NHẬN THỨC VỀ ĐỐI THOẠI

 

 

Ý nghĩa

 

Theo Tự Điển Tiếng Việt của Viện Ngôn Ngữ Học, thuộc Uỷ Ban Khoa Học Xã Hội Việt Nam, đối thoại là: “Nói chuyện qua lại giữa hai hay nhiều người với nhau”. Theo Đại Từ Điển Tiếng Việt do Nguyễn Như Ý chủ biên, đối thoại là: “Bàn bạc, thương lượng giữa hai bên hoặc các bên có vấn đề tranh chấp”. Còn tiến sĩ tâm lý Norman Wright, đối thoại là: “Tiến trình chia sẻ chính mình với người khác, bằng lời nói, cử chỉ và thái độ, với mục đích để người đó có thể tiếp nhận và hiểu rõ những điều ta muốn chia sẻ”.

 

Quả thực, đối thoại là đi đến một sự thật chứ không phải là thỏa hiệp. Kết quả có thể khác hơn mình tưởng. Vì thế muốn đối thoại cần phải sẵn sàng để thay đổi cách nhìn. Hầu đi đến một sự thật cao hơn. Ai không chấp nhận thay đổi, người ấy không thể nào đối thoại, mà chỉ dùng đối thoại như một chiến thuật để áp đặt ý kiến của chính mình.

 

Tông Huấn Giáo Hội Á Châu, xác định: “Đối thoại không phải chỉ là chiến thuật để sống chung hòa bình; nhưng là phần thiết yếu trong sứ mạng Giáo Hội, vì nó xuất phát từ chính sự đối thoại yêu thương của Chúa Cha với nhân loại thông qua Chúa Con trong quyền năng Chúa Thánh Thần”[1]. Vì thế, Có thể nói: “Thiên Chúa là Đấng đối thoại”. Giáo Hội của Ngài thì sao?

 

Tầm quan trọng của đối thoại

 

Ngày nay, “Đối thoại là con đường mới của Giáo Hội”[2]. Nó diễn tả yếu tính Giáo Hội hiểu biết về mình: “Giáo Hội là Đối thoại”. Đối thoại là con đường nghĩa vụ sống mỗi ngày của Giáo Hội và là cách Giáo Hội rao giảng Phúc Âm.

 

Trong sắc lệnh “Đối thoại với các tôn giáo” có viết:

 

“Đáp trả Thánh Thần trong hoàn cảnh cụ thể và linh hoạt là phát triển văn hóa đối thoại với các tín hữu của các tôn giáo. Văn hóa đối thoại phải trở nên dấu hiệu đặc biệt của xã hội chúng ta. Hầu cho toàn thể nhân loại nhận biết vinh quang cao cả của Thiên Chúa, Đấng trợ giúp con người”.

 

Thêm vào đó, Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu (FABC) xác tín rằng: “Đại kết và đối thoại đã trở thành điều thiết yếu để ta thực hiện bất cứ tác vụ nào”. Vì thế, “Mỗi thành viên và tất cả cộng đồng Kitô hữu được mời gọi để tham gia đối thoại, dù không luôn luôn ở cùng một trình độ hoặc cùng một phương thức”[3].

 

Kết luận, dưới ánh sáng Công Đồng Vat.II, với kinh nghiệm mục vụ và theo phương pháp “Khoa học Hội Thánh” những điều trình bày trên đây, hy vọng sẽ giúp chúng ta xác tín vào con đường mục vụ đối thoại. Để từ xác tín ấy, chúng ta sẽ dấn thân vào mục vụ đối thoại và chọn ra cho mình một cương lĩnh đối thoại.

 

Cương lĩnh bao gồm nguyên tắc, nội dung, và hình thức như thế nào.

 

Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D. Min.)[1]
Tông Huấn Á Châu,  EA 29.

[2] ĐT.C. P.VI, Tông Huấn Ecclesia suam.

[3] Tông Huấn, Sứ Vụ Đấng Cứu Độ, RM:Redemptoris Missio.

Bài viết khác