Ý nghĩa và người thực hiện nghi thức Trả nợ Tào Quan là gì? Tuổi nào phải làm lễ trả nợ Tào Quan? 

Ý nghĩa của trả nợ tào quan là gì? Và độ tuổi nào thì cần tiến hành lễ trả nợ Tào Quan? Theo quan niệm tín ngưỡng, việc trả nợ Tào Quan là việc hoàn trả số tiền mà mình đã tiêu xài khi còn sống trên thế gian hoặc những khoản tiền không chính đáng từ kiếp trước. Mời bạn đón xem bài viết dưới đây của mucvugiaodan để hiểu về trả nợ tào quan là gì.

tra-no-tao-quan-la-gi

Trả Nợ Tào Quan có ý nghĩa gì?

Theo quan niệm dân gian, mỗi người khi sống trên thế gian này đều mắc phải những lỗi lầm, trong đó có việc đầy bán vơi. Vì vậy, nợ nần tiền kiếp là điều không thể tránh khỏi. Theo bảng Lục Thập Hoa Giáp, có các Thần Quan cai quản việc Trả Nợ này.

Theo Tam giáo – Lục độ, Trả Nợ Tào Quan còn được gọi là Khoa Tào Quan hoặc Điền Hoàn Thiên Khố, tức là Trả Nợ vào kho trời. Các khoản nợ chính cần trả bao gồm: Kinh Thọ Sinh và Tiền Thiên Khố. Khi thiếu những khoản này, không thể thực hiện nghi lễ Trả Nợ được. Những người có nợ phải nhờ đến những người đã trở thành linh hồn và được thụ phù thông tứ phủ như: Điện chủ thanh đồng, Pháp sư, Hòa thượng. Hàng Bật sô trở lên. Vì khi thực hiện nghi lễ Trả Nợ, người ta cần sử dụng một số khế ấn mà người chưa được thụ giới không được phép thực hiện.

Việc Trả Nợ Tào Quan nhằm trả bù cho những tội lỗi đã gây ra trong kiếp trước, trả cho những lỗi mình đã gây ra trong kiếp này. Mục đích chính là để chuộc lại lỗi lầm và giúp tâm hồn thanh thản, tuổi thọ kéo dài, cũng như tránh khỏi những định mệnh không tốt sau khi qua đời.

Ý nghĩa của việc thực hiện nghi lễ Trả Nợ Tào Quan

Như đã đề cập ở trên, Trả Nợ Tào Quan có ý nghĩa là Trả Nợ cho chính những tội lỗi mà ta và dòng họ của chúng ta đã gây ra trong kiếp trước và hiện tại, nhằm đạt được cuộc sống thanh thản hơn. Vì trong cuộc sống thường xuyên gặp phải những điều không may mắn, khó khăn và trắc trở, nên người ta thường nghĩ đến và nhờ các thầy pháp tư vấn, được khuyên giải và thực hiện nghi lễ Trả Nợ Tào Quan.

tra-no-tao-quan-la-gi

Ai cần thực hiện nghi lễ Trả Nợ Tào Quan?

– Người thuộc con nhà Tứ Phủ (trình đồng), Người tu hành theo đạo Phật hoặc đạo khác vì một lý do nào đó vẫn tiếp tục tu tác trên thế gian, không cần thực hiện nghi lễ Trả Nợ Tào Quan.

– Người Nợ mã Tứ Phủ, người Tiễn Căn và các trường hợp khác, đều cần thực hiện nghi lễ Trả Nợ vì không thực hiện tu tác thành công. Nếu không Trả Nợ Tào Quan, những người này thường gặp sự tiêu tốn, rủi ro và gặp khó khăn trong công danh và vấn đề tiền bạc.

– Những người có nợ Tào Quan trong cuộc sống hiện tại nhưng không trả sẽ xảy ra hai trường hợp:

– Sau khi qua đời: Linh hồn tiếp tục đi học, tu tập và lại được Ngân Hàng Địa Phủ cấp phát kinh sách và tiền bạc. Nếu tu tập thành công, linh hồn được lên cõi cao hơn và nợ Tào Quan được xóa bỏ.

– Sau khi qua đời: Linh hồn tiếp tục đi học, tu tập và lại được Ngân Hàng Địa Phủ cấp phát kinh sách và tiền bạc. Nếu tu tập không thành công do nghiệp quả quá nặng và phải tái sanh vào thế gian để tiếp tục thực hiện tu tác, sẽ gặp khó khăn vì nợ Tào Quan quá nhiều và nghiệp quả đầy những khó khăn và chướng ngại, thậm chí có thể rơi vào tình trạng phá sản và khởi tạo sự tan vỡ trong cuộc sống.

Vì vậy, khi còn sống, chúng ta cần tu tác và tích đức để giảm bớt những nghiệp chướng trong tiền kiếp, cũng như giảm nghiệp cho bản thân và dòng họ của mình.

