Tuần tĩnh tâm linh mục Giáo phận Xuân Lộc - Ngày thứ hai (14.01.2114)

 

(GPXL, 14-01-2013) - Ngày thứ hai trong tuần tĩnh tâm linh mục được khởi đầu bằng Thánh lễ về Chúa Thánh Thần. Cùng với quý linh mục giáo phận, các Đức Cha hiệp dâng Thánh lễ xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, biến đổi và canh tân đời sống các linh mục.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Đức Cha Phêrô cho thấy việc các linh mục đến tham dự tuần tĩnh tâm cần đến sức mạnh của Đấng Phục Sinh để mở toang cánh cửa tâm hồn, để ngọn gió Chúa Thánh Thần có thể được thổi đến và biến đổi các linh mục.

 Kết bài chia sẻ, Đức Cha Phêrô nói: “Các thánh giáo phụ xưa từng ví von Chúa Thánh Thần là ngọn gió, để cho con thuyền lướt tới đúng hướng và nhanh thì phải cần phải giương cánh buồm lên. Ước gì trong những ngày tĩnh tâm này, mỗi linh mục giương cánh buồm tâm hồn của mình lên để đón lấy ngọn gió của Chúa Thánh Thần, để chính Ngài là Đấng Biến Đổi biến đổi các linh mục nên sứ giả được đổi mới cần thiết cho công cuộc tân phúc âm hóa.”

 Đến 8 giờ 15, Quý Đức Cha và quý cha hiện diện trong nhà nguyện TGM để được Đức cha Phêrô tiếp tục chia sẻ về đề tài TÂN PHÚC ÂM HÓA với nội dung là Linh đạo của Tân Phúc Âm Hóa : Việc Gắn Bó Với Đức Kitô. Cuối bài chia sẻ, Đức cha đặt 2 câu hỏi cho các linh mục:

-         Chúng ta có thường xuyên gặp gỡ Lời Chúa không?

-         Chúng ta có hay gặp Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể không?

Đức cha Phêrô còn mời gọi các linh mục phải có trách nhiệm giúp cho anh chị em gặp gỡ Chúa Giêsu và sống mối tương quan cá vị với Chúa Giêsu. Và ngài xác nhận: “Tân Phúc Âm Hóa phải dựa trên xác tín và trung tâm điểm là Chúa Giêsu”.

14 giờ 15 chiều, Đức Cha Phêrô tiếp tục hướng dẫn tuần tĩnh tâm cho các linh mục với nội dung Linh đạo của Tân Phúc Âm Hóa : Làm Say Mê Sứ Vụ. Ngài nói: “Đức Giêsu nhiệt thành với sứ vụ được trao. Nếu linh mục gắn bó với Đức Giêsu thì linh mục phải nhiệt thành với việc nhà Chúa hay nhiệt thành với sứ vụ được trao ban”.

Gần kết bài chia sẻ buổi chiều, Đức cha đặt ra câu hỏi: Làm gì để gợi lên sự say mê sứ vụ nơi các linh mục? Rồi ngài mượn hình ảnh của hai Tông đồ cột trụ của Giáo Hội là Phêrô và Phaolô để nhấn mạnh việc gặp gỡ Chúa Kitô là cốt lõi, là trọng tâm của sứ vụ; Nhưng việc gặp gỡ đó không phải là việc dễ dàng thực hiện : có thể gặp khó khăn, thử thách, đau khổ, cũng có thể là mong manh, là khủng hoảng, là vấp ngã. Sau đó, Đức cha đề nghị các linh mục hâm nóng lại nhiệt tình sứ vụ của mình bằng phương pháp cầu nguyện dùng kinh nguyện hồi tưởng nhằm nhớ lại những biến cố, sự kiện, những con người mà qua đó thấy được ơn lành Chúa ban, và cảm nghiệm được bàn tay của Chúa đã chạm đến cuộc đời của mỗi người.

Đến tối, tất cả các linh mục đều tề tựu bên tượng đài các Thánh Tử Đạo Việt Nam để kính viếng và xin ơn sống đức tin kiên trung noi gương các ngài. Sau đó, các linh mục cùng lên nhà nguyện để Chầu Thánh Thể và đọc kinh tối trước khi nghỉ đêm.

Tạ ơn Chúa thêm một ngày tính tâm trong an bình và ân sủng.

Bài viết khác