, hãy đến với Chúa Giêsutrong khiêm hạ và tín thác để thờ lạy, chiêm ngắm và yêu mến Người đang ngự trong phép Thánh Thể. Có bao giờ các bạn quá mệt mỏi vì bổn phận, vì thất bại, vì hiểulầm... không? Có bao giờ lòng các bạn nặng trĩu và bị dày vò bởi tội lỗi đã phạm không? Các bạn có đang nỗ lực để tìm kiếm niềm hy vọng và ý nghĩa cuộc sống không? Đừng nản lòng! Hãy ở lại bên Chúa Giêsu, phó thác tất cả cho Người trong Bí Tích Tình Yêu. Người sẽ làm cho các bạn thanh thản, nhẹ nhàng.

Càng ở lại bên Chúa Giêsu Thánh Thể bao nhiêu, các bạn sẽ càng cảm thấy được chữa lành và sung mãn bấy nhiêu. Các phép lạ hoán cải, bình an, tìm thấy ơn gọi cho mình,được chữa lành bệnh tật, có được những gì cầu xin và còn bao điều kỳ diệu khác sẽ xảy ra khi chúng ta tôn thờ Chúa Giêsu trong Nhiệm Tích Thánh Thể. Tất cả là quà tặng để chúng ta dễ dàng nhận ra Đấng Ban Phát Yêu Thương và để làm chứng sự hiện diện đích thực của Người trong Bí Tích Thánh Thể.

Chớ gì chúng ta yêu thích ở với, ở bên Chúa! Nơi đây, chúng ta có thể nói với Người về mọi sự. Chúng ta có thể dâng lên Người những ước nguyện, mối bận tâm, rắc rối, đau khổ và cả niềm vui,hạnh phúc của chúng ta; dâng lên cho Người lòng biết ơn, những nhu cầu và khát vọng của chúng ta. Trên tất cả, chúng ta nhớ cầu nguyện “Xin Chúa sai thêm nhiều tay thợ đến vớimùa gặt! Xin giúp chúng tatrở thành những công nhân lành nghề trong vườn nho của Chúa”.

HÃY Ở LẠI TRONG THÀY, NHƯ THẦY Ở LẠI TRONG ANH EM

Đời sống thiêng liêng của chúng ta sẽ lớn mạnh lên sau mỗi lần chúng ta dành giờ bên Chúa Giêsu. Qua giờ chầu, Chúa Giêsu mời chúng ta nên nghĩa thiết với Người trong tương quan ngôi vị, mời chúng ta ở lại trong Người, ở lại trong tình yêu của Người. Người hứa cho tất cả những ai gắn bó khăng khít với Người sẽ sinh nhiều hoa trái và “niềm vui của họ sẽ nên trọn vẹn”. Vì không có Người, chúng ta không thể làm được gì.

Qua tình nghĩa thiết này, chúng ta được gợi hứng và nên mạnh sức để vượt qua những thách đố của đời sống, để mang vác thánh giá hằng ngày với một thái độ mới và để trở nên một “thọ tạo mới” ngày càng gống Chúa Giêsu hơn.

Chúng ta hãy chú ý đến Mặt Nhật và hướng mắt chúng ta vào Mình Thánh Chúa được đặt trong đó với những tia sáng như tia sáng mặt trời bao quanh. Hãy nhớ rằngchúng ta được kêu gọi để trở nên như một Mặt Nhật sống động, tỏa ra sự hiện diện của Chúa đang cư ngụ trong chúng ta. Nơi Mặt Nhật, Chúa Giêsu đã khiêm hạ đến trước chúng ta như một mẩu bánh. Chúng ta hãy suy niệm về chính cuộc đời của mình cũng được gọi để sống khiêm nhu, vác lấy thập giá mỗi ngày. Nếu được như vậy, các nhân đức khác như kiên nhẫn, tự chủ, ôn hòa, và đạo hạnh sẽ đến sau.

CHẦU THÁNH THỂ GIÚP CHÚNG TA CẢM NẾM THIÊN ĐÀNG

Đất trời nối kết với nhau mỗi lần chúng ta hiệp cùng các thiên thần và các thánh tán dương Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta đang chiêm ngắm thờ lạy trong phép Thánh Thể bằng cả con mắt đức tin. Chúng ta được mời đến trước thánh nhan Chúa, làm theo như những gì các thiên thần và các thánh thực hiện trên thiên quốc khi nhìn ngắm vinh quang Thiên Chúa và ca hát chúc tụng Người! Các Ngài chờ chực bên Chúa và làm theo ý Chúa trong mọi sự. Sự hiện diện của các ngài tôn vinh Thiên Chúa và đang chuyển cầu trước Thiên Chúa cho chúng ta. Bây giờ trước Chúa Giêsu Thánh thể cũng vậy. Chúng ta ngắm nhìn Thiên Chúa trong tất cả vẻ huy hoàng và vinh quang của Người. Môi miệng chúng ta hãy ca tụng Người. Linh hồn chúng ta hãy ngợi khen Thiên Chúa – và phản ánh Thiên Chúa một cách rõ nét hơn cho những anh chị em chung quanh được thấy. Chúng ta hãy đặt nhu cầu của tha nhân trước Thiên Chúa. Mở lòng ra trước thánh ý của Người và nỗ lực nên hoàn thiện trong đời sống thiêng liêng để một ngày nào đó chúng ta cũng được gia nhập cùng với cộng đoàn các thánh trên trời.

Chính vào giây phút này, khi thông hiệp thân mật nhất với Thiên Chúa, mà chúng ta cảm nếm được thiên đàng, như một dấu báo trước những gì sẽ xảy ra khi nhờ ân sủng Chúa, chúng ta được vào cõi hằng sống. “Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6,40)

 MỖI LẦN GẶP GỠ CHÚNG TA LẠI CÀNG YÊU MẾN CHÚA GIÊSU HƠN

Trong Gioan 21,16, Chúa Giêsu đặt cho thánh Phê-rô một câu hỏi quyết định toàn bộ cuộc sống của ngài: Si-mon, con ông Gio-an, con có yêu mến Thày không? Chúa Giê su cũng đang đặt cho chúng ta một câu hỏi tương tự: con có yêu mến Thầy không? Có thể chúng ta đã biết, đã cảm nghiệm được tình yêu đích thực là YÊU MẾN nhưng không, vô điều kiện; Tình yêu đơn giản chỉ là yêu thương, nhưng nó phải được chăm sóc và dưỡng nuôi bởi sự thân mật, gần gũi và gặp gỡ thường xuyên.