Tuổi nào phải trả nợ Tào Quan? Trả nợ Tào Quan hết bao nhiêu tiền?

tra-no-tao-quan-la-gi

Số tiền phải trả cho trời sẽ khác nhau tùy theo độ tuổi của mỗi người. Bạn có thể tham khảo bảng số tiền cần trả theo tuổi từ “Lục thập hoa giáp” dưới đây:

– Giáp Tý: 23.000 đồng và 30 quyển Kinh. Trả nợ tại kho số 3 – Tào Quan tính danh tư quân.a

– Ất Sửu: 38.000 đồng và 54 quyển Kinh. Trả nợ tại kho số 30 – Tào Quan cát điền tư quân.

– Đinh Mão: 23.000 đồng và 11 quyển Kinh. Trả nợ tại kho số 11 – Tào Quan tính hứa tư quân.

– Mậu Thìn: 20.000 đồng và 30 quyển Kinh. Trả nợ tại kho số 11 – Tào Quan tính danh tư quân.

– Kỷ Tỵ: 73.000 đồng và 28 quyển Kinh. Trả nợ tại kho số 3 – Tào Quan tính Cao tư quân.

– Canh Ngọ: 100.000 đồng và 12 quyển Kinh. Trả nợ tại kho số 9 – Tào Quan tính Lý tư quân. Hình nhân 3 Tướng.

– Tân Mùi: 103.000 đồng và 17 quyển Kinh. Trả nợ tại kho số 10 – Tào Quan tính thường an tư quân. Hình nhân 2 Tướng nữ.

– Nhâm Thân: 42.000 đồng và 11 cuốn Kinh. Trả nợ tại kho số 16 – Tào Quan tính phổ tư quân.

– Quý Dậu: 52.000 đồng và 5 quyển Kinh + 3 cây cột chùa bằng giấy. Trả nợ tại kho số 1 – Tào Quan tính Thành tư quân.

– Giáp Tuất: 50.000 đồng và 6 cuốn Kinh + 3 bộ xà chùa. Trả nợ tại kho số 10 – Tào Quan tính Quyền tư quân.

– Ất Hợi: 48.000 đồng và 130 cuốn Kinh. Trả nợ tại kho số 5 – Tào Quan tính Duyệt tư quân.

– Bính Tý: 24.000 đồng và 27 cuốn Kinh + 3 bộ nóc chùa. Trả nợ tại kho số 9 – Tào Quan tính Vương tư quân.

– Đinh Sửu: 22.000 đồng và 25 cuốn Kinh + 2 Hình nhân Tướng. Trả nợ tại kho số 2 – Tào Quan tính Quyền tư quân.

– Mậu Dần: 60.000 đồng và 21 cuốn Kinh. Trả nợ tại kho số 1 – Tào Quan tính Na tư quân.

– Kỷ Mão: 80.000 đồng và 1 cuốn Kinh + 2 Hình nhân Tướng. Trả nợ tại kho số 2 – Tào Quan tính Gia tư quân.

– Canh Thìn: 57.000 đồng và 37 cuốn Kinh. Có thể trả nợ tại bất kỳ kho nào.

– Tân Tỵ: 57.000 đồng và 70 cuốn Kinh + 3 Kinh Tam bảo. Trả nợ tại kho số 2 hoặc 11 – Tào Quan tính Cao tư quân.

– Nhâm Ngọ: 110.000 đồng và 30 cuốn Kinh. Trả nợ tại kho số 24 – Tào Quan tính Đào tư quân.

– Quý Mùi: 52.000 đồng và 21 cuốn Kinh. Trả nợ tại kho 42 – Tào Quan tính Tiên tư quân.

– Giáp Thân: 700.000 đồng và 30 cuốn Kinh. Trả nợ tại kho 56 – Tào Quan tính Phạm tư quân.

– Ất Dậu: 400.000 đồng và 24 cuốn Kinh + 18 Hình nhân Tướng. Trả nợ tại kho số 2 – Tào Quan tính An tư quân.

– Bính Tuất: 80.000 đồng và 25 cuốn Kinh + 10 Hình nhân Tướng + Lập đàn giải oan (cát kết). Trả nợ tại kho số 6 – Tào Quan tính Cô tư quân.

– Đinh Hợi: 39.000 đồng và 13 cuốn Kinh + 13 Hình nhân Tướng. Trả nợ tại kho số 13 – Tào Quan tính Bối tử quân.

Thực hiện nghi lễ Trả Nợ Tào Quan vào ngày nào?

