1. NHẬN THỨC VỀ CON NGƯỜI
 2. Ý nghĩa

Con người duy nhất với xác và hồn.[1]

Thân xác là phần bản thể của thực tại duy nhất là con người. Con người không gồm có hai phần : xác và hồn, nhưng con người là xác và hồn. Ta còn có thể nói con người là thân xác này: bởi vì nếu chưa có hồn thì cũng chưa phải là thân xác này, mà chỉ là một đống vật chất chưa thành thể.[2]

Con người là “Cả xác cả tinh thần cả hồn.”

Chúa Giêsu:

 “Còn Hài Nhi ngày càng lớn lớn, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.”[3]

 1. Đặc điểm
 2. Thể chất: Càng lớn lên, thêm vững mạnh
 3. Tinh thần: Đầy khôn ngoan, nhín xa tới Nước Trời
 4. Tâm linh: Hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa, sống kết hợp với Thiên Chúa Cha.

 

 1. ĐÀO LUYỆN
 2. Đào luyện thể chất
 3. Ý lực: Chúa Giêsu: (Ngoài Thiên Tính)  “Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh,”“Một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể cường tráng. “ (Tục ngữ Latinh)
 4. Đào luyện:  “Ăn uống quyết định vận mạng.” (Ohsawa) Thể dục thể thao: Mỗi người tự chọn cho mình một môn thể dục thể thao thích hợp.

Ví dụ:

1. Tuổi trẻ: Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ …Võ thuật Vovinam  (Xin xem video: Đào luyện thể chất, trong mucvugiaodan.com)

2. Trung tuổi: Mười hai gậy dưỡng sinh; đi bộ; yoga…

3. Cao tuổi: Hít  – Thở; vẫy tay… (Xin xem Video: Đào luyện thể chất, trong  mucvugiaodan.com)

 2.2.  Đào luyện tinh thần

2.2.1. Ý lực:  Chúa Giêsu: “Đầy khôn ngoan”

2.2.2.  Đào luyện

Sách “Gương Chúa Giêsu[4]

+ “Không nghĩ hay cho mình và biết kính trọng người khác: đó là khôn ngoan và trọn hảo nhất.”

+ “Muốn hành động cho khôn, nên lấy hai điểm này làm mẹo mực:

. Đừng bạ ai nói cũng tin, đừng bạ tin gì cũng vội đem học lại với người khác: thế mới thực là khôn. Bạ nghĩ gì cũng cho là phải, trái lại phải dẹp lòng tự ái và tình dục mà chỉ sẵn sàng chờ đợi thần ý Chúa

. Đừng cậy tài giỏi, thông thạo, nhưng phải đơn sơ và thành thực đón nhận ý kiến của người khác.

Gương Salomon

Nguyên Tắc

Salomôn, vị vua khôn ngoan trổi vượt, đã chỉ cầu khẩn Chúa:

 “Xin Người ban cho tôi tớ Người tấm lòng biết lắng nghe, để phân xử việc Dân Người.  Hầu biết biện minh điều phải  điều trái.”[1]

 

Thực hành

 

+ Nghe bằng cả hai tai, bằng cả hai mắt. 

+ Nghe bằng cả khối óc con tim.  Nghe bằng cả thao thức suy tư. 

+ Nghe nhiều hơn nói. Phần lớn thời giờ của lãnh đạo là nghe.  Nghe nhiều sẽ giải quyết vấn đề dễ dàng, ít phải suy nghĩ hơn. 

+ Thích nghe nói thẳng, nói thật. 

+ Nghe cả kẻ đối đầu chỉ trích. 

+ Sợ nghe tâng bốc.

 

2.3.Đào luyện tâm linh

2.3.1.Ý lực: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Ðức Kitô sống trong tôi.”[10]

2.3.2. Gương Thánh Phaolô

 • Nhận thức: Gặp gỡ cá nhân với Đức Giêsu Kitô

Trước hết và trên hết, những sứ giả mới của Tin Mừng cần phải có một đức Tin sống động, được xây dựng trên nền tảng cuộc gặp gỡ sâu xa, cá vị và có sức biến đổi, với con người sống động của Đức Giêsu Kitô, một cuộc gặp gỡ đem lại hiệu quả là bản thân được hoán cải và trở nên môn đệ của Chúa Giêsu trong lời nói và việc làm. Tóm lại, chúng ta loan báo Đấng mình đã thấy, đã nghe và chạm đến (x. 1 Ga 1, 1-3). Cuộc gặp gỡ cá vị này và đời sống người môn đệ là điều hết sức cần thiết. Thiếu điều này, không ai có thể chạm đến cái hồn của Châu Á.[1]

 • Đặc điểm tâm linh của Phaolô

+ Gặp gỡ sâu xa, cá vị

(3) Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Ðamát, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. (4) Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: "Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta?" (5) Ông nói: "Thưa Ngài, Ngài là ai?" Người đáp: "Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ.”

+ Có sức biến đổi

(17)Ông Khanania liền đi; ông vào nhà, đặt tay trên ông Saolô và nói: "Anh Sa-un, Chúa đã sai tôi đến đây, Người là đức Giêsu, Ðấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy Thánh Thần".(18) Lập tức có những cái gì như vảy bong ra khỏi mắt ông Saolô, và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa.”

+ Trở nên môn đệ của Chúa Giêsu

“Ông ở lại Ðamát với các môn đệ mấy hôm, (20) rồi lập tức ông bắt đầu rao giảng Ðức Giêsu trong các hội đường, rằng Người là Con Thiên Chúa.”(21)

KẾT LUẬN

1.  Kết hợp với Chúa Kitô

 “Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Ðức Kitô Giêsu, của tôi, vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như đồ bỏ, để được Ðức Kitô và được kết hợp với Người.”[2]

 2.  Chúa Kitô chịu đóng đinh

“Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Ðức Giêsu Kitô, mà là Ðức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá.”[3]

3.  Đã sống lại và đang sống

“Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là: Ðức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, (4) rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã chỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh.(5) Người đã hiện ra với ông Kêpha, rồi với Nhóm Mười Hai. (6) Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt, trong số ấy phần đông hiện nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ. (7) Tiếp đến, Người hiện ra với ông Giacôbê, rồi với tất cả các Tông Ðồ. (8) Sau hết, Người cũng đã hiện ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non.”[4]

4.  Lý tưởng đời sống tâm linh: Thuộc trọn về Chúa Kitô

“Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Ðức Kitô sống trong tôi.”[5]

5. Phương pháp “Cầu Nguyện - Cảm Nghiệm.” (Xin xem trong mucvugiaodan.com, phần Linh đạo)

Một trong những phương thế hiện đại, đào luyện đời sống tâm linh: “Tình + Lý  = Ý chí.”

(Chuẩn bị cho nền Văn Minh: Châu Á Thái Bình Dương, Đông Tây gặp nhau.)

Kinh nghiệm, nếu áp dụng, dần dần sẽ giúp chúng ta đạt tới lý tưởng đời sống tâm linh.

6. Đời sống tâm linh của người môn đệ Chúa Kitô là điều hết sức cần thiết. Thiếu điều này, không ai có thể chạm đến cái hồn của Châu Á.[6]

Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)

[1]Sứ Điệp, Liên Hội Đồng Giám Mục Châu Á, Xuân Lộc và TP.HCM, Việt Nam, Ngày 16 tháng Mười Hai 2012

[2]Pl 3, 8-9

[3]1Cor. 2,2

[4]1Cr. 15, 3-8

[5]Glà 2, 20

[6]Sứ Điệp, Liên Hội Đồng Giám Mục Châu Á, Xuân Lộc và TP.HCM, Việt Nam,  Ngày 16 tháng Mười Hai 2012                                      

 

 

Bài viết khác