Tương tự như thế cho chúng ta khi biết dành thời gian sống thân mật với Chúa Giêsu Thánh Thể. Những cuộc gặp gỡ này thế nào cũng làm chúng ta càng ngày càng say mến Chúa mạnh mẽ hơn. Khi đạt tới tình yêu đó, chúng ta sẽ nhanh chóng đói khát Lời Chúa và các bí tích vì chúng ta muốn tìm biết và cảm nghiệm Người ở cấp độ sâu xa hơn nữa. Nó giúp chúng ta nhớ về Chúa trong suốt ngày sống, linh hứng chúng ta làm những việc nhỏ bé dành riêng cho Chúa cũng như cố gắng làm cho chính mình trở nên xinh đẹp trước mặt Người bằng đời sống thanh sạch và thánh thiện. Chúng ta không nên nản lòng nếu như chưa thể yêu mến Ngài một cách đầy đủ bởi vì Chúa Giêsu bảo đảm với chúng ta Người vẫn hằng yêu thương chúng ta bằng một tình yêu vượt lên tất cả.

CHÚA GIÊSU XIN QUÁ ÍT, NHƯNG LẠI BAN TẶNG QUÁ NHIỀU

Thánh Thể - toàn thể Chúa Kitô – chính là quà tặng của Người cho tất cả chúng ta. Dù chúng ta là ai, già hay trẻ, ốm đau hay mạnh khỏe, nghèo hèn hay giàu có, chỉ cần tham dự hy tế Thánh Thể hay các giờ chầu Thánh Thể thường xuyên là chúng ta có thể gặt hái được vô vàn phúc lành và ân huệ thiêng liêng cho cuộc đời chúng ta. Bí tích Thánh Thể là NGUỒN MẠCH SỰ SỐNG đang tuôn tràn, nơi đây, chúng ta uống được tình yêu của Chúa Kitô, Đấng duy nhất làm thỏa mãn cơn khát của chúng ta. Vì thế, thời gian chúng ta ở bên Đấng Cứu Độ mến thương trong giờ chầu sẽ trở thành những giây phút ý nghĩa và thâm sâu nhất cho chúng ta cũng như sẽ làm chúng ta cảm nghiệm được sự chữa lành, bình an, niềm vui mà chưa bao giờ chúng ta có được. Ước gì chúng ta năng đến tham dự giờ chầu Thánh Thể và viếng Thánh Thể thường xuyên.[6]

CHẦU THÁNH THỂ

ĐIỀU KIỆN ĐẦU TIÊN CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO MỚI 

Theo Đài phát thanh Vatican, hội nghị quốc tế "Chầu Thánh Thể 2011" kết thúc ngày 24-6, đã giới thiệu 14 cuộc thảo luận, góp ý, cử hành Thánh Lễ cách thông thường và cách ngoại thường, và chầu Thánh thể ban đêm.

Giám mục Rey khẳng định: “Truyền giáo và truyền giáo mới bắt nguồn từ Thánh Thể. ĐTC Gioan Phaolô II đã nói Thánh Thể là bí tích có tính truyền giáo nhất. Do đó, suy tư về truyền giáo mới, chính là trở về nguồn gốc của truyền giáo nằm trong Mình và Máu Chúa Kitô”.

"Trong bản chất của bí tích này có một chiều kích tuyên xung đức tin của chúng ta. Có một sức mạnh thiêng liêng, bí tích, qua đó thể hiện sự hiện diện của Chúa Kitô. Như vậy, trong Thánh Thể, chúng ta rút ra sức mạnh thiêng liêng và bí tích của việc làm chứng rằng Chúa Giêsu đã thực sự hiện diện".

Đức Giám mục Rey nói tiếp với Đài phát thanh Vatican: “Nhà truyền giáo đến múc sức mạnh ở nguồn mạch của Thánh Thể, để sau đó đảm nhận vị trí loan báo trong xã hội mà chúng ta đang sống”.

Ngài kết luận: “Ngày nay, người ta có thể nói về phúc âm hóa mới. Người ta thấy rõ ràng có một dòng thế hệ mới, vừa là người chầu Thánh Thể vừa là người truyền giáo. Thanh niên, những người đang ở trong một thế giới mà người ta nói nhiều, cần tìm lại những nơi tốt để có đời sống nội tâm. Chính từ nguồn suối cầu nguyện, lòng bên lòng với Chúa, gặp gỡ thân tình, mà ước muốn của người trẻ về loan báo Chúa Kitô được thành hình và triển khai".

(Nguồn tin từ Vietcatholic)

 

2.2. Phương thức(5 cách Chầu)

 

2.2.1. Cầu nguyện - Cảm nghiệm (Dùng mở đầu cho các giờ chầu)

 - Ý lực

  + “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn” (Lc. 21,36)

  +”Chúng ta chỉ vĩ đại khi chúng ta cầu nguyện mà thôi” (Ampère)

 - Mục đích

  + Biến đổi Đức Tin truyền thống, cộng đồng trở thành Đức Tin xác tín bản thân, sống động cá vị.

- Nội dung

1. Định tâm

Ngồi thanh thản, hai mắt nhắm lại hoặc nhắm ¾ nhìn xuống đầu mũi. Xác tín Chúa đang hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể, (Trong tâm hồn), giục lòng yêu mến, nâng tâm trí lên gặp và sống với Ngài. Hầu được Ngài biến đổi.

(Im lặng 1 phút)

2Dẫn nhập: (đọc nhẹ nhàng, thong thả, vừa đủ nghe)

- “Con nhìn Chúa, Chúa nhìn con, con yêu mến Chúa. Xin Chúa biến đổi con nên giống Chúa: Hiền lành và khiêm nhường. Xin Chúa thực hiện Thánh Ý Chúa nơi con: Sống liên đới trách nhiệm và yêu thương phục vụ, qua con đường đối thoại và hoà giải”.

(Im lặng 2 phút)

3. Lời Nguyện: (đọc to tiếng, để tác động tới trí.)

- “Thầy là cây nho, các con là cành, cành nào kết hợp cùng cây, sẽ trổ sinh hoa trái, cành nào lìa cây, sẽ khô héo liền, các con hãy ở trong tình yêu của Thầy”.

 - “Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong kẻ ấy, kẻ ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy các con không làm gì được”.

(Im lặng 2 phút)

4Cảm nghiệm nội tâm:(nói trong tâm hồn, đọc thầm, chậm rãi, mỗi hình ảnh ngưng lại để cảm nghiệm, hầu tác động tới tâm.)

- “Con sống trong Chúa như cá trong biển”.

(Tưởng tượng Con là cá, Chúa là biển.)

- “Chúa sống trong con như kho tàng trong nhà”.

(Tưởng tượng Con là ngôi nhà, Chúa là kho tàng.)

 - “Con và Chúa nên một như bột dậy men, như cục than đen, như thanh sắt han gỉ, được đặt trong lò lửa yêu mến, sẽ được Chúa biến đổi một cách nhẹ nhàng mà mãnh liệt, bất ngờ và lạ lùng”. (x. ghi chú)

(Vừa mở nhạc không lời, để giúp tác động tới tâm.)