Theo tín ngưỡng dân gian, người ta thường chọn một số ngày sau đây để thực hiện nghi lễ Trả Nợ Tào Quan:

– Ngày 08/01: Vía Ngũ Điện Diêm La Vương;

– Ngày 01/02: Vía Nhất Điện Tần Quảng Vương;

– Ngày 08/02: Vía Tam Điện Tống Đế Vương;

– Ngày 18/02: Vía Tứ Điện Ngũ Quan Vương;

– Ngày 01/03: Vía Nhị Điện Sở Giang Vương;

– Ngày 08/03: Vía Lục Điện Biện Thành Vương;

– Ngày 27/03: Vía Thất Điện Thái Sơn Vương;

– Ngày 01/04: Vía Bát Điện Bình Đẳng Vương;

– Ngày 08/04: Vía Cửu Điện Đô thị Vương;

– Ngày 17/04: Vía Thập Điện Chuyển Luân Vương;

– Ngày 18/04: Vía Tử Vi Đại Đế;

– Ngày 04/06: Vía Chư Phật giáng lâm;

– Ngày 30/07: Vía Địa Tạng Vương Bồ Tát;

– Ngày 08/10: Vía Hải Hội Phật.

Ngoài ra, người ta cũng có thể thực hiện nghi lễ Trả Nợ Tào Quan vào các dịp đại lễ cầu an hoặc vào ngày 1 và rằm mỗi tháng tại các chùa.

Chuẩn bị nghi lễ Trả Nợ Tào Quan

tra-no-tao-quan-la-gi

Để chuẩn bị một nghi lễ Trả Nợ Tào Quan trọn vẹn, bạn có thể sắp xếp các lễ vật như sau:

  • Lựa chọn và chuẩn bị các loại hương, hoa, đèn, nến, xôi, rượu, thịt…
  • Chuẩn bị mâm lễ vật Trả Nợ: Kinh âm, kinh dương, tiền thiên khố… Kinh thọ sinh, kinh trường thọ diệt tội bào hộ Đồng tử Đà ra ni, kinh nhân quả, kinh kim cang thọ mạng, kinh phật đảnh tôn thắng.
  • Có sẵn lồng chim, chậu cá, mâm gạo, tiền mâm, đường muối.
  • Chuẩn bị mâm sớ văn, mâm cúng thí thực (chia riêng).
  • Không quên hướng đàn lập trước hướng vào hướng Bắc.

– Trong nghi lễ Trả Nợ Tào Quan, người ta sẽ trả bằng loại tiền gọi là “tiền Tào Quan”. Đây là loại tiền khác biệt với tiền thông thường hoặc tiền cúng cho gia tiên. Tiền Tào Quan có hình ảnh biểu trưng của địa phủ trên mặt. Loại tiền này chỉ được sử dụng để nạp vào kho Tào Quan và không sử dụng cho vong linh.

– Đối với giấy sớ cần chuẩn bị đầy đủ giấy sớ cho mỗi thành viên tham gia nghi lễ Trả Nợ Tào Quan. Số lượng giấy sớ phải tương ứng với số lượng thành viên trong gia đình. Mỗi bộ giấy sớ bao gồm điệp dương công cứ, điệp âm, điệp âm thông hành, phật tài quan, đền hoàn, và cầu an. Trên giấy sớ cần ghi rõ địa chỉ, tên, hành canh (tuổi) và nộp vào kho trời.

Thường người ta kết hợp nghi lễ Trả Nợ Tào Quan với lễ di cung hoán số, cầu tài, cầu lộc và giải hạn sao.

FAQ – Giải đáp những thắc mắc liên quan đến trả nợ tào quan là gì?

1. Tại sao trả nợ Tào Quan lại mang ý nghĩa quan trọng trong tín ngưỡng dân gian?

Trả nợ Tào Quan trong tín ngưỡng dân gian có ý nghĩa quan trọng vì nó đại diện cho việc hoàn trả những tiền bạc và lợi ích mà chúng ta đã nhận được và tiêu xài trong cuộc sống. Đây được xem là một nghĩa vụ tín ngưỡng để công nhận và tôn trọng sự công bằng, cân đối, và trả lại những gì thuộc về Tào Quan.

2. Người nào cần tiến hành lễ trả nợ Tào Quan và độ tuổi nào được coi là phù hợp?

Mọi người, không phân biệt tuổi tác hay tầng lớp xã hội, đều có thể tiến hành lễ trả nợ Tào Quan. Tuy nhiên, thông thường, khi vượt qua tuổi 18, khi đã trưởng thành, mọi người thường được khuyến khích để ý đến việc trả nợ Tào Quan và thực hiện nghi lễ này.

3. Nếu mình không trả nợ Tào Quan, có hậu quả không?

Theo quan niệm tín ngưỡng, không trả nợ Tào Quan có thể gây ra những hậu quả không tốt, bao gồm sự phiền toái, trục trặc trong cuộc sống và khó khăn trong việc thăng tiến trong công việc và gia đình. Trả nợ Tào Quan là cách để giữ gìn sự cân bằng và cầu mong sự cảm thông và bảo trợ từ linh hồn Tào Quan.

tra-no-tao-quan-la-gi

Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc bài viết này. Hy vọng thông tin về trả nợ Tào Quan đã giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa và cách thực hiện nghi lễ này. Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào khác, xin vui lòng để lại để chúng tôi có thể giúp đỡ bạn. Chúc bạn có một cuộc sống an lành và viên mãn.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *