HIỂU VÀ THỰC THI  SỨ ĐIỆP

 

CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐITÔ XVI

 

NHÂN NGÀY THẾ GIỚI  TRUYỀN GIÁO NĂM 2012

 

 

Lời giới thiệu: Để giúp anh chị em giáo dân hiểu và thực thi Sứ điệp của Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI nhân ngày Thế giới Truyền giáo năm 2012, ông Giê-rô-ni-mô Nguyễn Văn Nội đã có bài viết dưới dạng Hỏi/Thưa khá đầy đủ và dễ hiểu. Xin trân trọng giới thiệu cùng các độc giả mạng lưới Mục Vụ Giáo Dân.

 

H.- Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI ban hành Sứ điệp nhân ngày Thế giới Truyền giáo năm 2012 khi nào?

T.- Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI ban hành Sứ điệp  nhân ngày Thế giới Truyền giáo năm 2012 ngày đại lễ Hiển Linh 06/01/2012.

 

H.- Sứ điệp nhân ngày Thế giới Truyền giáo năm 2012 của Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI mang tựa đề gì?

T.- Sứ điệp nhân ngày Thế giới Truyền giáo năm 2012 của Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI mang tựa đề  «được kêu mời làm rạng ngời Lời Chân Lý».

 

H.- Tựa đề ấy có ý nghĩa gì ?

T.- Tựa đề ấy có nghĩa là Giáo hội Công giáo nói chung và mỗi Ki-tô hữu nói riêng được Thiên Chúa kêu mời làm chứng cho Lời Chúa được sáng ngời trong các môi trường bằng lời nói và việc làm tốt lành của mình.

 

H.- Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI mở đầu Sứ điệp nhân ngày Thế giới Truyền giáo năm 2012 của ngài như thế nào ?

T.- Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI mở đầu Sứ điệp nhân ngày Thế giới Truyền giáo năm 2012 của ngài bằng cách nói lên ý nghĩa của việc cử hành ngày Thế giới Truyền giáo năm 2012.

 

H.- Việc cử hành ngày Thế giới Truyền giáo năm 2012 có ý nghĩa gì đặc biệt?

T.- Việc cử hành ngày Thế giới Truyền giáo năm 2012 có ý nghĩa hết sức đặc biệt vì những lý do sau:

«Việc kỷ niệm 50 năm Sắc Lệnh Ad Gentes của Công Đồng Va-ti-can II, việc khai mạc Năm Đức Tin và Thượng Hội Đồng Giám Mục về đề tài Tân Phúc Âm Hoá là các sự kiện cùng diễn ra trong năm nay để tái xác nhận ý muốn của Hội Thánh là dấn thân một cách hăng say và can đảm hơn vào missio ad gentes (sứ vụ đến với muôn dân) hầu đem Tin Mừng đến tận cùng trái đất. »

 

H.- Sứ điệp nhân ngày Thế giới Truyền giáo năm 2012 của Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI có mấy phần?

T.- Sứ điệp nhân ngày Thế giới Truyền giáo năm 2012 của Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI chia thành 4 phần với các tiểu đề:

(1o) Giáo hội truyền giáo

(2o) Ưu tiên truyền giáo

(3o) Đức tin và Truyền giáo

(4o) Truyền giáo là Bác ái.

 

H.- Về Giáo hội truyền giáo Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI dậy gì ?

T.- Về Giáo hội truyền giáo Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI dậy rằng: «Ngày nay, quan điểm trên vẫn còn nguyên giá trị, hơn nữa còn được tiếp nhận những suy tư thần học và mục vụ phong phú, và đồng thời lại càng tỏ ra cấp bách, vì số người chưa biết Chúa Ki-tô ngày càng nhiều thêm.“Những người mong chờ Đức Ki-tô vẫn còn đông vô kể”, như lời khẳng định của Chân Phước Gio-an Phao-lô II trong Thông điệp Redemptoris Missio về giá trị muôn đời của huấn lệnh truyền giáo, và ngài thêm: “Chúng ta không thể ngồi yên khi nghĩ tới hàng triệu anh chị em chúng ta đang sống trong tình trạng không biết đến tình yêu của Thiên Chúa, chính họ cũng được cứu chuộc bằng máu Chúa Ki-tô” (số 86).Phần tôi, khi công bố Năm Đức Tin, tôi đã viết rằng Đức Ki-tô “hôm nay cũng như hồi ấy, sai chúng ta đi khắp các nẻo đường trên thế giới để loan báo Tin Mừng của Người cho mọi dân tộc trên mặt đất” (TôngThư Porta Fidei, 7);việc loan báo này, như lời Vị Tôi tớ Chúa Phao-lô VI trong Tông Huấn Evangelii Nuntiandi, “đối với Hội Thánh không phải là một sự cống hiến tuỳ ý, nhưng là một bổn phận Hội Thánh phải thực thi theo lệnh truyền của Chúa Giê-su, để loài người có thể tin và được cứu rỗi. Quả thế, đây là sứ điệp cần thiết. Đây là sứ điệp độc nhất. Sứ điệp không thể thay thế” (số 5).