* Có thể lặp đi lặp lại nhiều lần số 3 và số 4.

 * Số 3 hát cũng được: “Thầy là cây nho...”

5. Lời nguyện tự phát: (Kết quả của tâm và trí quyện lại với nhau, trở thành ý chí, quyết tâm theo Chúa).

- “Lạy Chúa Giêsu, con đang sống với Chúa. Con yêu mến Chúa. Con cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Chúa. Khi về với cuộc sống đời thường, con quyết tâm sống hiền lành và khiêm nhường. Xin Chúa trợ giúp con sống bền vững điều con quyết tâm”.

6. Trở về số 2: “Con nhìn Chúa, Chúa nhìn con, ...”.

- “Lạy Cha chúng con ở trên trời....”

(đọc rất thong thả, vừa đọc vừa cảm nghiệm)

7Xin Thánh Thần: (đứng giơ cao 2 tay)

“Xin Chúa Giêsu sai Thánh Thần đến với con. Cùng với Mẹ Maria con đón nhận Thánh Thần. Xin Thánh Thần ban ơn: Khôn Ngoan, Sức Mạnh và Tầm Nhìn cho con. Amen”.

8Kết thúc:Phép lành

- Linh mục: Ban phép lành

 - Hàng Giáo dân:

 Cầu phúc lành (Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống phúc lành cho chúng con. Amen.)

 

NB. Mỗi lần cầu nguyện khoảng từ 12' tới 15'.

 Mỗi ngày 2 lần: Sáng, chiều hoặc tối.

 Giống như thang thuốc bổ hoà hợp “Đông - Tây”, uống vào rất hiệu nghiệm, để tăng cường sức mạnh nội tâm cho con người thời đại của thiên niên kỷ mới.

 

Nhận xét:

- Kinh nghiệm thực hiện trong một năm, tôi cảm nghiệm được sự Thiên Chúa biến đổi nội tâm và trong mục vụ. Bản thân an vui, nhẫn nại, hiền hòa, nhân hậu, trung tín, yêu thương. Hay nghĩ tới hạnh phúc mọi người, mong ước họ bớt khổ.

- Thực sự tôi cảm thấy trở nên người mới trong Chúa Giêsu và mới với mọi người. Hiện nay, tôi tiếp tục thực hành, và phổ biến phương pháp cầu nguyện này, mỗi khi có dịp.

Ghi chú:

Cảm nghiệm theo thánh Bernard.

Trước hết, “Con sống trong Chúa,” như cá trong biển.

Một ngày kia, cá con hỏi cá mẹ rằng: “Biển là gì?” Cá mẹ nói: “Từ khi chào đời, con đã sống trong biển. Biển là tất cả những gì bao bọc con. Con hằng đùa giỡn trong biển. Nếu không có biển, thì loài cá chúng ta sống sao được!”

Thứ đến, “Chúa sống trong con,” như kho tàng quí giá trong nhà

Mấy năm gần đây, ở vùng quê tiểu bang Oklahoma, có hai vợ chồng già sống trong một căn nhà nghèo nàn. Một hôm, có kỹ sư tới nhà, xin khoan một lỗ để xem có dầu ở dưới nền nhà bếp của ông bà không. May mắn, kỹ sư đã tìm ra dầu và bơm lên hàng ngàn thùng dầu. Sau đó hai ông bà trở nên giàu có và sống đàng hoàng ở phố “Easy Street.” Một ngày kia, nhớ lại vận may, ông cụ thốt ra câu: “Chỉ nghĩ đến cái gì nằm dưới chân đã đủ sướng!”[7]

Sau cùng, “Con và Chúa nên một,” như bột dậy men, như cục than đen, như thanh sắt han gỉ, được đặt trong lò lửa yêu mến, sẽ được Chúa biến đổi một cách nhẹ nhàng, bất ngờ và lạ lùng.

Ở chân núi Khôn Ngoan, có bà cụ mở quán trà giải khát. Bất kỳ tu sĩ nào hỏi bà, phải đi lối nào để lên núi Khôn, bà đều trả lời: “Cứ đi thẳng.” Nhưng khi họ đi thẳng, thì bà lại bảo họ là “coi có vẻ khôi ngô, nhưng sao lại quẹo ngang như thế, thật là khờ dại, vụng về!” Tại sao vậy? Con đường đưa tới Núi Khôn là con đường thẳng đưa tới sự khôn ngoan ở trong tâm trí ta, không phải ở ngoài ta. Như lời Chúa Giêsu dạy: “Nước Thiên Đàng ở trong các con.”[8] Và: “Này chị, giờ đã đến, khi người tôn thờ Chúa không còn thờ Chúa trên núi này hay núi nọ; những ai tôn thờ thực sự sẽ tôn thờ trong tinh thần và chân lý.”[9] “Và nước mà Ta cho chị sẽ trở nên mạch nước trào lên từ lòng chị tới sự sống đời đời.”[10]

Tóm lại, ta sống trong Chúa và Chúa sống trong ta, như hạt sương tan biến trong biển cả, như chim bay trong bầu trời, như cá bơi lặn trong đại dương. Chúa trở nên một với linh hồn. Một lối sống được thay đổi sâu xa. Hạnh phúc cho linh hồn có Chúa ở trong họ, linh hồn sống với Chúa, sống cho Chúa và được chuyển biến bởi Chúa.

Đúng như kinh nghiệm tâm linh thánh Phaolô: “Bây giờ không phải tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi.”[11]

Mục đích sau cùng của đời sống Tâm Linh, là thế.

 2.1.2. Têrêsa Calcutta: Lần hạt và Cầu nguyện trong thinh lặng

           1. Đặt Mình Thánh

           2. Lần Hạt (Có suy niệm), 30 phút.

           3. Cầu nguyện trong thinh lặng (Chiêm ngắm), 30 phút.

 * Dựa theo hai cuốn sách: (Anh Sơn Vp/TGM/LX, ĐT. 01695674678)

    1. Hãy đến với Ta trong Bí Tích Thánh Thể

    2. Yêu mến Chúa Giêsu bằng Trái Tim Mẹ Maria

 

 2.2.3. Đọc và suy niệm Lời Chúa

          Sách “Giờ Kinh Gia Đình với Lời Chúa”

          (Cha Tăng, ĐT. 0982155975)

 

 2.2.4.Chầu Lặng

          Thỉnh thoảng hát thánh ca (C.Đ. Thiên Phúc)

 

 2.2.5. Chầu Thánh Thể

          Theo sách hướng dẫn(có sẵn).

 

3. Kết luận

 

“Chầu Thánh Thể là điều kiện đầu tiên cho công cuộc

 

Tân Phúc Âm Hóa.”

