ĐGH Phanxicô: Để hiểu được mầu nhiệm của Thiên Chúa, hãy nhiệt thành

chấp nhận sự thinh lặng, suy gẫm

 

Trong Thánh Lễ buổi sáng hàng ngày, Đức Thánh Cha Phanxicô đã luận về tầm quan trọng của sự thinh lặng. Ngài giải thích rằng đó là giữa bóng tối và sự thinh lặng mà Thiên chúa quyết định tỏ mình cho nhân loại.

 

“Chúa luôn chăm sóc mầu nhiệm này và giấu kín mầu nhiệm này. Người không công khai mầu nhiệm này. Một mầu nhiệm mà tự quảng cáo thì không phải là mầu nhiệm Ki-tô giáo; đó không phải là mầu nhiệm của Thiên chúa. Đó là mầu nhiệm giả mạo.”

 

Sau đó Đức Thánh Cha giải thích rằng mối quan hệ giữa con người với Thiên Chúa và cuộc hành trình tâm linh của con người là cá nhân. Ngài giải thích rằng để nuôi dưỡng mối quan hệ này, con người phải thoát ly tất cả mọi ồn ào, và thay vào đó, nhiệt thành chấp nhận sự thinh lặng.

 

Tóm tắt bài suy niệm của Đức Thánh Cha

 

“Chỉ có sự thinh lặng mới bảo vệ được mầu nhiêm của cuộc hành trình đến với Thiên Chúa,” Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong bài giảng Thánh Lễ sáng thứ Sáu, ngày 20 tháng 12 tại Casa Santa Marta. “Xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng để yêu mến sự thinh lặng,” Đức Thánh Cha nói, Điều mà được đề phòng tránh sự công khai.

 

Trong lịch sử cứu độ, không huyên náo và cũng không trơ trẽn. Nhưng bóng tối và sự thinh lặng là những nơi mà ở đó Thiên Chúa đã chọn lựa để tỏ mình với nhân loại. Thực tế không thể chọn lựa được từ mầu nhiệm của Người, thỉnh thoảng, thể hiện hình thức, xác thịt có thể nhìn thấy được. Những suy xét của Đức Thánh Cha được gợi hứng từ biến cố Truyền Tin. Đó là nội dung bài đọc Tin Mừng. Cụ thể là đoạn mà trong đó thiên sứ nói với Đức Maria rằng quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ“phủ lên” bà. Cái bóng ấy, hầu như có phẩm chất như một đám mây, với đám mây đó, Thiên Chúa đã bảo vệ người Do Thái trong sa mạc, Đức Thánh cha nói.

 

“Chúa luôn coi sóc mầu nhiệm này và giấu kín mầu nhiệm này. Người không công khai mầu nhiệm này. Một mầu nhiệm mà tự quảng cáo thì không phải là mầu nhiệm Ki-tô giáo; đó không phải là mầu nhiệm của Thiên chúa. Đó là mầu nhiệm giả mạo! Và đây là điều đã xẩy ra với Đức Mẹ, khi Mẹ nhận lãnh Con mình: mầu nhiệm của thiên chức người mẹ đồng trinh được giấu kín. Nó được giấu kín trọn đời của Mẹ! Và Mẹ biết được điều đó. Bóng tối của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta giúp chúng ta khám phá mầu nhiệm của chính chúng ta: mẩu nhiệm của chúng ta trong sự gặp gỡ với Thiên Chúa, mầu nhiệm về chuyến hành trình của cuộc đời chúng ta với Chúa.”

 

“Mỗi người trong chúng ta,” Đức Thánh Cha khẳng định, “biết cách mầu nhiệm mà Chúa hoạt động trong tâm hồn chúng ta như thế nào, và những gì là “áng mây, sức mạnh, cách mà Chúa Thánh Thần che chở mầu nhiệm của chúng ta?”

 

“Áng mây này trong chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta được gọi là sự thinh lặng: sự thinh lặng chính là áng mây che chở mầu nhiệm mối quan hệ của chúng ta với Chúa, về sự thánh thiện của chúng ta và tội lỗi của chúng ta. Mầu nhiệm này chúng ta không thể giải thích được. Nhưng khi mà cuộc sống của chúng ta không có sự thinh lặng, mầu nhiệm này bị đánh mất, lìa xa. Việc bảo vệ mầu nhiệm với sự thinh lặng, đó là áng mây, đó là quyền năng của Thiên Chúa dành cho chúng ta, đó là sức mạnh của Chúa Thánh Thần.”

 

Mẹ Chúa Giê-su là biểu tượng hoàn hảo của sự thinh lặng. Từ việc công bố thiên chức làm mẹ lạ thường tại Calvary. Đức Thánh Cha nói ngài nghĩ về “không biết bao lần Mẹ vẫn âm thầm, và không biết bao lần Mẹ không nói một lời điều mà Mẹ đã cảm nhận để bảo vệ mầu nhiệm mối quan hệ của Mẹ với Con của mình” cho đến lúc sự thinh lặng đau đớn nhất “dưới chân Thánh Gía.”

 

“Tin Mừng không kể cho chúng ta bất kỳ một điều gì: Mẹ có nói nên lời hay không…Mẹ thinh lặng, nhưng trong trái tim Mẹ, biết bao lời Mẹ đã tâm tình cùng Chúa! ‘Lạy Chúa, ngày ấy, ngày này và những ngày khác, chúng con đã hiểu. Người đã nói với con rằng con của Người cao trọng, Người đã nói với con rằng, Người sẽ ban cho Con của Người Ngôi Vua Đa-vit, tổ tiên của mình, và Con của Người sẽ trị vì mãi mãi, và giờ đây, con nhìn thấy Con của Người ở đó.’ Đức Mẹ là con người! Và có lẽ thậm chí Mẹ ước ao được nói, ‘Nói dối! Tôi đã bị lừa dối!’ Đức Gio-an Phao-lô II đã nói điều này, nói về Đức Mẹ trong giây phút ấy. Nhưng Mẹ, với sự thinh lặng của mình, đã giấu mầu nhiệm này mà không hiểu và với sự thinh lặng này cho phép mầu nhiệm này phát triển và nở hoa trong hy vọng.”

 

“Thinh lặng là điều để bảo vệ sự mầu nhiệm,” dành cho sự mầu nhiệm “thuộc mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa, của cuộc hành trình của chúng ta, về sự cứu độ của chúng ta không thể được công bố,” Đức Thánh Cha lặp lại. “Xin Chúa ban ân sủng cho tất cả chúng ta để yêu mến sự thinh lặng, để tìm kiếm Người,và để có một trái tim được bảo vệ bởi áng mây của sự thinh lặng.”

Bài viết khác