CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO DÂN

KHÓA III: GIÁO DÂN NÒNG CỐT

 

ĐỀ TÀI  VIII

 

PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO NHÓM

HAY CỘNG ĐOÀN GIÁO HỘI

 

I. Mục đích

2.1 Giúp các học viên nhận rõ những phẩm chất cần có nơi người lãnh đạo Nhóm hay Cộng đoàn trong Giáo hội như  Trưởng các Nhóm, các Hội đoàn tông đồ, các Giới, các Giáo họ và Giáo xứ.

 

2.2 Giúp các học viên ao ước và nỗ lực rèn luyện bản thân để có được những phẩm chất của người lanh đạo Nhóm hay Cộng đoàn trong Giáo hội để dễ chu toàn trách nhiệm là giáo dân nòng cốt trong Hội đoàn, Giới, Giáo họ và Giáo xứ.

 

II. Tiếp cận vấn đề

3.1 Mỗi học viên suy nghĩ rồi ghi lên giấy những phẩm chất mà mình cho là quan trọng nhất mà người lãnh đạo Nhóm hay Cộng đoàn trong Giáo hội cần phải có.

 

3.2 Tổng hợp các ý kiến của các học viên và nhận định xem những phẩm chất nào được các học viên nêu lên nhiều nhất? 

 

3.3 Phân loại các phẩm chất của người lãnh đạo Nhóm hay Cộng đoàn trong Giáo hội ra làm 3 lãnh vực:

a)     Các phẩm chất người lãnh đạo cần có trong mối tương quan với người khác?

b)    Các phẩm chất người lãnh đạo cần có trong mối tương quan với chính bản thân mình?.

c)     Các phẩm chất người lãnh đạo cần có trong mối tương quan với công việc?

 

III. HỌC hỎi

   Từ bảng liệt kê các phẩm chất của người lãnh đạo Nhóm hay Cộng đoàn Giáo hội do các học viên đưa ra, chúng ta có thể sắp xếp, hệ thống và bổ sung thêm thành một bảng danh sách MƯỜI PHẨM CHẤT được phân thành 3 lãnh vực như sau:

3.1 Trong mối tương quan với người khác, người lãnh đạo Nhóm hay Cộng đoàn trong Giáo hội cần có các phẩm chất sau đây:

(1o) Yêu thương, tôn trọng người khác:

    Phẩm chất đầu tiên của người lãnh đạo Nhóm hay Cộng đoàn trong Giaó hội là Lòng Yêu Thương. Yêu Chúa và yêu người. Một người yêu thương sẽ luôn biết xin lỗi, tin tưởng, hy vọng và chịu đựng bất kỳ chuyện gì xẩy ra. Vai trò của người lãnh đạo không hề dễ dàng nhưng Lòng Yêu Thương sẽ làm cho nhiệm vụ  của người ấy nhẹ nhàng hơn. Lòng Yêu Thương sẽ giúp người ấy biết nhìn người khác như những cá nhân độc nhất được tạo dựng giống Chúa theo hình ảnh Thiên Chúa mà tôn trọng phẩm giá, nhân vị của những người ấy.

 (2o) Ý thức về nhu cầu của người khác:

    Người lãnh đạo cần phải luôn ý thức về nhu cầu của Nhóm hay của Cộng đoàn mình cũng như của từng thành viên.  Nếu các thành viên khác không ý thức thì trách nhiệm của người lãnh đạo là làm cho họ ý thức về các nhu cầu ấy. Chỉ khi ý thức như thế thì người lãnh đạo Nhóm hay Cộng đoàn mới có thể đáp ứng những vấn đề thực sự và có thể nhìn ra và sử dụng các biện pháp thích hợp.

 

(3o)  Sẵn sàng giúp đỡ và phục vụ người khác:

     Nhạy bén với nhu cầu của người khác chưa đủ. Người lãnh đạo còn phải sẵn sàng giúp đỡ và phục vụ. Chúng ta đã đề cập đến ý nghĩa của quyền bính trong Giáo hội là để phục vụ. Vì thế nếu chúng ta có trọng trách lãnh đạo Nhóm hay Cộng đoàn thì chúng ta càng phải học cách phục vụ của người Samari nhân hậu, của chính Đức Giêsu.

   “Bổn phận chúng ta, những người có đức tin vững mạnh, là phải nâng đỡ những người yếu đuối …. Mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích người khác vì lợi ích của họ và để xây dựng. Thật vậy Đức Kitô đã không chiều theo sở thích của mình” (Rm 15, 1-3).

 

 (4o) Biết khai thác nguồn nhân lực và vật lực:

   Trong Nhóm hay Cộng đoàn thường có nhiều tài năng, nhiều đoàn sủng do Thiên Chúa ban nhằm phục vụ Cộng đoàn. Nhưng rất nhiều khi các nguồn nhân lực vật lực có sẵn đấy mà không được khám phá ra. Và do đó không được nhìn nhận và sử dụng một cách chính đáng và hiệu quả nhất. Người lãnh đạo phải có con mắt tinh tường để nhận ra và biết sử dụng nguồn nhân lực vật lực ấy cho lợi ích chung của Nhóm hay Cộng đoàn.

