Đức Thánh Cha gặp gỡ

các thành viên tu hội đời ở Italia

***

VATICAN. Sáng ngày 10-5-2014, ĐTC đã tiếp kiến 200 thành viên thuộc Hội đồng các tu hội đời ở Italia. Ngài khuyến khích sự dấn thân làm chứng tá Phúc Âm trong các môi trường của đời sống thường nhật.

ĐTC nhận xét rằng: "Do ơn gọi, anh chị em là những giáo dân và linh mục như những người khác và giữa những người khác. Anh chị em sống cuộc sống bình thường, không có những dấu hiệu bên ngoài, không có sự nâng đỡ của đời sống cộng đoàn, không thi hành việc tông đồ có tổ chức hữu hình hoặc những công việc đặc thù. Anh chị em chỉ dồi dào kinh nghiệm về sự bao gồm của tình yêu Chúa và nhờ đó anh chị em có khả năng nhân biết và chia sẻ những cơ cực của cuộc sống dưới nhiều hình thức khác nhau, làm cho chúng được dậy men nhờ ánh sáng và sức mạnh của Tin Mừng”.


ĐTC cũng đề cao ơn gọi và sứ mạng của các thành viên các tu hội đời, cứu vớt thế giới từ bên trong. Trong ý hướng đó ngài khuyến khích họ quan tâm tới con người và những khát vọng sâu xa nhất của họ, gần gũi với con người, những vết thương, những khắc khoải và nhu cầu của họ như người Samaritano đi gần qua, thấy và động lòng thương.

ĐTC nói: "Năng động mà ơn gọi của anh chị em đòi hỏi cũng là đến gần mỗi người và trở nên tha nhân của mỗi người mà anh chị em gặp; vì việc sống giữa đời của anh chị em không phải chỉ là một hoàn cảnh xã hội học, nhưng còn là một thực tại hướng thần, kêu gọi anh chị em trở thành người ý thức, quan tâm, biết ý thức, nhận thấy và động chạm đến thân mình của người anh em..Nếu điều ấy không xảy ra, thì anh chị em cần cấp thiết hoán cải!” (SD 10-5-2014)

G. Trần Đức Anh OP
Nguồn: R.Vatican

Bài viết khác