MUCVUGIAODAN.ORG

 

MỪNG GIÁNG SINH 2014 & NĂM MỚI 2015

 

HAI MÔ HÌNH

 

ĐÀO LUYỆN HÀNG KITÔ HỮU GIÁO DÂN

 

1. Mô hình đào luyện chung: (Diện)

Làm Người – Sống Đạo và Truyền Đạo – Đi Vào Vinh Quang Thiên Chúa.

1. Làm Người: Mùa Vọng

2. Sống Đạo và Truyền Đạo: Mùa Quanh Năm

3. Đi Vào Vinh Quang Thiên Chúa: Mùa Phục Sinh.

 

2. Mô hình đào luyện Người Giáo Dân Lãnh Đạo: (Điểm)

         2.1. Một mục tiêu: Chúa Giêsu Kitô

2.2. Hai nguyên tắc:

2.2.1. Mến Chúa

2.2.2. Yêu Người

 

2.3. Ba phương thức:

2.3.1. Trở về với Chúa Kitô và Phúc Âm của Người

2.3.2.  Trở về với Con Người và với Môi Trường

2.3.3.  Trở về với Bản Chất của Giáo Hội là Truyền Giáo,

        qua con đường Đối Thoại và Hòa Giải.

 

Chúa Thánh Thần là Thầy Đào Luyện Dân Chúa.

Ngài đang thúc bách Giáo Dân mọi nơi, dấn thân phục vụ Chúa Kitô và Giáo Hội của Người.

 

Mucvugiaodan.org hy vọng góp phần nhỏ mọn trong việc đào luyện Hàng Kitô Hữu Giáo Dân, theo sự thúc đẩy của Ngài.

 

TẬP TRUNG VÀO CHÚA KITÔ

 

LÀM NGƯỜI,

SỐNG ĐẠO VÀ TRUYỀN ĐẠO,

ĐI VÀO VINH QUANG THIÊN CHÚA.

 

 

Ngày 24/12/2014

mucvugiaodan.org

Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)

Bài viết khác