 

H.- Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI muốn nói gì qua những câu nói trên?

T.- Qua những câu nói trên Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI muốn nói rằng: việc loan báo Tin Mừng là việc làm có giá trị muôn đời và hết sức cấp bách trong thời đại của chúng ta ngày nay.

 

H.- Về địa vị ưu tiên của rao giảng Tin Mừng Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI dậy thế nào?

T.- Về địa vị ưu tiên của rao giảng Tin Mừng Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI dậy như sau:

«Vì vậy, đối với một Chủ Chăn, nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng không chỉ giới hạn vào việc chăm lo cho thành phần Dân Chúa được giao phó cho ngài chăm sóc về mục vụ, cũng không chỉ là sai một số linh mục hay giáo dân đi truyền giáo như là fidei donum (quà tặng đức Tin). Nhiệm vụ ấy phải bao gồm toàn thể hoạt động của Hội Thánh địa phương, mọi lĩnh vực của Hội Thánh ấy, tóm lại, phải bao gồm toàn thể đời sống và hoạt động của Hội Thánh ấy. Công đồng Vatican II đã nói rõ điều này và Huấn quyền sau Công đồng đã mạnh mẽ xác nhận lại. Điều này đòi hỏi rằng các bậc sống, các kế hoạch mục vụ và việc tổ chức giáo phận phải không ngừng được thích nghi với chiều kích nền tảng này của Hội Thánh, đặc biệt trong thế giới không ngừng biến đổi của chúng ta ngày nay. Điều này cũng đúng với các Hội Dòng và các Tu đoàn Tông đồ, cũng như các Phong trào trong Giáo Hội: mọi thành phần trong bức tranh lớn của Hội Thánh phải cảm thấy lệnh truyền rao giảng Tin Mừng của Chúa chất vấn mình mãnh liệt, để Đức Kitô được rao giảng khắp nơi. Là những mục tử, tu sĩ nam nữ và tất cả các tín hữu trong Đức Ki-tô, chúng ta phải tiếp bước Thánh Phao-lô Tông Đồ, là “tù nhân của Đức Ki-tô vì anh em, những người dân ngoại” (Ep 3, 1), ngài đã chịu đau khổ và chiến đấu để đem Tin Mừng đến giữa dân ngoại (x. Cl1, 24-29), không ngại tiêu hao sức lực, thời giờ và của cải để loan báo Sứ điệp của Đức Ki-tô.»

 

H.- Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI muốn nói gì qua những dòng chữ trên?

T.- Qua những dòng chữ trên Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI muốn nói rằng: từ các vị chủ chăn cho đến các hội dòng, các tu hội truyền giáo, các phong trào trong Giáo hội cho đến mọi thành phần Dân Chúa phải cảm thấy bị chất vấn bởi lệnh truyền rao giảng Tin Mừng của chính Chúa Ki-tô.

 

H.- Về đức tin và việc loan báo Tin Mừng Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI khẳng định điều gì?

T.- Về đức tin và việc loan báo Tin Mừng Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI khẳng định rằng:

«Trong kế hoạch yêu thương được thể hiện nơi Đức Ki-tô, đức tin vào Thiên Chúa trước hết là một hồng ân và một mầu nhiệm mà chúng ta phải đón nhận trong lòng và trong cuộc sống, và phải luôn luôn tạ ơn Chúa vì hồng ân ấy. Đồng thời đức Tin còn là một ân huệ được ban cho chúng ta để chia sẻ cho người khác; là một nén bạc chúng ta nhận được để sinh lời; là ánh sáng không được đem giấu đi, nhưng phải soi sáng cho cả nhà. Đức Tin là ân huệ quan trọng nhất được ban cho cuộc đời chúng ta mà chúng ta không được phép giữ lại cho riêng mình »

 

H.- Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI muốn nói gì qua khẳng định trên?

T.- Qua khẳng định trên Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI muốn nói rằng: Đức tin là một hồng ân vĩ đại mà Thiên Chúa ban cho các tín hữu, nên họ phải biết cảm tạ Thiên Chúa và chia sẻ cho đồng loại, chứ không được giữ cho riêng mình.

 

H.- Về truyền giáo là bác ái Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI dậy gì?

T.- Về truyền giáo và bác ái Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI dậy rằng:«Khốn thân tôi nếu tôi không loan báo Tin Mừng!, Thánh Phao-lô nói như thế (1 Cr9, 16). Lời này vang dội với sức thúc bách mỗi người Ki-tô hữu và mỗi cộng đoàn Ki-tô hữu trên mọi châu lục. Ngay cả đối với các Giáo hội tại các xứ truyền giáo, phần lớn là các giáo hội non trẻ, mới lập, hoạt động truyền giáo đã trở thành một chiều kích tự nhiên, cho dù chính các giáo hội này vẫn còn cần đến các nhà truyền giáo. Nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ từ khắp nơi trên thế giới, rất đông giáo dân và thậm chí cả gia đình sẵn lòng rời bỏ quê hương mình, rời bỏ các cộng đoàn mình và đi đến các Giáo hội khác để làm chứng và loan báo Danh Chúa Ki-tô, nhờ Người mà nhân loại tìm được ơn cứu độ. Đây là một biểu hiện của sự hiệp thông sâu xa, sự chia sẻ và bác ái giữa các Giáo hội, để mọi người có thể nghe và nghe lại lời loan báo có sức chữa lành, và có thể đến với các Bí Tích, nguồn mạch đời sống đích thực.»  

 

H.- Giáo huấn trên của Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI được tóm gọn ra sao ?

T.- Giáo huấn trên của Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI được tóm gọn như thế này : truyền giáo là thể hiện tình bác ái huynh đệ giữa các giáo hội để mọi người được nghe và nghe lại lời loan báo Tin Mừng và đến với các Bí tích là máng chuyển ơn Cứu độ.

 

H.- Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI kết thúc sứ điệp nhân ngày Thế giới Truyền giáo năm 2012 của Ngài như thế nào?

T.- Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI kết thúc sứ điệp nhân ngày Thế giới Truyền giáo năm 2012 của Ngài bằng 2 việc :

- Một là Đức Thánh Cha đề cao những việc làm của các Hội Giáo hoàng và khuyến khích mọi Ki-tô hữu làm như vậy ;

- Hai là Đức Thánh Cha xin Thiên Chúa đổ tràn Thánh Thần xuống trên công cuộc rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, và đặc biệt trên những ai đang dấn thân lo việc truyền giáo, để nhờ ân sủng của Thiên Chúa - công cuộc rao giảng Tin Mừng tiến triển trên khắp thế giới.

 

H.- Các việc làm của các Hội Giáo hoàng được Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI đề cao và khuyến khích mọi người làm theo là những việc gì ?

T.- Các việc làm của các Hội Giáo hoàng được Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI đề cao và khuyến khích mọi người làm theo là những việc sau đây:

- Giúp đỡ tha nhân,

- Thúc đẩy đối xử công bằng với những người nghèo khổ nhất,  

- Đưa giáo dục về tận những thôn làng xa xôi nhất,

- Trợ giúp y tế tại các vùng sâu vùng xa,

- Giải phóng khỏi cảnh khốn cùng,

- Giúp những người bị gạt ra lề xã hội tìm lại được quyền sống,

- Nâng đỡ sự phát triển các dân tộc,

- Khắc phục những chia rẽ sắc tộc,

- Tôn trọng sự sống ở mọi giai đoạn của nó.

 

H.- Các việc làm nêu trên tập trung vào những lãnh vực nào?

T.- Các việc làm nêu trên tập trung vào 3 lãnh vực :

- Một là thăng tiến con người (về các mặt vật chất cũng như tinh thần, kinh tế, xã hội cũng như văn hóa và chính trị),

- Hai là bênh vực công lý và quyền con người,

- Ba là tôn trọng sự sống.

 

H.- Các việc làm nêu trên có hợp thời và có tính khả thi đối với Giáo hội và các Ki-tô hữu Việt Nam ngày nay không ?

T.- Các việc làm nêu trên vừa hợp thời vừa có tính khả thi đối với Giáo hội và các Ki-tô hữu Việt Nam ngày nay.

- Hợp thời vì là những việc đang rất cần đối với đồng bào và xã hội chúng ta.

- Khả thi vì các việc làm ấy nằm trong khả năng của Giáo hội và của các Ki-tô hữu Việt Nam.

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội  

Bài viết khác