 

MẪUCHẦU

 

1. Têrêsa Calcutta: Lần hạt và Cầu nguyện trong thinh lặng

 1. Đặt Mình Thánh

 - Hát kính Thánh Thể (Con thờ lạy hết tình....)

- Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin và thờ lạy Chúa đang hiện diện giữa chúng con. Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng, và đã trao ban chính Mình Máu Chúa cho chúng con được sống; Chúa còn mời gọi chúng con đến với Chúa để được Chúa dạy dỗ… chúng con xin dâng lời chúc tụng tri ân. Trong thời khắc đặc biệt này, cùng với dân Chúa khắp nơi trên thế giới cùng cử hành Giờ Chầu Thánh Thể, tuyên xưng sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa. Xin cho chúng con biết cùng nhau yêu mến Chúa Giêsu bằng trái tim của Mẹ. Biết lắng nghe lời Chúa, suy niệm và cầu nguyện, noi theo gương mẫu của cộng đoàn tín hữu đầu tiên “chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2,42).

 

2. Lần Hạt (Có suy niệm), 30 phút.

Lần chuỗi, suy niệm Năm Sự Sáng

Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan – Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

+ Tin Mừng Chúa Giêsu-Kitô theo thánh Matthêô (3,13-17)

Bấy giờ, Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giođan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi !”. Nhưng Đức Giêsu trả lời: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính”. Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý Người.

Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”.

 (Im lặng cầu nguyện riêng)

Kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Tin Mừng giữa lòng thế giới thành nắm men làm cho cả khối bột dậy lên; xin đưa mắt nhìn xem tất cả những ai đang sống giữa cảnh đời huyên náo nhưng lòng vẫn thiết tha đáp lại ơn gọi làm kitô-hữu: xin cho tâm hồn họ luôn được Thần Khí Đức Kitô thiêu đốt, để họ vừa chu toàn bổn phận người công dân, vừa tích cực mở mang Nước trời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Thứ hai: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana – Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

+ Tin Mừng Chúa Giêsu-Kitô theo thánh Gioan (2,1-11).

Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi”.Đức Giêsu đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi ? Giờ của tôi chưa đến”.Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”.

Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giêsu bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi !”. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói: “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ”.Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.

 (Im lặng cầu nguyện riêng)

Kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, chính Chúa đã tạo lập gia đình để trở thành tổ ấm cho tình thương và sự sống phát triển; xin ban cho hết mọi gia đình biết noi gương Thánh Gia Thất để lại, mà ăn ở theo lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình bác ái, hầu được chung hưởng niềm vui vĩnh cửu. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Thứ ba: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối – Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

+ Tin Mừng Chúa Giêsu-Kitô theo thánh Marcô (1,14-15)

Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.

 (Im lặng cầu nguyện riêng)

Kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, Chúa đã gửi ánh sáng thật đến cho thế gian khi ban cho thế gian chính Con Một Chúa; xin đổ tràn Thần Khí Chúa trên khắp cõi địa cầu: chính Ngài gieo vãi hạt giống chân lý trong tâm khảm con người, giúp con người sẵn sàng đón nhận đức tin; xin cho hạt giống Thần Khí đã gieo vãi sớm nẩy mầm và sinh hoa kết quả. Bấy giờ hết thảy mọi người được tái sinh trong cùng một đức tin, sẽ nhờ Đức Kitô mà thành một dân mới. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Thứ bốn: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi – Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

+ Tin Mừng Chúa Giêsu-Kitô theo thánh Luca (9,28-36)

Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Môisen và ông Êlia. Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem. Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu, và hai nhân vật đứng bên Người. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môisen, và một cho ông Êlia”. Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người !”. Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

 (Im lặng cầu nguyện riêng)

Kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, Chúa đã quy tụ chúng con lại để chúng con cùng nhau tìm ý Chúa; xin khơi dậy trong lòng chúng con niềm khát vọng đi tìm sự thật, xin dẫn chúng con đi trong ánh sáng của Chúa và giúp chúng con sống trong tinh thần yêu chuộng hòa bình; và một khi chúng con biết được điều Chúa đòi hỏi, xin cho chúng con một lòng một ý và mau mắn thực hành. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Thứ năm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể – Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

+ Tin Mừng Chúa Giêsu-Kitô theo thánh Luca (22,14-17.19-20)

Khi giờ đã đến, Đức Giêsu vào bàn, và các Tông Đồ cùng vào với Người. Người nói với các ông: “Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi vì, Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ Vượt Qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa”.

Rồi Người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói: “Anh em hãy cầm lấy mà chia nhau”. Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy”. Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: “Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em”.

 (Im lặng cầu nguyện riêng)

Kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh

Lạy mục tử nhân lành, bánh đích thực, xin thương xót chúng con; xin nuôi dưỡng chúng con, che chở chúng con, xin cho chúng con nhìn thấy thiện hảo tuyệt vời trong cõi đất dành cho kẻ sống. Chúa biết và có thể làm mọi sự, Chúa là lương thực của chúng con trên trần gian này, xin đem chúng con lên cõi cao xanh để là thực khách và thừa kế muôn đời trong gia đình các thánh. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 3. Cầu nguyện trong thinh lặng (Chiêm ngắm), 30 phút.

- Hát: Xin cho con biết lắng nghe

- Im lặng thờ lạy Thánh Thể.

 4. Kết thúc

1. Này con là Đá. Lời nguyện cầu cho Đức giáo hoàng.

2. Đây nhiệm tích. Lời nguyện và phép lành MTC.

3. Xin vâng.

2. Đọc và suy niệm Lời Chúa

 * Sau những kinh mở đầu, chủ sự:

1. Đặt Mình Thánh Chúa: Hát kính Thánh Thể.

2. Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin và thờ lạy Chúa đang hiện diện giữa chúng con. Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng, và đã trao ban chính Mình Máu Chúa cho chúng con được sống. Trong thời khắc đặc biệt này, cùng với dân Chúa khắp nơi đồng cử hành Giờ Chầu Thánh Thể, tuyên xưng sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa. Xin cho chúng con biết cùng nhau lắng nghe lời Chúa, suy niệm và cầu nguyện, noi theo gương mẫu của cộng đoàn tín hữu đầu tiên “chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng” (Cv2,42).

Hát:Xin cho con biết lắng nghe (đứng)

Thánh Thể, mầu nhiệm để sống

3.Tin Mừng“Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời”.

+ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (6,22-35).

Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?”. Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”. Họ liền thưa lại rằng: “Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa ?”. Chúa Giêsu đáp: “Ðây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào Ðấng Ngài sai đến”.

Đám đông thưa Chúa Giêsu: “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì ? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: “Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời”. Chúa Giêsu đáp: “Thật Ta bảo thật các ngươi, không phải ông Môisen đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian”. Họ liền thưa với Ngài rằng: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi”. Chúa Giêsu nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”.

4.Suy niệm (ngồi)

 Suy niệm 1: Bí tích Thánh Thể và sự hiệp thông trong Hội Thánh (Đức Bênêđictô XVI, tông huấn Sacramentum Caritatis, ngày 22.02.2007, số 14 và 15)

Một cái nhìn chiêm ngắm “Đấng mà cạnh sườn bị đâm thâu” (Ga 19,37) sẽ giúp chúng ta suy niệm về liên hệ nhân quả giữa hy tế của Đức Kitô, Bí tích Thánh Thể và Hội Thánh. Thật vậy: “Hội Thánh sống nhờ Bí tích Thánh Thể”. Bí tích Thánh Thể là yếu tố nền tảng cho sự hiện hữu và hoạt động của Hội Thánh. Vì thế, Kitô giáo vào thời kỳ đầu thường dùng chung một cách diễn tả là Corpus Christi(Mình Chúa Kitô) để nói về thân xác do Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, về Mình Chúa trong Bí tích Thánh Thể và về thân thể Hội Thánh của Đức Kitô.

Trong thông điệp “Hội Thánh sống nhờ Thánh Thể” (Ecclesia de Eucharistia), Chân phước giáo hoàng Gioan-Phaolô II giúp chúng ta chú ý đến liên hệ giữa Bí tích Thánh Thể và hiệp thông. Ngài nói việc cử hành tưởng niệm Đức Kitô là “cách thể hiện cao cả nhất dưới dạng bí tích sự hiệp thông trong Hội Thánh”. Sự duy nhất của hiệp thông Hội Thánh biểu lộ cách cụ thể trong các cộng đoàn kitô hữu và được lập lại trong cử hành Thánh Thể, việc làm này vừa kết hợp họ lại và làm cho họ khác biệt nhau trong các Giáo Hội địa phương, “trong và nhờ những Giáo Hội địa phương này Hội Thánh công giáo duy nhất được thể hiện”.

Suy niệm 2: Thói quen chầu Thánh Thể (Đức Bênêđictô XVI, tông huấn Sacramentum Caritatis, ngày 22.02.2007, số 66 và 67)

Như thánh Augustinô đã nói: “Không ai ăn thịt này mà trước đó đã không thờ lạy; nếu không thờ lạy chúng ta sẽ có tội”. Trong Bí tích Thánh Thể, Con Thiên Chúa đến thăm chúng ta và khao khát trở nên một với chúng ta; chầu Thánh Thể đơn giản là hiệu quả tự nhiên của cử hành Thánh Thể, và chính Thánh Lễ là hành vi thờ phượng tối cao của Hội Thánh. Rước lễ là thờ lạy Đấng chúng ta đón nhận. Duy chỉ bằng cách này chúng ta trở nên một với Người, và một cách nào đó được ban cho nếm hưởng trước vẻ đẹp của phụng vụ thiên quốc. Hành động thờ lạy ngoài Thánh Lễ kéo dài và làm sâu sắc thêm tất cả những gì diễn ra trong chính cử hành Thánh Thể. Thật vậy, “một sự tiếp nhận chân thật và sâu sắc chỉ có thể chín chắn trong việc thờ lạy. Và chính sự gặp gỡ cá nhân với Chúa củng cố sứ vụ xã hội hàm chứa trong Bí tích Thánh Thể, một bí tích cố phá vỡ không chỉ bức tường ngăn cách Chúa với chính chúng ta, mà còn và đặc biệt là những bức tường ngăn cách chúng ta với nhau”.

Do đó, cùng với Thượng Hội Đồng, tôi tha thiết kêu gọi các vị mục tử của Hội Thánh và Dân Chúa hãy thực hành chầu Thánh Thể, vừa chầu riêng vừa chầu chung trong cộng đoàn. Nhiều ơn ích sẽ được phát sinh nhờ vào việc dạy giáo lý cách đúng đắn giải thích được tầm quan trọng của việc thờ phượng này, một hành động làm cho các tín hữu có khả năng cảm nghiệm việc cử hành phụng vụ một cách trọn vẹn và hiệu quả hơn. Bất cứ nơi nào có thể, đặc biệt trong những vùng tập trung dân cư, thiết lập những nhà thờ hoặc nguyện đường dành riêng cho việc chầu Thánh Thể là điều thích đáng. Tôi cũng đề nghị rằng các trẻ em, trong thời gian học giáo lý và cách riêng khi đang chuẩn bị rước lễ lần đầu, được dạy về ý nghĩa và nét đẹp của những giây phút ở bên Chúa Giêsu, và được giúp đỡ để vun trồng tâm tình ngưỡng mộ trước sự hiện diện của Người trong Bí tích Thánh Thể.

Ở đây tôi muốn diễn tả sự ngưỡng mộ và nâng đỡ tất cả các Hội dòng sống đời thánh hiến đã có các thành viên dâng một phần thời gian đầy ý nghĩa để chầu Thánh Thể. Bằng cách này họ nêu lên một mẫu gương về đời sống được nhào nặn bởi sự hiện diện thật của Chúa. Tôi cũng muốn động viên các hiệp hội dành cho các tín hữu và các đoàn thể dấn thân đặc biệt cho việc chầu Thánh Thể; họ phục vụ như là men chiêm niệm cho toàn thể Hội Thánh và như một lời kêu gọi các cá nhân và cộng đoàn hãy đặt Đức Kitô ở trung tâm cuộc đời họ.

Suy niệm 3:(Đức Bênêđictô XVI, tông huấn Sacramentum Caritatis, ngày 22.02.2007, số 84 và 85)

Trong bài giảng Thánh Lễ khởi đầu cách long trọng Thừa tác vụ trên Ngai Toà Phêrô, Đức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nói: “Chẳng có gì đẹp hơn việc được gặp gỡ và được cuốn hút bởi Tin Mừng, bởi Đức Kitô. Chẳng có gì đẹp hơn việc nhận biết Đức Kitô và thông truyền cho người khác tình bạn với Người”. Khẳng định này sẽ đạt tới một cường độ mạnh mẽ nếu chúng ta nghĩ đến mầu nhiệm Thánh Thể. Thật vậy, chúng ta không thể chỉ giữ cho riêng mình tình yêu mà chúng ta cử hành trong Bí tích này. Tự bản chất, Bí tích này đòi được thông truyền cho mọi người. Điều mà thế giới cần chính là tình yêu Thiên Chúa, là gặp gỡ Đức Kitô và tin vào Người. Chính vì thế, Thánh Thể không chỉ là nguồn suối và chóp đỉnh đời sống của Hội Thánh; Thánh Thể cũng là nguồn suối và chóp đỉnh sứ vụ của Hội Thánh: “Một Hội Thánh thật sự sống Thánh Thể là một Hội Thánh truyền giáo”.

Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu ủy thác cho các môn đệ Bí tích hiện tại hóa hy tế mà chính Người đã thực hiện, bởi vâng phục Chúa Cha, vì phần rỗi của tất cả chúng ta. Chúng ta không thể đến gần Bàn tiệc Thánh Thể mà không để cho mình được dẫn đưa vào trong việc thi hành sứ vụ, một sứ vụ bắt nguồn từ chính trái tim của Thiên Chúa và muốn liên kết mọi người lại với nhau. Vì thế, định hướng truyền giáo là yếu tố cấu tạo nên khuôn mẫu Thánh Thể của đời sống kitô hữu.

5. Lời nguyện chung. (quì)

(Mỗi ý nguyện được người xướng nêu lên lời kêu mời; cộng đoàn thinh lặng cầu nguyện giây lát, rồi chủ sự đọc lời nguyện.)

1. Anh chị em thân mến, ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa (đang cử hành Năm đức tin.) Xin cho Hội Thánh được hiệp nhất và bình an, được Chúa bảo toàn ở khắp nơi trên hoàn cầu.

Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Thánh Thần, sai Ngôi Lời của Chúa đến rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, xin cho chúng con, khi hướng mắt nhìn lên Người, luôn biết chân thành sống tình bác ái, vì đã được đặt làm những người rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng trên toàn thế giới. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

2. Ta hãy cầu nguyện cho Ðức Thánh Cha T... Chính Chúa đã chọn người giữa hàng giám mục, xin Chúa cũng ban cho người luôn an khang để lãnh đạo toàn thể dân thánh.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa an bài mọi sự cách khôn ngoan lạ lùng. Chính Chúa đã tuyển chọn Ðức giáo hoàng T...

và trao cho người nhiệm vụ lãnh đạo dân thánh Chúa. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện, mà ân cần săn sóc giữ gìn người; để nhờ người, đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sắt son. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

3. Ta hãy cầu cho Ðức Giám Mục T. của Giáo Phận chúng ta, cho hàng Giám Mục, linh mục, phó tế, cũng như mọi người phục vụ dân thánh, và cho toàn thể cộng đoàn tín hữu khắp địa cầu.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Thánh Thần Chúa luôn hướng dẫn và thánh hoá toàn thể Hội Thánh. Này chúng con tha thiết nguyện cầu: xin Chúa thương cho mỗi thành phần Hội Thánh biết theo ơn đặc sủng Chúa ban để trung thành phụng sự Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

4. Ta hãy cầu cho mọi anh chị em cùng tin vào Ðức Kitô, và đang cố gắng sống theo sự thật, xin Chúa thương quy tụ và gìn giữ tất cả trong Hội Thánh duy nhất của Người.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa muốn làm cho những ai ly tán được trở về đoàn tụ, và những kẻ sum vầy được luôn luôn hiệp nhất. Xin Chúa thương nhìn đến đoàn chiên của Ðức Kitô, và cho mọi người đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy được mãi mãi đoàn kết với nhau, nhờ sống cùng một đức tin toàn vẹn, và chia sẻ một đức ái vững bền. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

5. Ta hãy cầu cho những người ngoài Kitô giáo. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng dẫn đưa họ vào đường cứu độ.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho những người tuy không tin vào Ðức Kitô, nhưng trước mặt Chúa vẫn ăn ngay ở lành, được hồng ân tìm thấy chân lý. Xin cũng ban cho chính chúng con, ngày càng biết tương thân tương ái và thiết tha sống kết hợp với Chúa, để trước mặt thế gian, chúng con có thể minh chứng rằng Chúa chính là tình thương. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

6. Anh chị em thân mến, ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, dủ lòng thương giải thoát thế giới khỏi mọi sai lầm, khử trừ muôn bệnh tật, xua đuổi cơn đói kém, mở cửa ngục tù, bẻ tan xiềng xích, giữ gìn lữ khách được bình an, đưa kẻ tha hương về xứ sở, chữa lành các bệnh nhân, ban ơn cứu độ cho người đang hấp hối.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa hằng an ủi kẻ ưu phiền, ban sức mạnh cho người vất vả lầm than. Xin nghe tiếng nhân loại khổ đau nài van Chúa, và ban cho những người lâm cơn hoạn nạn được vui mừng cảm thấy Chúa nhân hậu phù trì. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

6. Kết thúc

 1. Này con là Đá. Lời nguyện cầu cho Đức giáo hoàng.

 2. Đây nhiệm tích. Lời nguyện và phép lành MTC.

 3. Xin vâng.

 

PHÚT GIÂY BÊN CHÚA

 

Lời mở đầu

 

Tôi không rõ tài liệu này xuất phát từ đâu và từ bao giờ. Vì có những ấn bản đã được in ra cách đây cả mấy chục năm về trước, nhưng cũng có những ấn bản mới vừa được phát hành bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và được phổ biến ở nhiều quốc gia.

Tôi nhận thấy đây là một tài liệu quý giá và hữu ích, vì giúp cho những buổi cầu nguyện của ta được dễ dàng và kết quả. Thực vậy, tài liệu này giúp ta đi vào cuộc đàm thoại mật thiết với Chúa cách tự nhiên và đơn sơ, đồng thời cũng giúp ta cởi mở tâm hồn để Chúa đến gặp gỡ và can thiệp vào cuộc sống cụ thể của ta. Đó là mục đích chính yếu của cầu nguyện.

Vì nhận thấy tài liệu quý giá và hữu ích như vậy, nên tôi phỏng dịch sang tiếng Việt, với hi vọng tài liệu nhỏ này sẽ đem lại lợi ích cho một số tâm hồn.

Quí vị có thể dùng tài liệu này cho buổi cầu nguyện cá nhân hoặc nhóm:

- Cá nhân: có thể sử dụng tài liệu này bằng cách đọc lên từng câu, rồi ngừng lại để suy niệm và cầu nguyện.

- Khi sử dụng cho nhóm: một người hướng dẫn đọc lên từng câu, rồi ngừng lại để mọi người suy niệm, sau đó các thành viên của nhóm có thể chia sẻ với nhóm kết quả của những suy niệm ấy bằng một lời nguyện đơn sơ và vắn tắt.

Như chúng ta biết, vấn đề quan trọng và cốt yếu của cầu nguyện là đi vào cuộc đàm thoại và kết hiệp mật thiết với Chúa. Vì thế, không nhất thiết phải sử dụng cả tài liệu này trong một buổi cầu nguyện. Đôi khi chỉ cần một vài câu cũng đủ dẫn ta vào cuộc đàm thoại với Chúa có thể kéo dài suốt cả buổi cầu nguyện.

