MỤC VỤ THỜI NAY

NGHỆ THUẬT CÂN BẰNG "CẢ... CẢ..."

1. Nhận thức

1.1. Nguồn gốc

Chúng ta có thể tìm biết về mục vụ thời nay trong Hiến Chế Mục Vụ của Công Đồng Vat.II.

 

Bất cứ Công Đồng nào cũng đều xoay quanh một trục ý thức hệ: hoặc lên án một lạc giáo, hoặc định tín một tín điều. Chẳng hạn ở Công Ðồng Calcedonia, trục ý thức hệ là Kitô học. Và ở Vaticanô I là vấn đề tối thượng quyền của Ðức Giáo Hoàng.

1.2. Ý nghĩa

Vậy với Vaticanô II, đâu là trục ý thức hệ?

 

Ðể có thể có câu trả lời chính xác, dĩ nhiên chúng ta phải chờ đợi lịch sử trong tương lai phê phán. Thế nhưng, hiện tại với những viễn ảnh trông thấy của giai đoạn hậu Công Ðồng, chúng ta có thể nói, một trong những ý hướng lớn của Công Đồng Vat. II là: “Công Đồng Mục Vụ.” [1]

 

Chính Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII, đấng khởi xướng Công Đồng đã mong mỏi Công Ðồng này sẽ là Công Ðồng "Mục Vụ". Ngài không muốn Công Ðồng đề cập tới vấn đề lên án tuyệt thông cũng như không bận tâm đến các tín điều. 

2. Đặc điểm

Thực vậy, Mục Vụ theo định hướng: “Đoàn Sủng và Thực Tại.” [2]

Đoàn sủng có liên quan tới Linh Đạo.

Thực tại có liên quan tới Mục Vụ.

Nói cách khác, đó là đường hướng liên kết: “Linh Đạo và Mục Vụ.”

"Linh Đạo và Mục Vụ" không thể tách rời nhau.

3. Ứng dụng

Khi định hướng như vậy, Công Đồng Vat. II dung hòa các khía cạnh trái ngược nhau của các vấn đề. Thay vì dùng công thức “hoặc là… hoặc là…,” Công Đồng dùng công thức:

“Cả… Cả….” 

Như vậy Công Đồng có thể giảm bớt tình trạng chú trọng tới khía cạnh này mà lãng quên những khía cạnh khác, như Giáo Hội đã gặp phải trong qúa khứ.

Công Đồng giữ thăng bằng cả hồn cả xác, cả tinh thần cả vật chất, cả Thánh Kinh cả Thánh Truyền, cả các giá trị tu trì cả các giá trị phàm trần.[3]

 

Đặc biệt tinh thần mục vụ thể hiện rõ rệt nhất trong chiều hướng chung của Thánh Công Ðồng. Công Đồng chủ trương không chống lại một phần tử nào nhưng nhằm lợi ích cho mọi người, khi Giáo Hội trình bày tất cả sứ mệnh của mình dưới ánh sáng tinh thần phục vụ. 

Giáo Hội nhận mình như nữ tì, như kẻ được sai đến đem ơn cứu độ cho nhân loại. 

 

Hơn nữa, Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội trong thế giới hôm nay có mục đích chính là “Trình bày sự hiện diện và sinh hoạt của Giáo Hội trong thế giới."[4] 

Diễn văn nhân dịp lễ bế mạc Công Đồng, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI phát biểu:

“Có lẽ chưa bao giờ Giáo Hội đã nhận thấy cần phải tìm hiểu xã hội loài người chung quanh như hiện nay để tới gần nó, tôn trọng nó một cách chính đáng, nhập vào nó, phục vụ và trao cho nó Sứ Điệp Phúc Âm.

Nhưng dường như Giáo Hội ưa thích và chiều chuộng nó một phần nào đó, trong khi nó vẫn đang thay đổi mau chóng và không ngừng.”[5]

4. Kết luận

Mục vụ thời nay, sau Công Đồng Vat. II:

Trở về với "Con Người và Môi Trường," bằng cả "Nghệ Thuật Cân Bằng."

 

Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)[1]
Công Đồng Vat.II, Đà Lạt, 1972, 46.

[2]Ibid., 46.

[3]Ibid., 47.

[4] MV: 2, đoạn 1.

[5]Phaolô VI, “Diễn văn nhân dịp bế mạc Công Đồng,” 8-12-1965: AAS 58 (1966), 54.

Bài viết khác