 

3.2Trong mối tương quan với chính bản thân mình, người lãnh đạo Nhóm hay Cộng đoàn trong Giáo hội cần có những phẩm chất sau đây:

(5o) Đón nhận gợi ý và lời khuyên:

  Không một ai có độc quyền về những ý tưởng tốt và các biện pháp tốt. Người lãnh đạo không đương nhiên là người có những ý tưởng tốt nhất và thực tế nhất. Người lãnh đạo phải có khả năng lắng nghe và đón nhận gợi ý và lời khuyên tốt nhất, xuất phát từ trong hay ngoài Nhóm hay Cộng đoàn.

 

(6o) Thông cảm và chịu đựng:

   Là người lãnh đạo, thường chúng ta đòi người khác thông cảm, nhẫn nại với chúng ta, chấp nhận chúng ta. Nhưng chúng ta lại tỏ ra ít thông cảm, nhẫn nại, chịu đựng và chấp nhận người khác. Thế mà chỉ có thông cảm và chịu đựng mới nối kết người lãnh đạo với những người tùy thuộc, giúp người ấy nên một với họ. Phẩm chất này rất quan trọng vì Nhóm hay Cộng đoàn của chúng ta không chỉ gồm một hai người mà gồm rất nhiều người với tính tình, sở thích, trình độ và kinh nghiệm khác nhau.

 

(7o) Khiêm tốn trong thành công cũng như trong thất bại:

   Khiêm tốn -tự thân- không phải là phẩm chất của người lãnh đạo. Nhưng khi nó bổ túc và làm cân bằng tính quyết đoán của người lãnh đao, thì khi đó người lãnh đạo dễ được Nhóm hay Cộng đoàn mình chấp nhận hơn. Đức khiêm tốn giúp nhìn ra nhu cầu của Nhóm hơn là nhu cầu của bản thân người lãnh đạo. Người khiêm tốn không kiêu căng trong thành công và không nản chí trong thất bại. Nói cách khác khiêm tốn làm cho người lãnh đạo mạnh mẽ và bình tĩnh hơn. Khiêm tốn làm cho người lãnh đạo có sức trỗi dậy và kiên trì trong công việc.

 

3.3Trong mối tương quan với công việc, người lãnh đạo Nhóm hay Cộng đoàn trong Giáo hội cần có những phẩm chất sau đây:

(8o) Sáng kiến:

  Có sáng kiến là một phẩm chất quan trọng của người lãnh đạo. Một người không có sáng kiến không bao giờ có thể trở thành một người lãnh đạo ưu tú cả. Muốn có sáng kiến, người lãnh đạo phải có lòng yêu thương gắn bó với Nhóm hay Cộng đoàn của mình và phải không ngừng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm cũng như  động não tìm tòi, suy nghĩ.

 

 (9o) Hướng về tương lai:

    Một người lãnh đạo phải có cái nhìn sáng suốt về tương lai luôn luôn được chuẩn bị đối phó với các vấn đề. Đó là người biết nhìn xa trông rộng, thấy trước và tiên liệu trước. Không ai có khả năng nắm bắt hiện trạng và giải quyết vần đề cho bằng người đã nhìn thấy nó từ trước.

 

(10o) Quyết tâm và bền chí:

   Đôi khi phẩm chất này được gọi là sức mạnh tiến bước. Thất bại không thể ngăn cản người lãnh đạo dừng chân. Thất bại là điều không thể tránh trong cuộc sống của một cá nhân cũng như của một Nhóm hay Cộng đoàn. Điều quan trọng là người lãnh đạo Nhóm hay Cộng đoàn có quyết tâm và bền chí đi tới cùng, đạt tới mục tiêu hay không thôi.

 

IV. Áp dỤng

4.1 Dựa vào Phúc âm các bạn hãy chứng minh Đức Giêsu là vị lãnh đạo có đủ 10 phẩm chất mà chúng ta vừa xem xét trong đề tài 8 này.

 

4.2 Dựa vào kinh nghiệm của cá nhân và Cộng đoàn (giáo xứ, giáo phận, Giáo hội Việt Nam)  các bạn hãy chứng minh sự thiệt hại to lớn khi người lãnh đạo không có một trong 10 phẩm chất cần thiết trên.

 

V. Chia sẻ

5.1 Theo bạn thì để có 10 phẩm chất của người lãnh đạo vừa nêu, bạn phải làm gì?

 

5.2 Theo bạn thì phẩm chất hay đức tính nào là quan trọng nhất mà người lãnh đạo Nhóm hay Cộng đoàn trong Giáo hội cần có?    

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Bài viết khác