Hi vọng tập tài liệu nhỏ này giúp cho những buổi cầu nguyện của quí vị được dễ dàng và đạt nhiều kết quả mong muốn.[12]

 


1. Khởi đầu cuộc đàm thoại

- Hỡi con, để làm hài lòng Cha, con chẳng cần biết nhiều, mà chỉ cần yêu nhiều.[13]

- Giờ đây con hãy nói với Cha cách đơn sơ như khi tỏ bày tâm sự với người cha, người mẹ, hoặc một người anh, chị, em, hay một người bạn thân thiết.[14]

 

 

 

2. Cầu cho tha nhân

- Giờ đây con muốn Cha ban ân huệ gì cho ai? Hãy cho Cha biết tên người ấy. Người ấy có thể là: người bạn đời của con; là cha mẹ; là một người anh; người chị; người em; hay một người bạn bè, thân thuộc của con.

- Người ấy hiện đang cần được giúp đỡ gì? Đừng ngại cho Cha biết, con muốn Cha làm gì cho người ấy. Hãy xin và cứ xin thật nhiều. Cha rất thích nhiều tâm hồn quảng đại, sẵn sàng quên mình và chỉ muốn giúp đỡ người khác. Vậy con muốn xin ơn gì cho ai, chẳng hạn:

* Cho nhiều người nghèo khó mà con muốn an ủi nâng đỡ.

* Cho nhiều người đau yếu mà con muốn họ được bình phục.

* Cho nhiều “con chiên lạc” mà con muốn đưa về đoàn.

* Cho nhiều người bạn xa cách mà con mong gặp lại.

- Hãy cầu cho họ bằng nhiều lời nguyện chân thành tha thiết phát xuất từ đáy lòng. Đừng ngại nhắc Cha và Cha hứa luôn lắng nghe mọi lời cầu xin phát xuất từ đáy tâm hồn. Lời cầu xin mà con muốn Cha ban ơn cho nhiều người thân thương của con tất nhiên phát xuất từ đáy lòng.

3. Cầu cho chính mình

- Phần riêng con, con cần gì? Hãy liệt kê nhiều nhu cầu của con cho Cha hay, chẳng hạn: Con đang phải đương đầu với nhiều cám dỗ như: kiêu căng, ghen tương, bất nhẫn, xác thịt, giận hờn, ích kỷ, sao lãng bổn phận…

- Hãy xin Cha trợ giúp nỗ lực của con. Đừng nản lòng trước những cám dỗ và yếu đuối của con. Một số vị thánh đang hưởng hạnh phúc trên Thiên Đàng cũng đã phải đương đầu với những cám dỗ tương tự như vậy và nhiều người còn bị cám dỗ nặng nề hơn nữa. Nhưng họ đã khiêm nhường kiên trì cầu nguyện, tuy hầu hết họ vẫn phải đương đầu với những cám dỗ ấy suốt đời nhưng nhờ ơn Cha trợ giúp, cuối cùng họ đã toàn thắng và giờ đây đang chia sẻ chiến thắng vinh quang với Cha trong cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu trên trời.

- Cũng đừng ngại xin Cha những ân huệ thể chất và tinh thần, như: sức khỏe, trí minh mẫn, những thành công trong công việc làm ăn, học hành… Cha sẵn sàng ban cho con những ân huệ ấy miễn là chúng không trở ngại bước đường tiến đức của con.

- Vậy hiện thời con đang cần gì? Cha có thể làm được gì cho con? Hãy đơn sơ và chân thành bộc lộ cho Cha tất cả những gì con mong muốn được Cha ban, vì như con biết, Cha chỉ mong chúc lành cho con thôi.

4. Toan tính riêng tư

- Hiện thời con đang ấp ủ những mộng ước và dự tính gì? Con đang hi vọng gì? Những lo lắng sợ hãi nào đang ám ảnh và khuấy động tâm hồn con?

- Con mong muốn Cha làm gì cho cha mẹ con? Cho anh chị em con? Cho những bạn bè thân thương của con? Cho các bề trên của con? Cha có thể làm được gì cho họ?

- Nếu cha mẹ con còn sống, hãy xin Cha chúc lành cho các ngài. Những lời cầu nguyện cho cha mẹ rất đẹp lòng Cha, vì Cha cũng hết mực yêu mến cha mẹ của Cha.

- Nếu con có người bạn đời, hãy cầu nguyện cho người ấy. Cha sẽ biến gia đình con thành đền thờ của tình yêu và bình an; sẽ tuôn đổ xuống gia đình con mọi phúc lành và những ơn trợ giúp cần thiết để chúng con tạo dựng một gia đình đầm ấm và hạnh phúc.

- Còn đối với Cha thì sao? Con lại không muốn cho vinh quang Cha được lan rộng và tỏa ánh sáng khắp nơi sao? Hãy cho Cha hay, con mong ước cho Nước Vinh Quang Cha được rạng tỏ thế nào? Con đang làm gì để mở rộng Nước Tình Yêu, Bình An và Công Chính của Cha. Con không cảm thấy đau lòng sao khi một số bạn thân thiết của con đang sống xa cách và quên lãng Cha? Con không mong ước đưa họ trở về với Cha sao?

- Hãy cho Cha hay, con đang đặc biệt quan tâm đến vấn đề gì? Con đang ước vọng gì hơn cả? Và con hi vọng đạt được ý nguyện ấy thế nào?

- Nếu những ước vọng của con không thành tựu, hãy hỏi Cha lý do tại sao Cha sẽ cho con hay.

- Con có mong ước được người khác thương mến hơn không? Cha là Chúa của các tâm hồn, Cha sẽ từ từ biến đổi tâm tư người ta để họ thương mến con hơn.

5. Những vấn đề trong cuộc sống

- Hiện thời con đang có những mỗi ưu tư buồn phiền nào? Hãy cho Cha biết những lo âu buồn phiền ấy. Hãy cho Cha biết nguyên nhân đã gây ra những buồn phiền ấy. Ai đã xúc phạm tự ái của con? Hãy đến với Trái Tim Cha, vì Trái Tim Cha là linh dược chữa lành mọi bất hạnh của con người. Hãy giải bày tất cả với Cha, con sẽ cảm thấy tâm hồn thanh thoát, bình an và tràn đầy hoan lạc. Có thể con sẽ cảm thấy sẵn sàng tha thứ cho những người xúc phạm đến con như Cha đã từng tha thứ cho những kẻ thù đóng đinh Cha.

- Phải chăng con đang lo âu và sợ hãi điều gì? Phải chăng con đang cảm thấy nỗi buồn chán bâng quơ vô căn cứ? Hay nỗi buồn chán nào đó đang dày vò tâm tư con? Hãy tin tưởng phó thác vào cánh tay quan phòng đầy tình thương của Cha. Cha sẽ luôn hiện diện bên con. Cha thấy rõ mọi khó khăn, Cha cũng biết cách giải quyết vấn đề nào và Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi con.

- Phải chăng con nhận thấy một số bạn bè tìm cách xa lánh và dường như muốn đoạn tuyệt tình nghĩa với con, mặc dầu con không làm gì xúc phạm đến họ? Hãy kể cho Cha những cảm nghĩ của con trước những hoàn cảnh ấy. Cha sẽ hâm nóng và nối lại tình bạn của họ với con, miễn là những người ấy không trở thành mối nguy hại cho bước đường tiến đức của con.

6. Những niềm vui của cuộc sống

- Con không có niềm vui nào để chia sẻ với Cha sao? Tại sao con không để Cha tham dự vào niềm vui với con? Dầu sao Cha cũng là người Bạn chí thiết nhất của con.

- Hãy kể cho Cha những gì làm con vui thích và mãn nguyện. Những gì đem lại ngạc nhiên thích thú của con? Phải chăng vì mối bực bội nào đó bỗng nhiên biến mất? Hay phải chăng con vừa nhận được một tin vui, chẳng hạn: một bức thư, một cử chỉ thân ái? Hay phải chăng con vừa vượt qua được một khó khăn? Hay con vừa thoát được một hoàn cảnh khó xử ? Tất cả những sự việc đó đều là công cuộc mà Cha thực hiện qua cuộc sống của con.

- Con có thể cảm tạ Cha cách đơn sơ như đứa con thơ tỏ lòng biết ơn đối với cha mình. Những lời cảm tạ của con sẽ kéo theo nhiều phúc lành cao quý khác xuống trên con.

- Con nên nhớ, ngay cả Thiên Chúa của con cũng thích được tán dương và tri ân.

 

7. Những quyết tâm làm vui lòng Chúa

 

- Con có quyết định thực hiện công việc gì để làm vui lòng Cha không?

- Cha nhận thấy đời sống của con còn nhiều khuyết điểm cần được sửa đổi. Có lẽ những người khác không nhận thấy những khuyết điểm ấy, nhưng Cha, Cha thấy rõ và chắc chắn con cũng nhận thấy những khuyết điểm ấy nơi cuộc sống của con.

- Tại sao con chưa dứt khoát xa lánh những cám dỗ con vẫn thường gặp? Chưa tránh những dịp tội có thể làm con sa ngã? Chưa giữ gìn con mắt trước những hình ảnh khêu gợi được phơi bày trên báo chí, màn hình? Chưa xa lánh những người thường làm khuấy động bình an nội tâm của con?

- Tại sao con chưa cố gắng tỏ ra hiểu biết hơn, thông cảm hơn, bác ái hơn, quảng đại tha thứ hơn cho những người xúc phạm đến con.

 

8. Kết thúc

- Hỡi con, giờ đây con có thể trở về với nếp sống thường nhật, với công việc bổn phận, với gia đình. Nhưng đừng quên những giây phút quý báu và thân mật vừa qua tại thánh đường yên tĩnh này.

- Hãy cố gắng chiếu tỏa những nhân đức con vừa suy niệm, chẳng hạn như: trầm lặng, đoan trang, khiêm tốn, hồi tâm, quảng đại, tha thứ...

- Hãy hết lòng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Cha và cũng là Mẹ của con.

- Hãy sớm trở lại với Cha với tâm hồn sốt mến hơn và tận hiến hơn. Con sẽ tìm được nơi Trái Tim Cha kho tàng tình yêu bất tận, niềm an ủi và cảm hứng vô biên. Cha mong mỏi đợi chờ con...

 

Thánh EYMARD

ĐẤNG SÁNG LẬP DÒNG THÁNH THỂ

(Sinh ngày 4 tháng 2 năm 1811 tại La Mure, Pháp. Lễ kính ngày 2 tháng 8.)

 

KINH THÁNH EYMARD

Lạy Cha Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô E-ma, Cha đã được ơn cao cả nhận biết kho tàng vô giá dành cho nhân loại nơi Bí tích Thánh Thể, được lòng cháy lửa yêu mến Bí Tích Tình Yêu, được tâm hồn nhiệt thành khát mong cho nhân loại đến chúc tụng và tôn thờ Chúa ẩn thân nơi Mầu Nhiệm Đức Tin này. Xin cầu cho chúng con biết noi gương Cha, trung thành thờ kính Thánh Thể trong tinh thần và chân lý, luôn cố gắng tấn tới trong mọi nhân đức, nhất là đức khiêm nhường, để nhờ được Chúa ngự vào tâm hồn, chúng con được kết hiệp với Chúa mỗi ngày một mật thiết hơn như lòng Cha hằng mong ước. Xin Cha cũng cầu cho chúng con luôn tỏ lòng hiếu thảo và tôn sùng Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu Thánh Thể, để nhờ Mẹ từ ái dẫn dắt, chúng con biết cách phụng thờ Chúa ẩn thân nơi Bí Tích Nhiệm Mầu này, hầu ngày sau được thờ lạy, chúc tụng và yêu mến Người đến muôn đời. Amen.

 

Ngày 1/10/2015

Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)

(Biên soạn)

Mucvugiaodan.org

Đt.,(0169) 366-6423

Email., fatherhinhnguyen@aol.com[1] Mt 11,28

[2] Hương Việt, Truyện các Thánh, Nxb/HN, 2008, Q. III, 304.

[3]Hội nghị quốc tế, Chầu Thánh Thể 2011, ngày 24-6 tại Roma.

 

 

[4] “Hãy Đến Với Ta” trong Bí Tích Thánh Thể, Thư của Mẹ Têrêsa Calcutta.

[5] Gm. Giuse Trần Xuân Tiếu, Thư mục vụ tháng 1 & 2, 2011.

[6] Học Viện Thánh Thể, Lm. Giuse Phạm Đình Ái,chuyển ngữ,30-12-2010

[7] Wallis, Treasure of Sermon Illustrations, p. 18

[8] Luc. 17:21

[9] Jn. 4:21-24

[10] Jn. 4:14

[11] Jn. 2: 20

[12] Lm. Dom.Nguyễn Phúc Thuần, Houston, ngày 1 tháng 2dl, 2003.

                            

 

[13] - Hãy nâng tâm hồn lên với Chúa, nhìn nhận sự hiện diện thực sự của Người trước mặt bạn, dâng lên Chúa một vài lời biểu lộ tình yêu của bạn đối với Người. Hãy nói lên tình trạng tình yêu của bạn đối với Chúa: Bạn đã yêu mến Người hết lòng chưa? Đã sẵn sàng hi sinh vì Người, muốn thi hành thánh ý Người chưa?

[14] - Hãy cảm tạ Chúa vì người đã đến ngự giữa chúng ta, đã hoàn toàn chia sẻ cuộc sống nhân loại với ta và cho ta được hiệp thông mật thiết với Người.